NIEUW SCHOOLJAAR IN ZICHT (2)

Aan iedereen die op donderdag 1 september de boekentas weer opneemt, wensen we een vlotte start van het nieuwe schooljaar toe. Het wordt hopelijk een blij weerzien met de vriendjes, de juf of meester, de collega’s…Directeur, juffen, meesters, kinderen allemaal, we wensen jullie heel veel plezierige én leerrijke momenten samen.
 
Geef me niet alles wat ik vraag.
Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan krijgen.
 
Roep niet op mij.
Als jij roept, heb ik minder respect voor je.
Bovendien leer je me dan ook roepen en dat wil ik niet.
Geef niet altijd bevelen.
Als je mij iets vraagt in plaats van te bevelen,
zal ik het vlugger en liever doen.
 
Doe wat je belooft, om het even of het goed of slecht is.
Als je me een beloning belooft of straf, geef ze dan.
 
Vergelijk me met niemand, zeker niet met mijn zus of broer.
Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden
en als ik slechter lijk, zal ik erom lijden.
Laat mij zelf mijn eigen weg vinden.
Als je alles in mijn plaats doet,
zal ik het nooit leren.
 
Vertel mij geen leugens en vraag mij ook niet te liegen,
zelfs niet om uit een probleem te geraken.
Bij leugens voel ik mij niet goed:
ik verlies dan mijn geloof in wat je zegt.
Wanneer ik iets verkeerds doe,
vraag mij dan niet steeds naar het waarom.
Ik weet het zelf niet altijd.
Wanneer jij je vergist hebt, geef dit dan toe.
Dat zal mijn geloof in jou versterken en het zal mij leren
mijn eigen vergissingen ook toe te geven.
 
Leer mij God kennen en liefhebben.
Het heeft geen zin erover te leren op school
als ik er bij jou niets van zie.
Wanneer ik een probleem voorleg, zeg dan niet:
Ik heb geen tijd voor onbenulligheden of Dat heeft geen belang.
Probeer me te begrijpen en te helpen.
Zie me graag en zeg het mij.
Ik heb graag dat je het zegt, ook al vind je dat niet nodig.

OUDE FOTO’S KERK GLABBEEK

De Heemkundige Kring werkt op dit ogenblik aan een gids voor de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Deze gids vormt het sluitstuk van het project om van iedere kerk in onze gemeente een gids uit te brengen.
Voor deze gids zoeken we nog enkele foto’s van de binnenzijde van de kerk zoals ze vroeger was. Wie kan de Kring hieraan helpen? Wie dit kan, vragen we contact op te nemen met de Kring. Ze zullen de foto’s dan kopiëren en ze aan de eigenaar terugbezorgen. Ook welkom zijn foto’s van processies, priesterwijdingen, missies, pastoors, … kortom alle gebeurtenissen van vroeger in en rond de kerk.
De gids zal worden voorgesteld eind mei 2017 waarop we iedereen nu reeds uitnodigen.
De Heemkundige Kring dankt u voor uw medewerking!

Contact: 016/77.93.37 of info@heemkunde-glabbeek.be

TRACTORPROCESSIE HOELEDEN

In Hoeleden vindt op zondag 21 augustus 2016 het jaarlijkse tractortreffen (10 uur) plaats. Om 13.30 uur vertrekt de tractorprocessie (+- 15 km) aan de feesttent op de Zandstraat. In onze gemeente passeert de colonne in Zuurbemde. Aansluitend (15.30 uur) volgt de tractorwijding aan café De Lustige Schutters. Dit als afsluiter van de tiendaagse Hoeleden-Dries kermis, georganiseerd door De Jonkheid Hoeleden-Dries. Er worden honderden tractoren verwacht.
Meer info op www.jonkheidhoeledendries.be en op www.facebook.com/kermisHoeleden.

PROCESSIE HEINKENSBERG, EEN MOOIE GELOOFGETUIGENIS

 
Maria keek op ons neer en zag dat het goed was…
 
De processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg is een begrip in onze streken. Generaties lang komen mensen in de kapel tot Maria bidden en haar danken. Naar aloude traditie trok op 15 augustus -oftewel halfoogst- onder een blauwe hemel en een stralende zon de processie uit. Een feestelijk gebeuren dat heel wat volk lokt. Veel mensen van Wever en daarbuiten stapten mee van aan de Sint-Antoniuskerk, muzikaal begeleid door de Koninklijke Harmonie Crescendo, tot aan de kapel van de Heinkensberg. Langs dezelfde weg keerden men nadien terug naar de kerk. Pastoor Luc Thiry droeg de zonnemonstrans met daarin de geconsacreerde hostie (‘Het Allerheiligste’).
Het was hartverwarmend te mogen zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij deze traditie en mee willen zorgen voor het bewaren van de processie. Na de processie was er nog een drankje en mogelijkheid tot babbel in de parochiezaal.
 
De parochieploeg en de kerkfabriek van Wever danken iedereen die zich op welke wijze ook heeft ingezet om deze vieringen mogelijk te maken.
 
Mogen we u alvast uitnodigen op 15 augustus 2017?

OPENLUCHTVIERING HEINKENSBERG

15 augustus is sinds eeuwen een hoogdag voor Wever. In de rustgevende omgeving van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg, Troosteres der bedrukten, werd de eucharistieviering gehouden om 10 uur. Onder een stralende ochtendzon liep het piekfijn verzorgde grasperk rond de Mariakapel vol. Jong en minder jong -het waren er honderden- kwamen te voet, met de fiets of met de auto naar dit eeuwenoud Mariaoord getrokken. Mensen van Wever, maar ook velen van buiten de parochie kwamen op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw. E.H. Verbist was de voorganger in de stemmige eucharistieviering en het koor van Glabbeek-Kapellen luisterde het geheel op. Aan het eind van de viering zorgde de priester voor de kinderzegen. Het was fijn biddend en zingend te mogen vertoeven in de verkoelende schaduw bij Maria.

KERKFABRIEK BUNSBEEK STEUNT GEZINNEN VIA SOCIAAL PROJECT

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Quirinus van Bunsbeek, Huisvesting Tienen, projectontwikkelaar Cosimco en de gemeente Glabbeek kwamen onlangs tot een akkoord rond het dossier van de nieuwe woonwijk Baekveld in Bunsbeek.
 
Sedert maart 2009 was er binnen de kerkfabriek van Bunsbeek reeds een akkoord om de betrokken bouwgrond te verkopen voor dit sociale project. Op vraag van de toenmalige projectontwikkelaar vroeg de kerkfabriek de maanden daarop een schatting aan van de grond in de Baekveldstraat te Bunsbeek. Nadien werd het stil rond het dossier tot maart 2015; toen was er een gesprek tussen de betrokken partijen. Huisvesting Tienen heeft toen een nieuwe schatting laten uitvoeren. Ook de kerkfabriek vroeg een nieuwe, onafhankelijke schatting (het recht van iedere eigenaar) aan door een erkende landmeter. Deze schatting werd de basis voor gesprekken in juni 2016 tussen de sociale huisvestingsmaatschappij, de projectontwikkelaar, de gemeente en de kerkfabriek. Op 1 juli werd er een akkoord bereikt rond de verkoop van de bouwgrond van de kerkfabriek. Een overeenkomst waarmee de kerkfabriek tevreden kan zijn en waarmee ze ook de plaatselijke dorpsgemeenschap te dienste kan zijn.
 
Het is de opdracht van de kerkfabriek, die de kerkelijke eigendommen in Bunsbeek beheert, om een correcte prijs te vragen en te krijgen, rekening houdend met de wetgeving hieromtrent. De leden van de kerkfabriek proberen in eer en geweten, los van politiek, de goederen correct te beheren, om de gemeentelijke tussenkomst in de werking van de kerkfabriek tot een minimum te beperken.

ZIEKENZORG GLABBEEK-ZUURBEMDE GAAT NAAR SCHERPENHEUVEL

Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde gaat op bedevaart naar O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel op dinsdag 23 augustus 2016. Bij aankomst wordt er een bezinning gehouden aan de kleine kruisweg naast de Basiliek en om 15 uur is er een viering ter ere van Maria in de Basiliek. Na de eucharistieviering worden er in “De Ram” pannenkoeken of wafels verorberd.
Iedereen kan mee, ook niet-leden: graag hiervoor een seintje aan één van onze kernleden vóór 15 augustus met vermelding van de opstapplaats. Deelnameprijs 8 euro.
 
De bus vertrekt boven op de Rode om 13 uur en rijdt vervolgens richting “kabine”, kerkhof Glabbeek, parking Glazuur, hoek Tiensesteenweg-Zuurbemde, boven aan de Ruiterij, kerk Zuurbemde en de Bergstraat.

LANDBOUWLEERPAD GLABBEEK IN NIEUW JASJE GESTOKEN

Landelijke Gilde Glabbeek en de Landbouwraad Glabbeek openen officieel, samen met het gemeentebestuur, de vernieuwde borden van het Landbouwleerpad in Glabbeek op maandag 8 augustus om 15 uur op het landbouwbedrijf van de familie Janssens op de Rode 10A.
Het doel van het project is om de inwoners van Glabbeek en omstreken informatie te geven over de hedendaagse land- en tuinbouw. De borden richten zich zowel naar de kinderen van de lagere scholen in Glabbeek alsook naar fietsers en wandelaars die bij de landbouwbedrijven passeren. Het landbouwleerpad in Glabbeek is al aan zijn derde editie toe. De vorige borden waren niet meer actueel en ook de bewegwijzering is gedeeltelijk verdwenen. Nu het pad vernieuwd is, kunnen scholen er weer gebruik van maken, zodat de leerlingen de landbouw en de fruitteelt van bij ons leren kennen.
Het Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling gelooft sterk in het project van de landbouwers in Glabbeek en gaf daarom een financieel steuntje in de rug.

FIETSZOEKTOCHT & BBQ
Landelijke Gilde Glabbeek wil op maandag 15 augustus graag iedereen uitnodigen om het vernieuwde Landbouwleerpad te ontdekken aan de hand van een fietszoektocht langs de boerderijen. Inschrijven voor de fietszoektocht kan vanaf 14 uur aan De Glazuur. Vanaf 17 uur kan je hier terecht om deel te nemen aan een gezellige dorpsbarbecue.