GLABBEEK ZINGT KERST

Over heel Vlaanderen organiseerde het Davidsfonds haar ondertussen traditionele “Vlaanderen zingt Kerst” op tweede kerstdag. Ook Davidsfonds Glabbeek nam hieraan deel. In de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek zong het gelegenheidskoor en heel wat deelnemers onder de muzikale leiding van Ben Wijnants kerstliederen. Iedereen zong – doorheen bekende en minder bekende liederen – de kerstvrede en de kerstvreugde uit. Na het concert werd er nog een drankje aangeboden aan de aanwezigen.

ZALIGE KERST!

dsc_0010-aangepast2

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest aan de jongeren
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de oudere mensen
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de kerk die herboren wordt
in het geven van onderdak aan mensen op de dool,
in het opkomen voor de minsten,
in de zorg voor het welzijn van iedereen.
Zij maken Gods menswording zichtbaar.

Zalig Kerstfeest aan de vele mensen
die stilletjes en ongekend gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.
Zalig Kerstfeest aan onze zieken en allen die met respect en begrip
met zorg en liefde hen nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerstfeest aan u allen
die samenkomen om Jezus te gedenken
en deel te nemen aan zijn eucharistie.
Wij willen Gods zegen voor de mensheid uitstralen.

POSTZEGELS VERZAMELEN VOOR HET GOEDE DOEL

postzegelsVele mensen beseffen niet dat postzegels, zelfs afgestempelde, waarde hebben en dat ze een belangrijke bron van inkomsten zijn om projecten van de Don Bosco Stichting te ondersteunen. De Don Bosco beweging is een zeer brede beweging van enthousiaste jongeren en volwassenen, gericht op kinderen en jongeren, en actief over heel de wereld. In Vlaanderen is Don Bosco vooral bekend en gekend via haar scholen en instellingen van bijzondere jeugdzorg. Meer info hierover op http://www.donboscostichting.be
De postzegels kunnen onafgeweekt per gewicht verkocht worden. Bijzondere zegels worden te koop aangeboden aan verzamelaars.

Er staan groene postzegeltonnetjes in volgende kerken:
Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, Kapellen
Sint-Antoniuskerk, Wever
Sint-Catharinakerk, Zuurbemde

LOPEN VOOR HET GOEDE DOEL!


Op maandag 26 december 2016 zet Chris Nys uit Kapellen haar benen in voor “Samen Tegen Armoede” (Welzijnszorg) en loopt ze mee tijdens de Eindejaarscorrida in Leuven. Zo bouwt Chris mee aan een toekomst zonder armoede.

Hoe? Ze gaat een dubbele uitdaging aan: ze loopt 4 kilometer en zamelt zoveel mogelijk geld in voor Samen Tegen Armoede. Om hierin te slagen, heeft ze jullie hulp nodig.

Geef deze sportieve prestatie een financieel duwtje in de rug. Bijvoorbeeld per kilometer die Chris loopt. Het geld dat ze inzamelt gaat naar Samen Tegen Armoede. Want armoede is een complex verhaal en het kan ook mij of jou overkomen. Samen Tegen Armoede maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Ze doorprikken de vooroordelen die nog steeds leven over mensen in armoede en steunen ruim 100 lokale projecten. Wil je weten welke projecten je helpt door haar sportieve prestatie te sponsoren, neem dan zeker een kijkje op www.samentegenarmoede.be.

Doe snel een gift op het rekeningnummer BE21 0000 0000 0303 en gebruik haar persoonlijke en gestructureerde sponsorcode ‘300/2700/02333‘.

Op www.samentegenarmoede.be/eindejaarscorrida-leuven kan je volgen hoeveel ze heeft ingezameld voor het goede doel.

Succes, Chris!

NAAMOPGAVE 2016

Vanochtend -op de derde zondag van de Advent- hebben 44 vormelingen de eerste belangrijke stap gezet naar hun Vormsel, dat zal doorgaan op zondag 21 mei ’17. Deze heuglijke gebeurtenis vond plaats in de kerk van Kapellen. Ze gaven hun naam op, d.w.z. ze geven in het openbaar voor God, voor hun familie en voor de geloofsgemeenschap te kennen dat ze nog sterker als Christen door het leven willen gaan.
De vormelingen kregen als opgave een tekening te maken met hun naam op met daarbij de betekenis ervan.
Als parochiegemeenschappen bidden wij voor deze kinderen om kracht en goede wil, zodat ze samen met hun ouders Zijn weg zouden gaan. Dat hun ouders hun voorgaan op deze weg en hun de vrijheid geven, niet om te doen waar ze zin in hebben, maar om te doen wat hun leven zin geeft.

WERELDLICHTJESDAG

Vandaag, zondag 11 december (elke 2de zondag van december) wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag, om 19 uur ’s avonds, steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Jong of oud, hier of ver weg, recent of lang geleden: de lichtjes tonen dat zij niet vergeten zijn en ook hun rouwende families niet. De wereld wordt zo even letterlijk wat warmer en lichter voor hen die dit verlies moeten dragen.
Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken en we zo een kring van licht vormen.
#wereldlichtjesdag