TAIZE-VIERING IN ZUURBEMDE

Op vrijdag 5 mei 2023 om 19 uur werd in het mooie decor van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde een Taizé-viering georganiseerd in samenwerking met IJD, de jeugddienst van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze dienst heeft in elk Vlaams bisdom een afdeling die verantwoordelijk is voor het diocesane jongerenpastoraal. Voorgegaan door Gert werd de viering opgeluisterd door Music4Faith onder leiding van jeugdpastor Toni, die samen met catechiste Liesbeth, Emma, Lars, de pasgevormde Olivia en Maureen de Taizé-liedjes tot leven bracht.

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen en bidden, luisteren naar de Schrift, stil worden, … De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve gezangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart. In deze wake bidden we dat Gods Heilige Geest ons mag bemoedigen en sterken om vol vertrouwen op weg te blijven gaan.

De aanwezigen kregen bij het binnenkomen de teksten en een kaarsje, dat later tijdens de viering werd aangestoken. Er werd vlot meegezongen, gebeden en een moment van stilte was een welkome uitnodiging om even in jezelf tot bezinning te komen.

De ervaring van het Licht en de helende werking van gebed en Taizé-muziek was een welkom moment om de drukte van het leven te ontvluchten. Meer van deze bijzondere vieringen zijn welkom!

TAIZE-VIERING IN ZUURBEMDE

Op vrijdag 5 mei ’23 om 19 uur wordt in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde een Taizéviering georganiseerd.

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen en bidden, luisteren naar de Schrift, stil worden, … De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve zangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart. In deze waken bidden we dat Gods Heilige Geest ons mag bemoedigen en sterken om vol vertrouwen op weg te blijven gaan.

Je kan gemakkelijk aansluiten en meezingen en bidden.

KRUISEN AAN ONZE KERKEN IN DE VASTENTIJD

Dezer dagen werd er aan elk van onze zes kerken een groot houten kruis geplaatst. Deze kruisen zullen er staan in de vastentijd (gestart op Aswoensdag 22/02) tot en met Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd willen ze de voorbijgangers er aan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is. Een periode waarin wij ons als gelovigen, voorbereiden op Pasen, het grootste feest van het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid, van inkeer, bezinning en gebed. Een groot feest kan maar echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding is aan voorafgegaan.

Het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons. Christus is er aan gestorven, maar Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Zo werd het kruis symbool van lijden, verzoening en verlossing.

Mogen we je uitnodigen om bij gelegenheid stil te staan bij een van de zes kruisen aan onze kerken? Denk dan even na over hoe jij de veertigdagentijd beleeft.
Zeker in deze moeilijke tijd kan het goed zijn om even stil te staan bij wat echt belangrijk is ons leven, vanuit ons geloof in Christus.

We wensen je een inspirerende en deugddoende vastentijd toe!

VALENTIJNSVIERING 2023

Kiezen voor elkaar en jaren later samen achter die keuze blijven staan. Meer zelfs, uitgenodigd worden om dàt kiezen voor elkaar ook te durven en mogen uitspreken in het bijzijn van vele anderen. Dat is wat gebeurde op zaterdagavond 11 februari ‘23, tijdens de eucharistieviering ter ere van Sint-Valentijn in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.

Voor deze muzikale, intieme viering, voorgegaan door pastoor Luc, kwamen vele gelovigen naar Zuurbemde. Pas gehuwd, jaren geleden elkaar trouw beloofd of nog steeds op zoek naar die ene om geluk mee te delen, …
Ook tijdens dit warm moment werd duidelijk dat liefde hier echt leeft.
Een kleine receptie in een ontspannen en aangename sfeer besloot het samenzijn.

“Zie me graag
en doe het ruimschoots
zodat ik nog kan groeien.”

Voor kersverse koppels en voor gehuwden die al langer met elkaar op weg gaan, heeft Paus Franciscus goede raad: www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/8-pauselijke-relatietips-uit-amoris-laetitia

ZATERDAG VALENTIJNSVIERING

14 februari is het Valentijnsdag, maar op zaterdag 11 februari ’23 om 19 uur houden we in de sfeervolle Sint-Catharinakerk van Zuurbemde de jaarlijkse intieme Valentijnsviering.

Alle jubilarissen en in 2022 gehuwde koppels zijn hartelijk uitgenodigd op deze viering. Maar ook jullie -verliefde en verloofde koppels- zijn welkom!

Kom genieten van muziek, gebed en een boodschap over de liefde. Na afloop zal er ook tijd zijn voor een warme ontmoeting.

HUWELIJK ZUURBEMDE: JANINA & RODRIGO

Woensdag 18 januari ’23 gaven Janina Stasiak en Rodrigo Barni Munaretti, beiden woonachtig in Zuurbemde, elkaar het ja-woord in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde. In naam van de parochiegemeenschap wensen wij het paar héél veel geluk in hun huwelijksleven!

Aansluitend op hun JA-woord werd hun dochtertje, Adriana, gedoopt.

Wij danken U, Vader,
voor de vreugde van deze dag.
Wij danken U voor de kracht van uw woord en uw brood.
Wij zijn blij dat wij getuigen mogen zijn
van het geluk van deze twee mensen
die voor uw altaar hun woord hebben gegeven om voor elkaar te zijn:
woning, spijs en drank, liefde en licht.
Wij bidden U, God,
blijf hun nabij met heel uw kracht en al uw zegeningen
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.

UITVAARTEN IN DE GLABBEEKSE KERKEN: KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Persoonlijk afscheid
Afscheid nemen van een geliefde is een ingrijpend moment in je leven. In die moeilijke situatie willen wij, als pastorale ploeg, mensen van harte nabij zijn en ondersteunen. We zoeken samen met de nabestaanden naar manieren om sereen en mooi afscheid te nemen met woorden en muziek op maat. In de zondagskerk van Kapellen is er ook de mogelijkheid om foto’s te tonen. Een persoonlijk portret van de mens van wie we afscheid nemen.

Familie nabij zijn
Afscheid nemen in de kerk is als gemeenschap de familie nabij zijn. Op die manier worden nabestaanden geholpen om een eerste stap te zetten in het verwerkingsproces. Een afscheid in de kerk geeft anderzijds ook de kans aan de gemeenschap waarin de overledene geleefd heeft om afscheid te nemen.

Bovendien is er natuurlijk ook ons geloof, een geloof dat zegt dat de dood niet het einde is. Dat er toekomst is, ook als ons leven hier op aarde voorbij is. Het is een meerwaarde om vanuit dit geloof, een warme en hoopvolle boodschap, afscheid te nemen.

Ondersteuning en vorming
Om dit in elke parochiekerk (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) van onze pastorale zone mogelijk te maken zal vanaf 1 januari 2023 elke uitvaart voorbereid en voorgegaan worden door een vast team van mensen.

Elke uitvaart wordt voorgegaan door mensen die hiervoor gevormd werden. Naast onze pastoor Luc Thiry zijn ook Chris Nys en Gert Janssens aangesteld door onze bisschop als ‘voorgangers in uitvaarliturgie’. Zij hebben al meer dan 12 jaar ervaring in het voorbereiden en voorgaan van uitvaartplechtigheden. Ze volgen ook regelmatig bijscholingen hierover. Ze doen dit in samenwerking met een lector en iemand die zich ontfermt over de praktische zaken.

Welke kerk?
Je kan altijd kiezen in welke kerk je de uitvaart laat plaatsvinden. De begrafenis of de bijzetting van de urne kan ook op een kerkhof naar keuze.
Een uitvaart in de kerk is afscheid nemen midden je eigen dorpsgemeenschap. Zoals het leven daar verliep, te midden van buren, kennissen, school en verenigingen, zo geeft de gemeenschap en de Kerk ook betekenis aan het afscheid.

Zoals jij het zelf wil
Voor mensen die zelf graag beslissen om het eigen afscheid in de kerk te laten doorgaan is er de mogelijkheid om op voorhand een wilsbeschikking bij de gemeente in te dienen. Hierin kan je je eigen wensen kenbaar maken en deze moeten na je overlijden gerespecteerd worden. Het document waarmee je dit kan doen, vind je op onze website: http://www.kerkglabbeek.be/uitvaart

Financieel
Soms wordt weleens geopperd dat een dienst in de kerk duurder is dan in een uitvaartcentrum of crematorium. Dat is echter niet zo. Buiten het vast bedrag van 300 euro voor de dienst worden er in de kerk geen extra kosten aangerekend. Eventuele muziek en fotopresentatie zitten in de vergoeding begrepen. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt discreet een oplossing gevonden.

Meer info
Chris Nys, chris.nys@kerkglabbeek.be, 0478/44.56.61
Gert Janssens, gert.janssens@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82