SCHOOLVIERINGEN

F4275a25Einde schooljaar… dat betekent dankzeggen voor wat voorbij is en kijken naar de toekomst.

Advertenties

LEERLINGEN SCHOOL BUNSBEEK NAAR MARIA

Verschillende klassen van de Vrije Basisschool De Duizendpoot Bunsbeek trokken op woensdag 24 mei ’18 naar het 120 jaar oude kapelletje van Boeslinter. Want ook de jongens en meisjes weten dat mei de Mariamaand is.
Mooi en zinvol initiatief!

VRIJE BASISSCHOOL DE DUIZENDPOOT BUNSBEEK ORGANISEERT KOFFIESTOP!

Met Koffiestop willen de leerkrachten van de school het Broederlijk Delen-project 2018 een steuntje in de rug geven. Maak op vrijdag 16 maart vanaf 8.30 uur (tot 9 uur) dus even tijd voor een lekkere en (h)eerlijke kop koffie en kom naar de speelplaats van de school in Bunsbeek. Door uw bijdrage steunt u de investeringen in de tuinbouw en in het duurzaam beheer van het ecosysteem in Oeganda (campagneland ‘18).
U bent van harte welkom!

DANKJEWEL LEERKRACHTEN!

992a039cf025c0644854918731aae563Namens onze zes Glabbeekse parochies willen we op deze “Dag van de Leerkracht” alle leerkrachten van de scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek, VBS De Kleine Wereld Kapellen en GBS De Springplank Glabbeek (én daarbuiten) bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en voor hun passie voor kinderen & jongeren en lesgeven!

DANKJEWEL!

START NIEUW SCHOOLJAAR

family-prayerGod, geef ons leerkrachten die geen schrik hebben van de leerlingen,
die niet bang zijn van de slimme of de stille leerling,
ook niet van de speelse of de kritische leerling.
Geef ons leerkrachten die echt aanwezig zijn in hun les,
die zich laten kennen in wie ze zijn,
in wat ze willen en van waaruit ze leven,
die interesse hebben voor hun vak en vooral voor ons.
En tenslotte: geef ons leerkrachten
die bereikbaar zijn als we het moeilijk hebben.

God, geef ons leerlingen
die niet alleen werken als en omdat het moet,
maar die durven vragen stellen,
die proberen initiatieven te nemen,
die willen praten en overleggen met anderen,
die kunnen luisteren naar andere meningen,
die iets over hebben voor elkaar,
die diep in hun hart
het beste van zichzelf durven bovenhalen.

Een gebed van een wijze indiaan luidt als volgt:
Laat mij nooit oordelen over mijn medemensen
zonder dat ik minstens veertien dagen
in hun schoenen heb gestaan.
Moge deze wijsheid
het samenleven in het komende schooljaar tekenen.

HERDENKING SLACHTOFFERS 22/03/2016

Vandaag, woensdag 22 maart ‘17, een jaar na de aanslagen in Brussel, startten alle leerlingen, leerkrachten en schooldirecties de dag met een minuut stilte voor de slachtoffers. Ook in de vrije scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek & De Kleine Wereld van Kapellen was dit het geval.

Gij, Bron van vrede
maak mij tot een instrument van uw vrede.

Dat ik liefde zaai
waar haat heerst
en vergeving waar gekwetst is.

Dat ik eenheid zaai waar onenigheid is
en vertrouwen bij twijfel.

Dat ik waarheid zaai
waar dwaling is en hoop bij wanhoop.

Dat ik vreugde zaai
waar droefheid is
en licht zaai in de duisternis.

Gij Bron van vrede, laat mij toch troosten
in plaats van getroost te willen worden.
Laat mij liever begrijpen
dan begrepen te worden,
en liever beminnen dan bemind te worden.

Want in het geven ontvangen wij,
en in het vergeven wordt ons vergeven.
En door te sterven worden wij geboren
om te leven in eeuwigheid.

Gebed van Sint-Franciscus

VBS DE DUIZENDPOOT BUNSBEEK GAAT VERNIEUWEN

F4275a13.jpgEen paar maanden terug meldde we hier de renovatiewerkzaamheden aan de vrije school van Kapellen. Nu mogen we de start van de renovatie van de schoolgebouwen van die andere Katholieke school van Groot-Glabbeek aankondigen, nl. VBS De Duizendpoot van Bunsbeek: de vervanging van de ramen in de kleuterklassen, de plaatsing van een brandtrap en herstellingswerken in de kelder. Het betreft een investering van niet minder dan 80.000 euro. De Vlaamse Overheid (via AGION) draagt meer dan 50.000 euro bij onder de vorm van subsidies.
In een volgende fase worden de kleedkamers van de turnzaal en het sanitair aangepakt ter waarde van 80.000 euro. Ook hier is een toezegging van 50.000 euro Vlaamse subsidies.