NATIONALE ZIEKENDAG – ZONDAG 9/10

Samana (ex-Ziekenzorg)
Iedereen erbij!

Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte heeft. Geen griepje of een vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak chronisch. Veel mensen weten wat voor zware impact dat heeft op het leven van die zieken en hun naasten. Voor al die mensen die ziek zijn of te maken hebben met iemand met een zware ziekte, werd de #NationaleZiekendag in het leven geroepen.
De Nationale Ziekendag is de dag waarop we aan iedereen aandacht willen vragen voor de chronisch zieke persoon en zijn omgeving. Het is een dag waarop we zeggen “iedereen erbij”.

Dit jaar zetten we het belang van een zorgzame buurt in de kijker. We roepen mensen op om zich mee in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor langdurige zieken of zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers.
Met deze Nationale Ziekendag hopen we meer mensen te motiveren om zich in te zetten voor een zorgzame buurt. Want daar zorgen we immers samen voor!
Van een zorgzame buurt wordt iedereen beter!

Als ik voor jou mag zijn
een mens die luisteren kan
naar alles wat je drukt,
naar alles wat je draagt…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die zoekt met jou
naar alles wat mogelijk is,
naar alles wat nog overblijft…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die zwijgen kan
wanneer een woord te veel is,
wanneer alleen de stilte zegt
wat niet te zeggen is,
dan dank ik jou
om het vertrouwen
dat je in mij stelt.

Als ik voor jou mag zijn
een mens temidden van de mensen,
door jou geroepen,
door jou gevraagd,
omdat het echt niet verder kon…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die wachten kan,
tot je danken gaat
omdat het toch nog erger kon
veel zwarter en zwaarwichtiger…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die op het juiste ogenblik,
jouw huis betreedt
wanneer je bang geworden bent
voor ’t donker om je heen…

dan dank ik jou
om het vertrouwen
dat jij in mij wilt stellen.