HET MOOIE VAN MUZIEK ZIT NIET IN DE NOTEN, MAAR IN JE HART

Sfeervolle Sint-Ceciliaviering ‘19

Op zondag 24 november 2019 vierden we in onze zondagskerk niet alleen Christus Koning, maar ook Sint-Cecilia. De heilige Cecilia is de patroonheilige van alle muzikanten.

Voor die gelegenheid hadden we de ‘ Mini-Crescendo’s’ uitgenodigd om ons koor te komen begeleiden en versterken. Het was meteen ook hun allereerste optreden. Acht jongeren die onder begeleiding van Tom Deserranno en ondersteund door enkele volwassenen prachtige en vrolijke muziek brachten. En ze hebben dat schitterend gedaan.

Ons zangkoor, gedirigeerd door Karin Vanstockstraeten en begeleid door Joris Cerulis was natuurlijk ook van de partij. Zoals elke zondag luisterden zij de eucharistie op. Sommige liederen samen met de Mini-Crescendo’s. De aanwezige gelovigen hebben er duidelijk van genoten.

Het werd een mooi feest waar dankbaarheid het centrale thema was. We zijn dankbaar voor ons zangkoor, zij geven elke week weer het beste van zichzelf in onze zondagskerk. Ook voor speciale vieringen doen ze extra inspanningen.
Maar ook dankbaar dat de jongeren van de harmonie Crescendo hun eerste optreden bij ons in de kerk deden. Het werd een mooie en harmonieuze viering.

GLABBEEK ZINGT KERST


Over heel Vlaanderen organiseerde het Davidsfonds gisteren, Tweede Kerstdag, haar ondertussen traditionele “Vlaanderen zingt Kerst” op tweede kerstdag. Ook Davidsfonds Glabbeek nam hieraan deel. In de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen zong het gelegenheidskoor en heel wat deelnemers onder de muzikale leiding van Ben Wijnants kerstliederen. Iedereen zong -doorheen bekende en minder bekende liederen- de kerstvrede en de kerstvreugde uit. Na het concert werd er nog een drankje aangeboden aan de aanwezigen.
#vlaanderenzingtkerst

MUZIKALE SINT-CECILIAVIERING

Zondag 25 november 2018 werd de feestdag van de Heilige Cecilia gevierd in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. De patroonheilige van zangers en muzikanten. Een speciale eucharistieviering die werd uitgewerkt door de werkgroep Evangelisatie.

Het zangkoor en de Koninklijke Harmonie Crescendo werden in de bloemetjes gezet. De koorleden, dirigente en organisten ontvingen voor hun trouwe wekelijkse inzet een zelfgemaakt solsleuteljuweeltje gemaakt door kunstenares Greet Heeren uit Kersbeek. Eveneens werden lekkere koekjes gebakken door Agnes die overhandigd werden aan de muzikanten en dirigent van de Koninklijke Harmonie Crescendo.

Een sfeervolle eucharistieviering waar de kerkgangers zeker van genoten hebben en daardoor de traditie om de patroonheilige te vieren levendig zal blijven.

ONS ZANGKOOR IN DE SPOTLIGHTS!

F4275n47.jpgOp zondag 25 november ’18 vieren we in onze zondagskerk het naamfeest van Sint-Cecilia. Volgens de legende kwam Cecilia uit een voorname, Romeinse familie en zou ze zeer jong gedwongen zijn te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood. Zo werd ze patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers en dus ook van ons zangkoor!

Deze zondagse eucharistieviering zal heel speciaal in het teken staan van ons zangkoor! We willen hen vieren en danken voor hun inzet en bijdrage om de vieringen in onze kerk muzikaal te verzorgen.
Uiteraard zal deze eucharistie opgeluisterd worden door het zangkoor zelf. Zij worden hierbij heel speciaal ondersteund door muzikanten van de Glabbeekse Koninklijke Harmonie Crescendo. De viering wordt ook opgedragen aan alle overleden leden van het zangkoor en de harmonie.

Wij nodigen u van harte uit om mee dit feest te komen vieren in de O.-L.-Vr. Geboortekerk te Kapellen op zondag 25 november om 9.30 uur.

ZANGAVOND MET JOS BIELEN

F4275j41“DAG NA DAG” – liederen uit het zangboek Zingt Jubilaté. Ook verkenning van enkele nieuwe liederen niet uit Zingt Jubilaté.
Op donderdag 12 oktober 2017 om 19.30 uur in de Sint-Rochuskapel (Mariadal) te 3320 Hoegaarden (Ingang + parking langs de Kloosterstraat).

Koorleden, dirigenten, muziekliefhebbers, kortom iedereen die graag zingt of wat wil bijleren wordt zeker verwacht.

Breng liefst uw zangboek mee. Er zullen ook voldoende exemplaren voorhanden zijn op de zangavond.

Zing je graag of vind je muziek belangrijk? Zou je graag deel uitmaken van een groep enthousiaste zangers en zangeressen die in een aangename sfeer samen zingen? Heb je muziekkriebels in de buik? Dan is het begin van het nieuwe werkjaar het ideale moment om ons koor te komen versterken. Of kom even kennismaken tijdens de repetities in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op dinsdag 20 september, telkens om 19 uur. Hartelijk welkom!