ZALIG PINKSTEREN!

Vandaag, 50 dagen na Pasen, vieren we het feest van Pinksteren. Bid je volgend gebed mee met ons?

Heilige Geest, Bron van waarheid. U, Adem van God, Schenker van Leven!
Verras me midden in het dagelijkse leven.
Volg me in al mijn plannen.
Verander me in mijn inzicht.
Vul me met al uw gaven.
Onderricht me in de school van de liefde.
Was me zodat ik zuiver word.
Wakker mijn talent aan zodat het kan openbloeien.
Wees werkzaam in mij zodat mijn leven vernieuwd wordt.
Ontvlam mijn hart zodat ik getuig van U.
Kom achter me aan als ik vlucht.
Breng me terug als ik doelloos dwaal.
Vuur me aan als mijn ijver afneemt.
Geef me vleugels als ik me inzet.
Kom naar me toe als ik U zoek.
Loop naast me als ik in gedachten verzonken ben.
Verlicht mijn verstand als ik niet begrijp.
Bevrijd me als ik blokkeer.
Wijs me de weg als ik besluiteloos ben.
Zuiver me als ik verleid word.
Doorgloei me als ik het koud heb.
Overspoel me als ik zelfingenomen ben.
Doorstroom me als ik leeg ben.
Schenk me vreugde als ik verdriet heb.
Omarm me als ik eenzaam ben.
Bid in mij als ik geen woorden heb.
Troost me als ik verlaten ben.
Genees me als ik ziek ben.
Houd me vast als ik val.
Breng me in veiligheid als ik hulpeloos ben.
Omvat me als ik van verlangen brand.
Jubel in me als ik U bemin.

(vrij naar de Youcat)

VIERINGEN IN DE KERK VAN KAPELLEN TERUG MOGELIJK?

Woensdag (3/06) wordt beslist door de Nationale Veiligheidsraad wanneer de erediensten opnieuw mogen doorgaan, maar het staat nu al vast dat in een eerste fase maximaal honderd mensen zullen mogen samenkomen. Dat heeft de bisschoppenconferentie afgesproken met de specialisten van de exitstrategie (GEES). Het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden. Iedereen die de kerk binnengaat, ontsmet de handen met beschikbaar gestelde alcoholgel. Wie de communie uitreikt ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en laat de hostie ‘eerbiedig vallen’ in de uitgestrekte hand van de gelovige. Tot nader order mogen de koren niet zingen.

ONZE VORMELINGEN IN EEN FILMPJE OVER CORONA EN HUN UITGESTELD VORMSEL

De vormselvieringen van onze meisjes en jongens zouden plaatsvinden op zondag 26 april ‘20 in de kerk van Kapellen. Omwille van de corona-pandemie werd dit uitgesteld en verschoven naar zondag 27 september ‘20.

Wat denken onze jongeren daarvan? Waarom kijken zij uit naar hun Vormsel? Wat betekent het Heilig Vormsel voor hen persoonlijk?
Jongerenpastor Toni van de Pastorale Regio Tienen maakte er een kort filmpje over. Je zal ongetwijfeld enkele jongens en meisjes uit de Glabbeekse parochies herkennen. Maar ook hulpbisschop Koen Vanhoutte en deken Luc Van Hilst (onze vormheer) van Scherpenheuvel hebben een boodschap.

Kijk je mee op https://youtu.be/ndf-OLAWGrQ ?!

OVERLIJDEN JULIEN VANDEPUT – KAPELLEN

zonsondergang (Aangepast)

Op 26 mei ’20 overleed Julien Vandeput. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Julien?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/26-05-2020/julien-vandeput .

DOE EEN ABONNEMENT PAROCHIEBLAD GLABBEEK CADO!

Week na week lees je in KERK & Leven hoe gewone mensen wonderbaarlijke dingen doen. Vaak gedreven door hun geloof, soms door andere idealen. Verhalen uit de Kerk, maar net zo goed uit het middenveld, het onderwijs, de cultuur- of welzijnssector, of uit andere kamers uit dat grote huis dat leven heet.

KERK & leven is een blad als geen ander:

  • het kan rekenen op een breed netwerk van plaatselijke medewerkers uit onze gemeente
  • het informeert met tekst en foto’s over wat er in jouw parochie (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) en gemeente, in ons bisdom reilt en zeilt, aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld
  • dus, het bericht niet alleen over het kerkelijk leven, maar geeft ook nieuws over onze plaatselijke verenigingen

KERK & leven is bovendien verankerd in de rijke christelijke traditie en bied je wekelijks:

  • 20 pagina’s goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld
  • informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils
  • een frisse en aantrekkelijke opmaak

Met het parochieblad komen wij naar je toe, daar waar je woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten in jeugdbeweging of sportclub, aan de schoolpoort of in de kerk.

Je kan een abonnement tot eind 2020 schenken door overschrijving van 25 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2020 parochieblad + adres abonnee”.

Meer info: parochieblad@kerkglabbeek.be of via 0474/72 14 82 (tel+whatsapp)

NAAIEN VOOR DE GOEDE ZAAK

Het initiatief uit onze parochies voor het maken van mondmaskers kreeg deze week aandacht in alle edities van Kerk&Leven van ons bisdom…

NAAIEN VOOR DE GOEDE ZAAK
„Mijn dochter vroeg me als eerste mondmaskers te maken”, zegt Chris Nys uit het Vlaams-Brabantse Glabbeek. „Ze werkt bij een thuiszorgdienst en ik naaide voor haar en haar collega’s mondmaskers met restjes stof.” Haar eigen voorraadje schoot echter tekort toen ook haar schoonzoon om mondmaskers vroeg. „Toen bestelde ik stof om de hele familie te voorzien van maskers…

Het volledige artikel lees je op
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2021/artikel/naaien-voor-de-goede-zaak

MEIMAAND = MARIAMAAND

Voor katholieke gelovigen is de Mariamaand een heel belangrijke maand. Verschillende medewerkers van de zes Glabbeekse parochies gingen in eigen buurt dan ook op bezoek bij Moeder Maria en deelden enthousiast hun #kapelfie (kapel-selfie) met ons.

Gedenk, o genadige maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot U met mijn gebed.
Wil het verhoren en aanbevelen bij U Zoon,
Jezus Christus onze Heer.

KRUISPROCESSIE 2020

De maandag, dinsdag en woensdag vóór Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (21 mei ’20) viert de Kerk de kruisdagen. FERM Glabbeek en Landelijke Gilde Glabbeek organiseren traditiegetrouw op de 2de kruisdag de jaarlijkse kruisprocessie.
Dit jaar kon deze uiteraard niet plaatsvinden omwille van de corona-pandemie. Gelukkig kunnen we rekenen op de pastorale ploeg van de Landelijke Gilde, die de kruisdagen tot in uw “kot” weet te brengen. Het vieringmoment, vind je op https://youtu.be/3KWDxHPts50. Tijdens dit moment, dat ongeveer een kwartier duurt, nodigen we je uit om te genieten van de prachtige dronebeelden en te luisteren naar de mooie teksten, maar vooral samen met ons verbonden te zijn met zo vele land- en tuinbouwers.