Eerste Communie Glabbeek

Op zaterdag 30 januari zijn 19 meisjes en jongens uit de parochies Attenrode, Glabbeek en Zuurbemde in de pastorie van Glabbeek gestart met de catechese voor de Eerste Communie van zondag 17 april 2016 in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Tien enthousiaste mama’s en papa’s – Ann & Stijn, Chantal, Elke, Kristof, Lyndsey, Nancy en Sven – begeleiden de kinderen op een gelovige manier naar een, ongetwijfeld, prachtige dag! Lieve kinderen, beste ouders, maak er nog een deugddoende voorbereidingstijd van!

Jongeren geïnteresseerd in Christus en geloof

Al jaren wordt gezegd dat de jeugd niet meer gelooft en zo goed als niets meer weet of wil weten over godsdienst. De cijfers van het grootschalig onderzoek van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Vlaamse katholieke scholen tonen aan dat je niet zomaar kunt stellen dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in Christus, een aversie zouden hebben tegen het katholieke geloof of er collectief onverschillig zouden tegenover staan. De cijfers staven zeker geen merkbare afkeer voor geloof of voor het katholiek onderwijs. Je kan hoogstens stellen dat de leerlingen een afwachtende houding aannemen tegenover het geloof of er nog onwetend over zijn, maar een aversie koesteren ze niet. Eveneens de helft geeft aan te geloven in Christus en 43,9 procent bidt af en toe.
Het weekblad Tertio kon de resultaten al inkijken, de KU Leuven maakt ze op 1 februari bekend.
Een hart onder de riem van katholieke scholen als “Vrije Basisschool De Kleine Wereld” (Kapellen) & VBS De Duizendpoot Bunsbeek.

Varkenskopverkoop groot succes

Na de eucharistieviering van zondag 17 januari 2016 was het ideaal weer om de varkenskopverkoop te houden op het plein voor de Sint-Antoniuskerk van Wever. Niet minder dan vier halve en één hele varkenskop gingen voor de hamer en werden per opbod verkocht. Twee groepen streden om de hele kop. Uiteindelijk ging deze naar De Vriendenkring in Wever voor maar liefst 160 euro. Er waren zoals steeds, zwarte en witte pensen, preskop allemaal mooi vacuüm verpakt. Het was koud en de hartverwarmende dranken maakten warm van binnen. Zoals steeds werd de muziek live gespeeld aan de kerkdeur door accordeongezelschap “Kriebel & Huksel”. De opbrengst – 260 euro – van de rondgang in de kerk werd ook geschonken aan dit goede doel.
De totale opbrengst – netto 1.720 euro – van deze openbare verkoop gaat naar Powerchair Hockey Foundation, die mensen met een beperking voorziet van materiaal en onderhoud om hun sport te kunnen beleven.

Werken kerk Attenrode gestart

Onlangs werden stellingen geplaatst aan de Sint-Andrieskerk (anno 1911) van Attenrode. Dit om binnenkort te kunnen starten met de dak- en torenwerken aan de kerk. Omwille van de veiligheid wordt de toegang tot de kerk gedurende de week onmogelijk. De zaterdagavondviering (17 uur) zal blijven doorgaan. Andere plechtigheden, zoals begrafenissen, kunnen ook alleen op zaterdag plaatsvinden. Wie toch een plechtigheid op een weekdag wil laten doorgaan, moet uitwijken naar een van de andere parochiekerken.

Te gast in Glabbeek…

Broederlijk Delen campagne 2016: “Met een leven speel je niet”

Van 16 tot en met 23 februari 2016 ontvangen de zes Glabbeekse parochies een gast vanuit het Zuid-Amerikaanse Colombia. Candelario Álvarez (64 jaar) is een medewerker van een partnerorganisatie die Broederlijk Delen ondersteunt. Naar aanleiding van de campagne 2016 verblijft de man in België om zich in te leven in onze cultuur en te praten over zijn werk en leven in Colombia.

Binnenkort meer info…

Gods woord-affichenetwerk krijgt ook in Glabbeek een nieuwe start

Het Gods Woord-affichenetwerk ontstond in het verleden met als doel christelijke organisaties de kans te bieden hun boodschap breed te verspreiden in heel Vlaanderen. Het behelst een ca. 400-tal afficheborden bevestigd aan kerkmuren, katholieke scholen, pastorieën, …. . De toekomst van het netwerk stond reeds enige tijd onder druk door het dalend aantal campagnes en stijgende productiekosten.
Op 1 juli 2015 heeft vzw Studiecentrum KERK & MEDIA het beheer en de exploitatie van het Gods Woord-affichenetwerk in concessie gegeven aan de -in juli 2015 gestarte onderneming- Jopublico bvba. Het doel van deze overdracht is de overname van de exploitatie van het netwerk en de infrastructuur van het netwerk te vernieuwen en uit te breiden met nieuwe plaatsen. Daarnaast legde Jopublico de nodige contacten om het netwerk van nieuwe campagnes te voorzien. Belangrijk is dat het netwerk exclusief voorbehouden blijft voor non-profit campagnes, in de eerste plaats van organisaties uit de christelijke zuil en daarnaast met een nieuwe uitbreiding naar de non-profit organisaties uit de cultuur- en toerismesector. En met succes! Alle bestaande adverteerders hernieuwden hun campagnes en het netwerk is quasi volzet.

In de Glabbeekse parochies zijn er een drietal borden, die sinds kort terug gebruikt worden voor het Gods Woord-affichenetwerk: aan de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek, op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Kapellen (linker bord) en aan de Sint-Catharinakerk in Zuurbemde (linker bord).

De komende maanden wordt er gestart met de vernieuwing van de muurpanelen en de uitbreiding van het netwerk. Daarnaast wordt er gekeken hoe het netwerk versterkt kan worden met andere type panelen op andere locaties. Heel wat parochies, waaronder de parochies van Glabbeek, namen al contact op met Jopublico om ook in hun buurt bijkomende panelen te plaatsen.

Kerknet.be zoekt koppels die willen meewerken aan een video…

Jij bent christen en je partner is anders- of niet-gelovig. Knap dat jullie levensbeschouwelijke verschillen overbruggen met liefde! Daar kunnen we iets van leren, dachten wij. Kerknet.be zoekt koppels die willen meewerken aan een video over dit onderwerp.

Vorm jij zo’n koppel? Stuur je reactie naar lieve.wouters@kerknet.be.
Ken je koppels die zich kunnen herkennen in deze omschrijving? Deel dit bericht met hen.

Dank je wel!