Schoolgebouw Wever krijgt nieuwe bestemming

Sinds 1 september 2015 stonden de lokalen van het voormalige schoolgebouw in de Solveldweg in Wever leeg. De parochie Wever (Verenging Parochiale Werken VPW vzw) is eigenaar van dit gebouw.
Deze week werd er een akkoord bereikt voor een erfpachtovereenkomst van 35 jaar tussen parochie en het Glabbeeks gemeentebestuur. Beiden waren op zoek naar een nieuwe maatschappelijke bestemming voor het gebouw. Door deze overeenkomst is dit gelukt. De gemeente zal de klaslokalen en de speelplaats in gebruik geven aan de KSA-afdeling Glabbeek. Hierdoor verhuist KSA Glabbeek van de voormalige legerhangaar in de Steenbergestraat naar Wever. Tegen eind 2015 zal KSA haar intrek nemen in haar nieuwe thuis.

Schoolgebouw maakt -na meer dan 100 jaar- plaats voor 28 assistentiewoningen

Eerdaags starten de afbraakwerken van het schoolgebouw in de Nieuwstraat te Glabbeek. De Glabbeekse Sint-Niklaasparochie verkocht onlangs het gebouw uit 1906 om de bouw van 28 assistentiewoningen voor senioren mogelijk te maken. Ook de kerkfabriek verkocht een stuk grond, nl. de weide tussen het schoolgebouw en de pastorie. Het is de groep “Oase” die zal instaan voor de uitbating van de assistentiewoningen. Dezelfde groep die de nieuwe woonzorgcampus in de Stationsstraat te Glabbeek, op een boogscheut van het voormalige schoolgebouw in de Nieuwstraat, zal gaan uitbaten.

Tot 2006 zat een deel van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool “De Springplank” te Glabbeek in het schoolgebouw in de Nieuwstraat. In dat jaar werd het nieuwe schoolgebouw van De Springplank op de Dries 26 in gebruik genomen. Sinds toen staan de lokalen in de Nieuwstraat leeg. De parochie ging op zoek naar een gepast project dat opnieuw ten dienst zou staan van de bevolking van Glabbeek.
Ze vond dat in de bouw van assistentiewoningen. Dit zijn woningen die gebouwd zijn in de nabijheid van een woonzorgcampus en bedoeld zijn voor oudere mensen, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben. De opbrengst van de verkoop van deze twee percelen zullen, zoals het bisdom en de burgerlijke overheid voorschrijven, opnieuw geïnvesteerd worden in vastgoed.
Met het rendement hiervan kan men een deel van de werking van parochie en kerkfabriek financieren.

Geschiedenis school
Het schoolhuis en de vier klaslokalen werden gebouwd rond 1906 in opdracht van de graag geziene pastoor Julius Ponsaerts (pastoor van Glabbeek van 1892 tot 1932) op een perceel dat hem toebehoorde. Pastoor Ponsaerts was een zeer verstandig man met een scherp inzicht in de noden van zijn tijd. De sociale ontvoogding van de lagere klassen was geen ijdel begrip voor hem. Gans zijn leven heeft hij gevochten om de landbouwers van het Hageland een menswaardiger bestaan te bezorgen.
De gebouwen werden gefinancierd met penningen, geschonken door de inwoners van Glabbeek en Zuurbemde, en met een gift van 10.000 fr. van de familie de la Coste (kasteel Zuurbemde). De materialen van de gesloopte vrije school van Zuurbemde werden ter beschikking gesteld voor het nieuwe dorpsschooltje. Ze werden kosteloos door de inwoners van Glabbeek naar de Kwadeplasstraat, nu Nieuwstraat, gebracht.

Pastoor Ponsaerts wenste dat de school bestuurd werd door kloosterzusters. Op zaterdag 26 september 1908 werden de gebouwen in gebruik genomen door Zusters van het Heilig Graf van Turnhout.
De “aanneembare” school begon met 120 meisjes voor de lagere klassen en vijfenzeventig kinderen voor de kleuterschool. (In aanneembare scholen waren de gebouwen en het beheer in handen van het katholiek onderwijs en de gemeentelijke overheid gaf hiervoor subsidies.)
Ook werd er een zondagsschool opgericht voor meisjes die door de week thuis moesten helpen. Aangezien er toen nog geen schoolplicht bestond, kwam een gedeelte van de leerlingen enkel in de winter naar school.
De zusters verlieten de school van Glabbeek in 1918 wegens geldgebrek. Er werden drie leken als gemeentelijke leerkracht benoemd. De bewaarschool bleef een vrije school. Later fusioneerde de vrije school met de gemeenteschool van Glabbeek.