SINT-HUBERTUSVIERING MET BROOD- EN HONDENWIJDING

Zondag 6 november 2022 was de jaarlijkse Sint-Hubertusviering met brood- en hondenwijding in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, te Kapellen. De feestdag van Sint-Hubertus (655-727), die sinds de 9de eeuw de patroonheilige is van de jagers en de beschermheilige van honden en paarden.

De eucharistieviering begon met de wijding van het brood, dat voor het altaar in een mand werd gelegd, maar eveneens ook zegening van het meegebrachte brood dat de kerkgangers hadden meegebracht. Er was dan ook mogelijkheid om een gewijd broodje mee naar huis te nemen.

Deze jaarlijkse traditie is i.s.m. de Glabbeekse hondenschool. Op het eind van de viering was er al geblaf hoorbaar in de kerk. De honden, die buiten met hun baasje stonden te wachten, waren na de viering, van harte welkom in de kerk, voor een persoonlijke zegening door pastoor Luc, bijgestaan door misdienaars Wannes en Timo. Na de wijding kreeg elke hond dan ook een lekker koekje.
Al die honden met hun baasjes leverden alweer mooie kiekjes op.

GEBEDSWAKES ALLERHEILIGEN

Traditiegetrouw werden in de gebedsvieringen van Allerheiligen de vrouwen en mannen herdacht die sinds Allerheiligen ‘21 hun uitvaart kregen in onze parochiegemeenschappen. De ruimtes rond de altaren werden sfeervol ingericht.

Voor God zijn er geen doden,
want God is een God van levenden.
Hemel en aarde zijn een.
Er is maar één wereld: een wereld van levenden.
Wij zijn nog onderweg.
Onze dierbare doden zijn reeds thuisgekomen bij God.
Met hen weten wij ons verbonden,
bij hen putten wij bemoediging en inspiratie
nu wij nog onderweg zijn.
Ook wij mogen hoopvol uitzien naar de voltooiing,
naar onze eindbestemming bij God.
Wij kunnen dit maar,
omdat wij weten dat God trouw is
en dat Hij, onze Vader,
ons eens zal thuisbrengen in zijn hemelse woning.

SAMANA VIERDE DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN

Op zondag 9 oktober 2022 stonden de vlaggen van alle Samanakernen uit de gemeente vooraan in de kerk.
De dag van de chronisch zieke mensen (vroegere nationale ziekendag) werd samen gevierd op de tweede zondag van oktober.
Dit jaar was het thema: ”Tijd is te waardevol om niet te delen”.
Een slogan die van toepassing is voor zieken en gezonden…
Het werd een mooie eucharistieviering met vele teksten die handelden over het thema. Van elke kern was er een lector aanwezig en die samenwerking maakte het geheel volledig af.
Langs deze weg willen we iedereen van harte bedanken die op de één of andere manier heeft bijgedragen tot het doen slagen van deze viering!
Naar jaarlijkse gewoonte bezorgden de medewerk(st)ers van Samana Kapellen hun zieken een roosje aan huis of in het rustoord.

ALLERHEILIGEN 2022

Op Allerheiligen en Allerzielen herdenken we de heiligen en onze overleden familie en vrienden. U bent van harte uitgenodigd op één van de vieringen in onze kerken.

Een “mis(intentie)” voor een geliefde kan je aanvragen bij de contactpersonen of via www.kerkglabbeek.be/misintenties

MISDIENAARS EN OUD-MISDIENAARS

Beste misdienaar en oud-misdienaar

15 augustus is de dag van Sint-Tarcisius, de patroonheilige van de misdienaars. We willen dit samen vieren met jullie allemaal op zondag 18 september ’22 tijdens de eucharistieviering in de zondagskerk in Kapellen om 9.30 uur.

Na de viering wordt er een drankje aangeboden en we voorzien een leuke attentie voor elke (oud-)misdienaar.

We kijken er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten. Het zal alvast een blij weerzien zijn.

Gelieve je aan-/afwezigheid te bevestigen op diane.wustenberghs@telenet.be vóór 11 september.

OVERLIJDEN ERMINE DEGEEST – KAPELLEN

zonsondergang (Aangepast)

Op 28 augustus ’22 overleed Ermine Degeest op 93-jarige leeftijd. We nemen zaterdag 3 september 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Ermine?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/28-augustus-2022-ermine-degeest/

 

OVERLIJDEN FILLE JACQUEMIJN – KAPELLEN

zonsondergang (Aangepast)

Op 18 augustus 2022 overleed op 96-jarige leeftijd Theophilius (Fille) Jacquemijn. We nemen woensdag 24 augustus 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Fille?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/18-augustus-2022-theophilius-jacquemijn/

HUWELIJK KAPELLEN: KATRIEN & BERT

Op zaterdag 16 juli 2022 gaven Katrien Bourmanne & Bert Janssens uit Glabbeek elkaar het ja-woord in Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
Wij wensen het koppel en hun families van harte proficiat!

God van liefde,
wij bidden U dat Katrien & Bert
U in elkaars liefde mogen ervaren als de bron van leven en goedheid.
Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt
en voor ons een teken dat Gij midden onder ons leeft.
Amen.