ASWOENSDAG VIEREN

De sneeuw en regen weerhielden velen niet om samen de viering van Aswoensdag op woensdagavond 26 februari ’20 bij te wonen in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Het doet deugd om te zien dat zovele mensen samen tijd willen maken voor gebed en bezinning, om samen de veertigdagentijd in te zetten.

We zijn een mens van stof en zullen weerkeren tot stof. Mensen zijn vergankelijk en daaraan werden we herinnerd bij het ontvangen van een askruisje op het voorhoofd. Eerst werden de oude palmtakjes verbrand en gezegend, daarna schoof iedereen aan om zich te laten tekenen met een kruisje. Terwijl priester Luc het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.

ASWOENSDAG

As(woens)dag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬Vorige woensdag, 6 maart ’19, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.

Almachtige God,
Zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid.
Geef dat wij vergiffenis van onze zonden mogen verkrijgen
en zodanig de vastentijd beginnen,
dat we met een gezuiverde geest
de dag van Pasen tegemoet gaan
en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.

ASWOENSDAG

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬
Vorige woensdag, 14 februari, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.