ASWOENSDAG

As(woens)dag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬Vorige woensdag, 6 maart ’19, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.

Almachtige God,
Zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid.
Geef dat wij vergiffenis van onze zonden mogen verkrijgen
en zodanig de vastentijd beginnen,
dat we met een gezuiverde geest
de dag van Pasen tegemoet gaan
en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.

VANDAAG ASWOENSDAG

askruisje_3Waarom as? En wat gebeurt er precies tijdens de viering van Aswoensdag? En is het eigenlijk geen deprimerend ‘feest’? Alle antwoorden vind je hier! Maak er een vruchtbare 40-dagentijd van.
Lees hier de antwoorden: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/aswoensdag-een-eigen-aardig-feest-5-vragen-en-antwoorden

ASWOENSDAG

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬
Vorige woensdag, 14 februari, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.

INZAMELEN PALMTAKJES

F4275j08.jpgDe veertigdagentijd komt in zicht. Op woensdag 1 maart begint die met gebed en het opleggen van as. De as die op aswoensdag wordt gebruikt wordt gemaakt van ‘oude’ palmtakjes. In de kerken van Kapellen, Attenrode en Wever zal op zaterdag 25 en zondag 26 februari een mand staan om uw palmtakjes van vorig jaar in te zamelen.

Aswoensdag

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.
Gisteren, woensdag 10 februari, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering op Palmzondag.