KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW ONRUST KREEG ONGEWENST BEZOEK

Dieven hebben de offerblok van het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw Onrust (hoek Stationsstraat-Dorpsstraat) in Kapellen opengebroken en het geld meegenomen. De feiten werden zaterdagochtend 1 februari ’20 opgemerkt en er werd aangifte bij de politie gedaan. Om hoeveel daders het ging, is niet bekend.
Getuigen mogen zich melden bij de politie.

PRALINES SMULLEN VOOR HET GOEDE DOEL

F4275p39Samana Kapellen dankt iedereen die hun pralinesverkoop (270 doosjes!) vlekkeloos hielp verlopen en ook alle kopers voor het vriendelijke onthaal van de vrijwilligers op zaterdag 16 september ’17. Zo kunnen zij de zieken en bejaarden weer lekker verwennen.

Ken je iemand die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft, geef dan gerust een seintje bij één van hun vrijwilligers en wij brengen hen zeker een bezoekje.

KAPEL ALS WAARDEVOL ERKEND

F4275d26_c4d

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft, op basis van de aangebrachte elementen (kunsthistorische, bouwkundige en volkskundige waarde, …) door de kerkfabriek van Kapellen, beslist om de kapel Onze-Lieve-Vrouw Onrust, gelegen in Kapellen als waardevol te erkennen.

Deze goed onderhouden, één van de oudste kapellen van de gemeente, werd gebouwd omstreeks 1500 en staat onder een lindeboom. De kapel staat getekend op een plan van 1753 (melding van Paul Kempeneers, http://www.kempeneers.org).
Gelegen aan de kruising van de Stationsstraat en de Dorpsstraat in Kapellen, tegenover de bibliotheek, werd ze bij de wegverbreding in 1953 afgebroken en ernaast opnieuw opgebouwd.

Echtparen met onrustige kinderen kwamen/komen bij deze kapel bidden.
De kapel deed dienst als rustaltaar en plaats van de zegen bij de vroegere processies.

MARIA VIERT!

Op 8 september viert de Wereldkerk het feest van Maria Geboorte, negen maanden na haar onbevlekte ontvangenis.

Zoals de traditie het wil, viert de parochie Kapellen haar patroonheilige (Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte) op de eerste zondag na 8 september: dit jaar op zondag 11/09 dus. Er werd gebeden en gezongen voor Maria en na afloop van de eucharistieviering werden de aanwezigen getrakteerd op een glaasje voor de verjaardag van Maria!

OP ZONDAGVOORMIDDAG ERGENS IN GLABBEEK…

Het is vóór de start van de eucharistievieringen altijd een drukte van jewelste in de sacristie van onze zondagskerk in Kapellen. De misdienaars trekken hun outfit aan, spreken af wie welke taken op zich neemt en grappen wat met elkaar… Zo kunnen ze tijdens de vieringen geconcentreerd dienen en meebidden.
Fijne groep, die dienstbare jongens en meisjes!

ps Altijd plaats voor kinderen en jongeren die willen meewerken!

BARMHARTIGHEIDSVIERING

Op 8 december begon het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd. “Barmhartig als de Vader”, zo luidt het thema dat aan dit Heilig Jaar is verbonden.

Op woensdag 23 maart om 18 uur is er in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Kapellen een barmhartigheidsviering. Dit is een boeteviering ter voorbereiding op Pasen waarin pastoor Luc Thiry zal voorgaan. Het Heilig Sacrament zal uitgesteld worden en bent u in de gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Van harte aanbevolen in dit Heilig Jaar van Barmhartigheid!
Iedereen is vriendelijk uitgenodigd!