BISSCHOP VANHOUTTE VOORGANGER BIJ FESTIVITEITEN ROND 450 JAAR KAPEL HEINKENSBERG

Op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming wordt naar jaarlijkse traditie om 10 uur eucharistie gevierd in openlucht aan de kapel van de Heinkensberg. Om 14 uur gaat de Mariale praalstoet uit. In dit jubileumjaar, n.a.v. 450 jaar kapel Heinkensberg, zal onze hulpbisschop Mgr. Koen Vanhoutte -samen met pastoor Luc Thiry- voorgaan in de religieuze plechtigheden.

Koen Vanhoutte is geboren in Oostende op 31 augustus 1957. Op 17 juli 1983 werd hij in Moere (deelgemeente van de stad Gistel) tot priester gewijd. Hij is doctor in de theologie (Pauselijke Universiteit Gregoriana, Rome) en kandidaat in de Wijsbegeerte (KU Leuven).
In 2018 benoemde paus Franciscus hem tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Sinds toen staat hij kardinaal De Kesel bij in het bestuur van de Kerk in ons aartsbisdom.

Mgr. Koen Vanhoutte was in oktober 2020 nog te gast in Glabbeek bij de installatie van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek.

BBQ OP DE HEINKENSBERG OP 15/08

Op maandag 15 augustus ’22 wordt een feestelijke dag op en rond de kapel van de Heinkensberg in Wever. De dag wordt afgesloten door een BBQ (18 uur).

Kaarten dien je op voorhand te bestellen via:

Processiecomité, BE34 9731 7714 7090, vermelding: naam + aantal stuks (kinderen 15 euro of volwassenen 20 euro)Of via 0495 53 89 42 (of bij de andere leden van het processiecomité).
De kaarten zullen klaarliggen aan de kassa!

Inschrijven kan tot 8 augustus.

DAGUITSTAP MET DE BUS NAAR MUSEUMPARK ORIENTALIS

In Museumpark Orientalis waan je je in een andere wereld. Je ontdekt de kleurrijke wereld van verschillende religies en denkbeelden en je geniet van de ruimte en de bijzondere natuur. Met verrassende activiteiten voor iedereen.
Zaterdag 13 augustus ‘22
Doelgroep: jong én oud
Kostprijs: 25 euro / 15 euro (<15 jaar)
Inschrijven via liesbeth.van.hemelen@gmail.com en gert.janssens@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82
Zie ook www.museumparkorientalis.nl

PROCESSIECOMITÉ HEINKENSBERG DRIJVENDE KRACHT ACHTER FESTIVITEITEN 15/08

In Wever bestaat de verering van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg al vier eeuwen lang. Op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming wordt naar jaarlijkse traditie om 10 uur eucharistie gevierd aan de kapel van de Heinkensberg.

Om 14 uur gaat dan de processie uit, die dit jaar 450 jaar bestaat. Elke 25 jaar wordt een heuse Mariale praalstoet georganiseerd. De laatste vond plaats in 1997. Dit jaar zal het een bijzondere editie worden.

In 2017 richtte een groep van acht enthousiaste en gemotiveerde inwoners van Wever het Processiecomité van de Heinkensberg op. Ze namen de organisatie van de jaarlijkse processie over van de toenmalige kerkfabriek. Geert Grootjans, Rita Hendrickx, Ellen Marjaux, Chris Smets, Stien Taes, Francine Vandeput, Bernadette Verhulpen en Jef Verhulpen hebben de voorbije maanden bergen werk verzet om van ‘450 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg’ een echt geloofsfeest te maken. Ze doen dit niet enkel uit liefde voor hun dorp en voor moeder Maria, maar ook vanuit hun geloof en hun onderlinge verbondenheid. Ze willen deze eeuwenoude traditie tevens bewaren voor latere generaties. Het comité is dan ook zeer dankbaar dat het een beroep kan doen op honderden vrijwilligers uit Wever en de omliggende dorpen. De processie en de Heinkensberg liggen de inwoners van Wever zeer nauw aan het hart. De devotie voor Maria en de liefde voor de kapel verbindt buren, dorpsgenoten en gelovigen en dit over generaties en eeuwen heen.

Deze 15 augustus wil tegelijk een moment van ontmoeting en bezinning zijn, vooral ook in deze moeilijke tijd.

Iedereen is van harte welkom op 15 augustus, op de Heinkensberg. Samen maken we er een mooie dag van, een dag van respect en devotie voor Onze-Lieve-Vrouw.

Meer info over de festiviteiten kan je vinden op www.kerkglabbeek.be/450jaar

HUWELIJK KAPELLEN: KATRIEN & BERT

Op zaterdag 16 juli 2022 gaven Katrien Bourmanne & Bert Janssens uit Glabbeek elkaar het ja-woord in Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
Wij wensen het koppel en hun families van harte proficiat!

God van liefde,
wij bidden U dat Katrien & Bert
U in elkaars liefde mogen ervaren als de bron van leven en goedheid.
Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt
en voor ons een teken dat Gij midden onder ons leeft.
Amen.

HUWELIJK ZUURBEMDE: MELISSA & STEVE

Zaterdag 16 juli ’22 gaven Melissa Joris & Steve Swinnen, beiden woonachtig in Zuurbemde, elkaar het ja-woord in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde. In naam van de parochiegemeenschap wensen wij het paar héél veel geluk in hun huwelijksleven!

God van Liefde,
Melissa & Steve zijn naar hier gekomen
om elkaar gelukkig te maken.
Wij bidden U dat zij elkaar echt liefhebben
en in alle eenvoud elkander diepe vreugde mogen schenken.
Wij vragen het U,
voor nu, voor morgen en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.

JE ONGEBRUIKTE KLEDING EN SCHOENEN…

Met kleding en schoenen die je niet meer draagt, kan je mensen in nood helpen via de rode kledingcontainers van Wereld Missie Hulp. Stop ze in een kleine zak en bindt deze vast. Zo kan je ze het best in de bak deponeren. Dankje!

Je vindt de rode kledingdepotbakken op volgende plaatsen:

  • Attenrode, aan de kerk (Doelaagstraat)
  • Bunsbeek, aan Jeugdhuis De Kloemp (Schoolstraat)
  • Glabbeek, parking kerk (Dries)
  • Kapellen, parking kerk (Dorpsstraat)
  • Wever, parking kerk (Solveldweg)
  • Zuurbemde, parking kerk (Bronstraat)

PRIESTERWIJDING MEDEWERKER REGIO TIENEN

Morgen, zondag 10 juli ’22, wijdt kardinaal Jozef De Kesel vier nieuwe priesters. Een daarvan is de sympathieke Geert Narinx, de man die al enkele jaren prominent aanwezig is bij activiteiten en vieringen in het bedevaartsoord Scherpenheuvel.

Geert Narinx is de jongste van de vier toekomstige priesters. Hij werd geboren in 1992 in Geistingen, een deelgemeente van het Limburgse Kinrooi.

Hij begon zijn priesterstudies in 2012 in het Johannes XXIII-seminarie in Leuven. In 2019 werd Geert benoemd als CCV-medewerker voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en als lid van de ploeg van onze pastorale regio Tienen. In deze laatste functie ondersteunt hij o.a. de pastorale zone Glabbeek op het gebied van vorming.

Wie niet kan meevieren in de kathedraal, kan dat doen via livestream op www.youtube.com/watch?v=5Eu_ISNXZ58

Er zal morgen een afvaardiging van de zoneploeg Glabbeek aanwezig zijn op de priesterwijding in de kathedraal van Mechelen.

We wensen Geert een mooi en vruchtbaar priesterleven toe!