GELUIDSINSTALLATIE KERK KAPELLEN VERNIEUWD

De voorbije maanden kreeg de kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte (Kapellen) regelmatig de opmerking dat de priester en de lectoren in sommige delen van de kerk niet altijd even verstaanbaar waren. Er werd een specialist van kerkgeluidsinstallaties onder de arm genomen en zijn aanbevelingen werden door de kerkfabriek ter harte genomen. Op 29 september ’16 werd de geluidsinstallatie grotendeels aangepast: versterker, microfoons, cd-speler en luidsprekers achteraan in de kerk werden ontkoppeld en vervangen door splinternieuwe, professionele apparatuur.

Benieuwd naar het resultaat? U bent elke zondag om 9.30 uur welkom in de eucharistieviering…

AANGEPASTE VERTALING ONZE VADER

De aangepaste vertaling van het “Onze Vader” wordt op 27 november 2016, het begin van de advent, ingevoerd. Dat gebeurt tegelijk in Nederland en in België.

De Nederlandse en de Belgische woordkeuze liepen uiteen. Over de juiste versie van het gebed hebben kerkgeleerden meerdere decennia gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen één gebed gemaakt.

Het gaat niet om een compleet nieuwe vertaling van het “Onze Vader”. Er is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide versies gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was.

De wijzigingen zijn evenredig verdeeld. Zo zeggen we bij ons niet langer “Onze Vader die in de hemelen zijt”, maar “Onze Vader die in de hemel zijt”. Het vroegere “Geheiligd zij uw naam” is voortaan “Uw naam worde geheiligd”. En waar de Nederlandse versie zei “zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”, wordt dat: “zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.
De tekst van het “Onze Vader” voor Vlaanderen én Nederland:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

PRALINES SMULLEN VOOR HET GOEDE DOEL

Ziekenzorg (Samana) Kapellen dankt iedereen die hun pralinesverkoop (270 doosjes!) vlekkeloos hielpen verlopen en ook alle kopers voor het vriendelijke onthaal vorig weekend van de tien vrijwilligers. Zo kunnen zij de zieken en bejaarden weer lekker verwennen.

Ken je iemand die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft, geef dan gerust een seintje bij één van hun vrijwilligers en wij brengen hen zeker een bezoekje.

PASTORIETUIN GLABBEEK DECOR VOOR KUBB-TORNOOI

Op 15, 16, 17 en 18 september 2016 organiseerde jeugdhuis de Bunker voor de 37ste keer “Bunker Kermis” in Glabbeek. Dit jaar waren de kermisgangers op zondagnamiddag 18/09 voor het kubb-tornooi te gast in de voortuin van de pastorie van Glabbeek. Achttien ploegen (met telkens vier tot zes spelers) namen deel. Kubb is een Zweeds buitenspel, waarbij de spelers houten blokken van het andere team omver moeten gooien door er houten stokken tegenaan te gooien. Team “DE 4” werd de uiteindelijke winnaar. Proficiat!

Het is dankzij een enthousiast groepje vrijwilligers dat de pastorietuin het jaar rond netjes gehouden wordt. Onlangs organiseerden ze weer een klusdag op vraag van de kerkfabriek van Glabbeek. Zo ook onlangs; de pastorieomgeving er ziet er weer heel wat netter uit.

Interesse om met dit groepje mee te werken aan dit mooie parkje te midden ons dorp? Geef een seintje aan pastorie-glabbeek@kerk-lubbeekglabbeek.be?

VRIJWILLIGSTERS VERKOPEN 600 AZALEA’S VOOR KOM OP TEGEN KANKER

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september verkochten de enthousiaste dames van KVLV Glabbeek-Zuurbemde niet minder dan 600 azaleaplantjes huis-aan-huis ten voordele van Kom op tegen Kanker.

De opbrengt van het nationale plantjesweekend zal gebruikt worden voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo ondersteunt Kom op tegen Kanker de palliatieve zorg en lotgenotengroepen, zijn er vrijwilligers actief in verschillende ziekenhuizen en kunnen mensen bij de Kankerlijn terecht voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen en jongeren met kanker worden speciale activiteiten opgezet.

Hartelijk dank voor uw steun!

PLANTJESWEEKEND VOOR KOM OP TEGEN KANKER

Samen maken wij een vuist tegen kanker.
KVLV Glabbeek-Zuurbemde doet al voor de 14de keer mee aan deze actie. Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september gaan de dames van KVLV van huis tot huis om azalea’s te verkopen ten voordele van “Kom op tegen Kanker”. Maak ook een vuist tegen kanker en koop een azaleaplantje voor 7 euro.
Wil je meer weten over deze actie of wil je graag meehelpen, neem dan contact op met Ria Boyen op 016/77.11.40.