BESTE WENSEN

Lieve God,
Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen op onze weg, ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen in het nieuwe jaar, ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer een weg baant naar ons mensen.

Mag de kracht van uw Liefde ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden dan afbrekende machten van oorlog, geweld en dood.

Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen
en ons vertrouwen versterken dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde levend aanwezig bent en uw aandacht richt op ons.
Amen.

(Marinus van den Berg)

De zoneploeg van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek wenst u een gelukkig en liefdevol 2022 toe. Pastoor Luc – Agnes – Chris – Gert – Jan

ZALIG KERSTMIS!

Zalig Kerstmis aan de jongeren
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstmis aan de oudere mensen
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstmis aan de Kerk die herboren wordt
in het geven van onderdak aan mensen op de dool,
in het opkomen voor de minsten,
in de zorg voor het welzijn van iedereen.
Zij maken Gods menswording zichtbaar.

Zalig Kerstmis aan de vele mensen
die stilletjes en ongekend gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.

Zalig Kerstmis aan onze zieken en allen die hen met respect en begrip
met zorg en liefde nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerstmis aan u allen!

GELOVIGE GLABBEEKSE VRIJWILLIGERS DRAGEN BIJ TOT HOGE VACCINATIEGRAAD IN DE STREEK

De vaccinatiegraad op het grondgebied van de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland, d.w.z. in de vaccinatiecentra van Tienen en Landen, is bijzonder hoog. 95% van de bevolking ouder dan 12 hebben reeds twee prikken gehad. Dat maakt de basisvaccinatiecampagne een groot succes. Ook wat de boostervaccinaties betreft zit de campagne mooi op schema.

Het grote succes is mede te danken aan de vrijwilligers die zich inzetten in de vaccinatiecentra. Zij nemen heel wat taken voor hun rekening: parkingwacht, mensen begeleiden naar het onthaal/kabinet/wachtzaal, afspraken nakijken, identiteitscontrole, telefonische ondersteuning met afspraken en registratie, inspuiten van het vaccin, …

Ook vanuit Glabbeek zijn er heel wat vrijwilligers die zich ondertussen al verschillende maanden enthousiast en onvermoeibaar inzetten om de coronapandemie het hoofd te bieden. Een deel van die vrijwilligers zijn medewerkers van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek: hun engagement komt mede voort uit hun gelovig-zijn, uit hun streven om God handen en voeten te geven in deze moeilijke tijd. Zo ook Agnes Vanhellemont, Chris Nys, Ingrid Kerckaert, Maria Saelmaekers (niet op de foto), Ria Boyen, Eddy Claes en Paul Ottenburghs. Zij maken, naast hun engagement in onze parochies, graag ook tijd vrij om hier hun steentje bij te dragen.

Aan hen en aan álle vrijwilligers die mee op de barricades staan tegen het virus: dank voor uw volgehouden inzet!

PASTORALE ZONE GLABBEEK DENKT AAN OVERLEDEN KINDEREN OP WERELDLICHTJESDAG

Heel veel lichtjes brandden in de straten van Wever, want op zondag 12 december ’21 was het immers Wereldlichtjesdag.

We wilden een warme gemeenschap vormen rond hen die een kind verloren. Niet alleen voor diegenen die aanwezig waren, maar ook voor alle mensen daarbuiten. Mensen die hun kind verloren in oorlog, op de vlucht, op zoek naar een beter leven. En heel bijzonder ook voor al die mensen van wie we zelfs niet weten met welk verdriet, met welke grote leegte ze moeten leven.

Rond 18 uur kwam er best wat volk opdagen aan de mooi verlichte Sint-Antoniuskerk van Wever.

Iedereen werd hartelijk verwelkomd en de ouders van overleden kinderen mochten kleurrijk versierde sterren met de naam van hun kind erop in de kerstboom hangen. Na dit betekenisvolle moment werd iedereen uitgenodigd om mee op weg te gaan langs de verlichte straten. Op deze manier vormden we een ketting van liefde en warmte ter nagedachtenis van alle overleden kinderen, waar ook ter wereld.

Al wandelend brachten we wat licht in de duisternis en steunden we elkaar en alle mensen die een kind missen.

Terug in de met kaarsjes gevulde kerk, was er een gedachtenismoment met passende poëzie en hartverwarmende livemuziek.

Het was mooie en serene viering, het heeft mensen geraakt. Dit kon enkel zo mooi worden door een fijne samenwerking.

Bedankt iedereen namens al die mensen die we in hun grootste verdriet konden nabij zijn.

In onze pastorale zone Sint-Franciscus willen we mensen die een kind verloren heel speciaal nabij zijn. Wanneer een kind sterft, kunnen we hen begeleiden naar een mooi en warm afscheid dat we volledig afstemmen op hun noden en wensen, in of naast de Kerk, op het kerkhof of thuis.
Ook als het afscheid al wat langer geleden is en er nood is aan een gesprek, een ritueel, een afscheid, willen we samen met ouders of andere familieleden zoeken naar een zinvolle manier om dit verdriet te dragen en de herinnering levend te houden. We noemen dit initiatief “Vergeet-me-nietje”.
Meer info op www.kerkglabbeek.be/vergeetmijnietje

Ook jij mag beroep op ons doen, wij zijn er voor jou!

GLABBEEKSE PAROCHIES EN KERKFABRIEKEN SMELTEN SAMEN, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Op 8 december ’21 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
de samenvoeging van de zes Glabbeekse parochies en de bijhorende kerkfabrieken. Een belangrijke stap in een integratieproces dat vele jaren geleden werd gestart. De versmelting brengt een meer efficiënte inzet van mensen en financiële middelen met zich mee met slechts één doel: de Blijde Boodschap van Jezus in onze tijd te laten blijven weerklinken.

Waar de zes Glabbeekse parochies in het verleden een individuele werking kenden, wijzigde dit in 2001. De oprichting van de Federatie Glabbeek coördineerde vanaf dan een samenwerking, netwerking en dialoog tussen de zes geloofsgemeenschappen, maar elke parochie bleef op zichzelf bestaan.
Op het vlak van onder meer liturgie, catechese, diaconie, parochieblad, financieel beheer, secretariaat, communicatie, … kwam er de volgende 16 jaar een intense samenwerking tot stand.
Voor de zes kerkfabrieken veranderde dit niets aan hun werking, maar vanaf 2005 coördineerde een Centraal Kerkbestuur die werking en was dit bestuur het enige aanspreekpunt voor de gemeente.

Vanaf 2017 werden er stappen gezet om de Federatie Glabbeek om te vormen tot een Pastorale Zone. Bij federaties ging het om een samenwerking van zelfstandige parochies, bij een pastorale zone om een gemeenschappelijke werking van parochies die opgaan in één nieuwe parochie met meerdere kernen. De uitdaging was en is om de beschikbare middelen en mensen gerichter in te zetten. Enerzijds om een nieuwe, volwaardige organisatie neer te zetten met een kwalitatief aanbod op het vlak van liturgie, catechese, evangelisatie en diaconie. Anderzijds om de Kerk ter plaatse dicht bij de mensen te houden.
Na een intens traject werd op 18 oktober 2020 de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek opgericht en een vijfkoppige zoneploeg aangesteld.

De volgende stap in het integratieproces kon vanaf dan aanvatten, de samenvoeging van de parochies én de kerkfabrieken van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Begin 2021 werd hiervoor de procedure gestart en het aanvraagdossier werd eind mei ingediend.
Het verzoek tot samenvoeging werd op 27 september ’21 door kardinaal Jozef De Kesel en
op 8 december ’21 door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekrachtigd.
De komende maanden zal de aanstelling gebeuren van een nieuw kerkbestuur in de pastorale zone en een kerkteam per kerkgebouw.

Samen kunnen we van dit project een succes maken en daarom nodigen we ook jou uit om er aan mee te werken. Jij die je al jaren lang engageert in één van onze Glabbeekse kerkgemeenschappen, maar ook jij die je aangesproken voelt door die christelijke boodschap. Iedereen die dat wil is zeker welkom om hier zijn of haar schouders onder te zetten.

#loopvoorhoop – omdat elke stap telt / PASTORALE ZONE SINT-FRANCISCUS ZET OPNIEUW ZIJN BENEN IN!

Net zoals vorig jaar willen wij, als pastorale zone Sint-Franciscus, in deze Kerstperiode een hartverwarmende actie doen voor mensen die het moeilijk hebben. En jij kan ons daar mee helpen.

We gaan ten voordele van Welzijnszorg wandelen of lopen onder de noemer #loopvoorhoop. Met dit initiatief hopen we zoveel mogelijk geld te verzamelen ten voordele van de campagne “Wonen: Een gunst en geen recht? Onleefbaar”. Want iedereen verdient een leefbare woning!

Heb jij stevige kuiten, getrainde benen, een ijzeren wil en/of een warm hart voor deze campagne? Steun ons dan door mee te wandelen of te lopen of een financiële bijdrage te leveren voor Welzijnszorg!

Je enthousiasme onmiddellijk omzetten in actie?
• om al wandelend/joggend mee je benen in te zetten: mail naar loopvoorhoop@kerkglabbeek.be of bel naar 0478 44 56 61
• om een gift te doen: surf naar onze actiepagina www.kerkglabbeek.be/loopvoorhoop of stort je bijdrage op BE 21 0000 0000 0303 met de vermelding “Loop voor hoop – Zet je benen in 2021”.
Hier kan je ook de lijst van al de deelnemende wandelaars en lopers vinden.

Wil je graag aansluiten bij de groep of heb je nog vragen, mail naar loopvoorhoop@kerkglabbeek.be of telefonisch via 0478 44 56 61.

Wij danken je in naam van al die mensen die het zo nodig hebben.
Van harte een warm en zalig Kerstmis!

SINTERKLAAS / 6 december

Wij geloven in Sinterklaas.
Niet in de Sint van de grote magazijnen en de schitterende winkels,
die alleen maar dient om de zaken te doen marcheren.
De echte Sinterklaas dreigt gedood te worden door een nietsontziende publiciteit.

Wij geloven in de Sinterklaas
die sinds eeuwen een geest van goedheid en liefde onder de mensen brengt.

6 december is de dag van het wonder.
De kinderen springen en dansen en juichen.
En de grote mensen glimlachen om de vreugde van de kinderen.
Dit wonder kan elke dag geschieden en niet alleen voor de kinderen.

Daarom vragen wij aan Sinterklaas een nieuwe bril,
een speciale bril om wat minder naar ons eigen ik te kijken
en wat meer naar de anderen.
Zodat wij zelf Sinterklaas voor elkaar kunnen zijn.
Zodat wij zelf een geschenk kunnen zijn, het geschenk van een vergevend woord,
het onbetaalbare geschenk van dank u te zeggen.
Zodat wij het verhaal van geven in daden kunnen omzetten,
door onze bemoediging en schouderklopjes, door elkaar kansen te geven.

Wij bidden tot de heilige Nicolaas
dat hij ons een duwtje in de rug geeft om zelf Sint te zijn.