PANNENKOEKENNAMIDDAG SAMANA KAPELLEN

f4275g09Op zondag 12 februari organiseerden Samana Kapellen haar jaarlijkse pannenkoekennamiddag in het parochiecentrum van Kapellen. De uitnodiging werd beantwoord door een talrijke opkomst, ook de omliggende kernen waren goed vertegenwoordigd.
De pannenkoeken waren lekker en er heerste een gezellige sfeer.
Onze hele ploeg bedankt iedereen voor de talrijke aanwezigheid! Het doet deugd dat we door jullie onze zieken weer aangename momenten kunnen bezorgen…
Een dikke chapeau voor de helpende handen, want die zijn er op zo’n dag hard nodig!

NATIONALE ZIEKENDAG – ZONDAG 9/10

Samana (ex-Ziekenzorg)
Iedereen erbij!

Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte heeft. Geen griepje of een vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak chronisch. Veel mensen weten wat voor zware impact dat heeft op het leven van die zieken en hun naasten. Voor al die mensen die ziek zijn of te maken hebben met iemand met een zware ziekte, werd de #NationaleZiekendag in het leven geroepen.
De Nationale Ziekendag is de dag waarop we aan iedereen aandacht willen vragen voor de chronisch zieke persoon en zijn omgeving. Het is een dag waarop we zeggen “iedereen erbij”.

Dit jaar zetten we het belang van een zorgzame buurt in de kijker. We roepen mensen op om zich mee in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor langdurige zieken of zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers.
Met deze Nationale Ziekendag hopen we meer mensen te motiveren om zich in te zetten voor een zorgzame buurt. Want daar zorgen we immers samen voor!
Van een zorgzame buurt wordt iedereen beter!

Als ik voor jou mag zijn
een mens die luisteren kan
naar alles wat je drukt,
naar alles wat je draagt…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die zoekt met jou
naar alles wat mogelijk is,
naar alles wat nog overblijft…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die zwijgen kan
wanneer een woord te veel is,
wanneer alleen de stilte zegt
wat niet te zeggen is,
dan dank ik jou
om het vertrouwen
dat je in mij stelt.

Als ik voor jou mag zijn
een mens temidden van de mensen,
door jou geroepen,
door jou gevraagd,
omdat het echt niet verder kon…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die wachten kan,
tot je danken gaat
omdat het toch nog erger kon
veel zwarter en zwaarwichtiger…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die op het juiste ogenblik,
jouw huis betreedt
wanneer je bang geworden bent
voor ’t donker om je heen…

dan dank ik jou
om het vertrouwen
dat jij in mij wilt stellen.

PRALINES SMULLEN VOOR HET GOEDE DOEL

Ziekenzorg (Samana) Kapellen dankt iedereen die hun pralinesverkoop (270 doosjes!) vlekkeloos hielpen verlopen en ook alle kopers voor het vriendelijke onthaal vorig weekend van de tien vrijwilligers. Zo kunnen zij de zieken en bejaarden weer lekker verwennen.

Ken je iemand die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft, geef dan gerust een seintje bij één van hun vrijwilligers en wij brengen hen zeker een bezoekje.

ZIEKENZORG GLABBEEK-ZUURBEMDE GAAT NAAR SCHERPENHEUVEL

Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde gaat op bedevaart naar O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel op dinsdag 23 augustus 2016. Bij aankomst wordt er een bezinning gehouden aan de kleine kruisweg naast de Basiliek en om 15 uur is er een viering ter ere van Maria in de Basiliek. Na de eucharistieviering worden er in “De Ram” pannenkoeken of wafels verorberd.
Iedereen kan mee, ook niet-leden: graag hiervoor een seintje aan één van onze kernleden vóór 15 augustus met vermelding van de opstapplaats. Deelnameprijs 8 euro.
 
De bus vertrekt boven op de Rode om 13 uur en rijdt vervolgens richting “kabine”, kerkhof Glabbeek, parking Glazuur, hoek Tiensesteenweg-Zuurbemde, boven aan de Ruiterij, kerk Zuurbemde en de Bergstraat.

DAG VAN DE MANTELZORGER

Donderdag 23 juni
Meer dan de helft van de Vlamingen tussen 18 en 85 jaar ondersteunt zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden. Ongeveer 1 op 5 Vlamingen behoort tot de categorie van regelmatige zorgdrager die minstens wekelijks ondersteuning bieden. Mantelzorg draagt bij tot goede zorg. Mantelzorgers zorgen ervoor dat de zorgbehoevende in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het is dan ook positief dat het aantal mantelzorgers toeneemt.

In Vlaanderen zijn er dus honderdduizenden mantelzorgers, die op vrijwillige basis zorg dragen voor zieke familieleden, buren of kennissen. Op de Dag van de Mantelzorg hebben diverse organisaties die mee instaan voor de zorgverlening, gewaarschuwd voor de overbelasting die bij vele mantelzorgers bestaat. Naast een eigen dagtaak en gezinsleven, worden hun zorgtaken groter door de toenemende vergrijzing en door de grotere behoefte aan thuiszorg.
Mantelzorgers verdienen onze morele steun.

Dank u wel duizendmaal!

ZIEKENZORG GLABBEEK-ZUURBEMDE OP BEDEVAART NAAR DE KAPEL VAN DE HEINKENSBERG TE WEVER

Op dinsdag 17 mei 2016 trok Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde op bedevaart naar O.-L.-Vrouw van de Heinkensberg. Het was een fijne en deugddoende misviering ter ere van Moeder Maria waarbij iedereen de liedjes uit volle borst meezong. De viering werd gevolgd door een gezellig samenzijn in het “Trefpunt” op de Rode. Daar werden we onthaald met lekkere pannenkoeken en heerlijke koffie, waarvoor een speciale dank aan de vrijwilligers daar. Na een gemoedelijke babbel keerde iedereen tevreden naar huis terug.