VANAF MORGEN… LOSLATEN EN TIJD VOOR HET ESSENTIËLE

Morgen is het aswoensdag en start de veertigdagentijd. In deze voorbereidingstijd op Pasen waarin gebed, vasten en delen centraal staan, worden christenen uitgenodigd om zich meer dan anders toe te leggen op wat echt belangrijk is. Om dat te bereiken, dient wat daarbij belemmert aan de kant te worden geschoven.

IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen wil ook uitdrukkelijk jongeren hiertoe aanmoedigen. Van minder sociale media tot minder gepieker. Alles is mogelijk! Stop het letterlijk of figuurlijk in een veertigdagendoos en probeer tijd te vinden voor het essentiële…

PAASCOMMUNIE

Langdurig zieken en hoogbejaarden van Bunsbeek en Kapellen, die op woensdag 16 maart vanaf 14 uur de communie, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, thuis door pastoor Luc wensen te ontvangen, mogen een seintje geven aan:
– voor Bunsbeek aan Bernadette Frantsen: 016 77 88 13 of 0498 76 64 92
– voor Kapellen aan Arlette Laermans: 0497 99 42 69

Langdurig zieken en hoogbejaarden uit Glabbeek en Zuurbemde kunnen de communie door pastoor Luc op (Witte Donderdag) donderdag 24 maart vanaf 9.30 uur. Gelieve een seintje te geven aan de bestuursleden van Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde.

Uit eerbied is het gepast om een altaartje te improviseren. Dat hoeft niet veel te zijn: een gedekt tafeltje met een kruisbeeld en een kaarsje, een palmtakje of een bloempje is al voldoende.

SOLIDAIRE MAALTIJD 2016 GROOT SUCCES!

Het is een traditie, dat we meer dan 20 jaar in Glabbeek een solidaire maaltijd organiseren. Het was dit jaar niet anders… meer dan 140 mensen kwamen zondagmiddag 6 maart meeproeven van de solidaire maaltijd voor Broederlijk Delen in zaal Glazuur. De deelnemers (ook van buiten Glabbeek) steunen op deze manier inhoudelijk en financieel de campagne van Broederlijk Delen; dit jaar stond Colombia als gastland in de kijker. Maar mensen gaan ook samen aan tafel omdat het als gemeenschapsgebeuren een mooi symbool is van de wereld die ze willen: een bewoonbare plaats voor iedereen.
Het menu: kervelsoep, koninginnehapje met frietjes op een lentegroen bedje en ijs uit Averbode werden erg gesmaakt, letterlijk en figuurlijk. Een 30-tal vrijwilligers, waaronder enkele nieuwe gezichten waarvan de jongste slechts acht jaar is, zorgden voor een vlot verloop van de organisatie en een vriendelijke bediening.
Na enkele jaren afwezigheid was er ook terug een standje van de WereldWinkel/Fairtrade Belgium. Zij promoten eerlijke handel en verkochten heel wat producten tijdens de maaltijd.
Wij willen de aanwezigen en de medewerkers danken voor hun steun!

Meer foto’s op www.kerk-lubbeekglabbeek.be/fotos .

Glabbeekse parochies verwelkomen gedurende een week gast uit Colombia

De zes Glabbeekse parochies verwelkomen Candelario Alvarez uit Colombia. In het kader van de Broederlijk Delen campagne 2016 verblijft de man (62 jaar) van 16 tot 23 februari 2016 in Glabbeek. Candelario is boer en zet zich in voor de rechten van de lokale gemeenschappen. Hij is een milieuactivist die dagelijks strijdt voor de bescherming van de rivier Sinu, voor de lokale gemeenschappen hun bron van leven. Op het Glabbeekse programma staan bezoeken gepland aan: de Belgische Fruitveiling, twee scholen, een rust- en verzorgingstehuis, een traditionele boerderij en een bioboerderij, een CM-kantoor, het bedevaartsoord Scherpenheuvel, de Boerenbond, het ACV, het Gemeentebestuur Glabbeek, …

Candelario vertelt zijn verhaal aan het brede publiek op vrijdagavond 19 februari, 20 uur in de Pastorie van Glabbeek . Thomas Craenen, programmaverantwoordelijke voor Colombia bij Broederlijk Delen kadert het politieke verhaal van Colombia. De avond wordt afgesloten met lekkere hapjes en drankjes.

Tijdens de campagne van Broederlijk Delen organiseren de parochies tevens een Solidaire Maaltijd en dit op zondagmiddag 6 maart in zaal Glazuur. Op vrijdag 4 maart organiseert VBS De Duizendpoot Bunsbeek reeds voor de tiende keer een Koffiestop.
De opbrengst van beide initiatieven is volledig bestemd voor de Broederlijk Delen projecten 2016.

Aswoensdag

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.
Gisteren, woensdag 10 februari, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering op Palmzondag.