OVERLIJDEN ELIANE DE RADIGUES – ATTENRODE

zonsondergang (Aangepast)

Op 26 oktober ’20 overleed Eliane de Radiguès de Chennevière. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Sint-Andreaskerk van Attenrode.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Eliane?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/26-10-2020/eliane-de-radigues .

PASTORALE ZONE SINT-FRANCISCUS GLABBEEK NEEMT CORONAMAATREGELEN VOOR ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN IN ATTENRODE, BUNSBEEK, GLABBEEK, KAPELLEN, WEVER & ZUURBEMDE

De nieuwe coronamaatregelen van de regering en nog meer de toenemende besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens wegens corona hebben ons doen beslissen om, met pijn in het hart, ook in onze zes Glabbeekse kerken (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) drastische maatregelen te nemen. Hoewel we de voorbije weken de veiligheidsvoorschriften nauwkeurig hebben opgevolgd, zijn we nu van mening dat we op dit moment elk risico op besmetting moeten uitsluiten. Dit kan volgens ons alleen als we onze kerken voorlopig sluiten.

Eucharistieviering Allerheiligen zondagskerk Kapellen online te volgen
Omdat Allerheiligen (zondag 1/11) zo dichtbij is hebben we voor die dag beslist om een eucharistieviering op te dragen zonder aanwezige gelovigen. Buiten priester Luc Thiry zullen, om praktische redenen, enkel de naaste medewerkers en één misdienaar aanwezig zijn.
Deze viering zal via www.kerkglabbeek.be/livestreaming uitgezonden worden. U kan dus van thuis mee volgen.
De intenties die aan deze viering werden toegevoegd, zullen ook genoemd worden. Later, als de situatie opnieuw veilig is, worden deze op een moment naar keuze herhaald.

Gebedsvieringen Allerheiligen/Allerzielen gaan door
De gebedsvieringen op Allerheiligen in de kerken van Attenrode, Bunsbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde zullen doorgaan, maar zijn exclusief voorbehouden voor de families van die mensen die het voorbije jaar zijn overleden. Zij hebben vaak in zeer moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen en we voelen bij velen van hen de nood aan dit moment. We zullen ook hier de zeer strenge veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Zondagskerk Kapellen voor onbepaalde duur gesloten
Na Allerheiligen zullen we onze zondagskerk voor onbepaalde tijd sluiten. Uitvaarten, dopen en huwelijken kunnen doorgaan, maar uiteraard met de geldende beperking van 40 aanwezigen.

‘Muziek en Poëzie op het kerkhof’ afgelast
Uiteraard zal ook ‘Muziek en Poëzie op het kerkhof’ in Kapellen niet doorgaan. Dat zou weliswaar buiten plaatsvinden, maar ons gevoel zegt ons dat het niet het geschikte moment is om mensen samen te brengen. Hopelijk lukt het volgend jaar.

We beseffen dat we nog een stapje verder gaan dan de geldende regelgeving. Dit was dan ook een zeer moeilijke beslissing, we hebben ze dan ook niet lichtzinnig genomen. Maar de gezondheid en het welzijn van iedereen moet op de eerste plaats komen nu. We hopen op uw begrip.
We hopen dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen om de veiligheid te garanderen en daarmee snel het tij te doen keren.

Nood aan een gesprek
Mensen die nood hebben aan een gesprek, een gebed of een luisterend oor kunnen -zoals steeds- terecht bij priester Luc Thiry op het nummer 016/63.26.77.

Wij wensen u, ondanks deze moeilijke situatie, van harte een zalige hoogdag van Allerheiligen en een innig Allerzielen toe.

De zoneploeg,
Priester Luc, Agnes, Chris, Gert en Jan

PASTORALE ZONE SINT-FRANCISCUS GLABBEEK GAAT VAN START!

Op zondag 18 oktober 2020 werd in de zondagskerk te Kapellen de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek officieel geïnstalleerd. Ook de eindverantwoordelijken van de zoneploeg werden aangesteld door Mgr. Koen Vanhoutte (hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel). Voor liturgie is pastoor Luc Thiry verantwoordelijk, Gert Janssens is verantwoordelijk voor catechese en staat in voor de algemene coördinatie, Agnes Vanhellemont neemt diaconie (zorg voor de minderbedeelden) onder haar hoede, Chris Nys evangelisatie en Jan Tweepenninckx het financiële luik. Allen zeiden volmondig ‘ja’ toen Mgr. Vanhoutte de vraag stelde of ze deze taak willen vervullen met liefde en toewijding.

De viering was te volgen via live streaming, omdat er maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar waren vanwege de corona-maatregelen.

De nieuwe patroonheilige voor deze eengemaakte nieuwe parochie én het daarbij horende logo werden tevens in deze viering bekendgemaakt. Er werd gekozen voor de naam van Sint-Franciscus en dat was geen toevallige keuze. Sint-Franciscus was een verbindende figuur, iemand die zich verbonden wist met God en het Evangelie uitdroeg over heel de wereld. Iemand waar we ook vandaag nog veel van kunnen leren. Ook paus Franciscus is een lichtend voorbeeld in de zorg voor elkaar, met voorkeur voor de meest kwetsbaren en de zorg voor de schepping.
Die zorg voor elkaar en voor de wereld, het uitdragen van de Blijde Boodschap ,het gedragen zijn in Gods handen, zit mooi vervat in het nieuwe logo dat onthuld werd.
De zoneploeg roept de Glabbeekse parochiegemeenschap dan ook op om hun enthousiasme te delen en hun zending mee handen en voeten te geven.

De officiële start van de Pastorale Zone Franciscus is een feit!

Proficiat pastoor Luc, Agnes, Chris, Gert en Jan met jullie aanstelling!

Een bijzonder woordje van dank namens de ploegleden aan pastoor Luc voor zijn hartelijke bemoediging en vriendschap, zijn humor, zijn inspirerende preken…. We zeggen het te weinig! Dankjewel!

Foto’s: Tom Lambrechts

WINNAARS WEDSTRIJDEN #GLABBEEKSCHAKELT

Zondag 18 oktober ‘20 was de officiële start van de Pastorale Zone Franciscus. Om de nodige aandacht te trekken op dit gebeuren werd de voorbije weken #glabbeekschakelt op de Glabbekenaren losgelaten.
Er werden vier wandelingen op touw gezet waar de deelnemers zinnen moesten vormen en doormailen. Dit waren de correcte zinnen:

  • Attenrode-Wever: “Hoe wil jij meewerken aan een gastvrije en warme gemeenschap?”
  • Bunsbeek: “Voor wie ben jij de naaste?”
  • Glabbeek-Zuurbemde: “Wanneer en door wie voelde jij je echt gedragen?”
  • Kapellen: “Wie of wat haalt het beste in jou naar boven?”

Heel wat mensen deden de wandelingen en mailden ons de zinnen. Een onschuldige hand trok op maandag 19/10 de winnaars:

  • Hoofdprijs: boekenbon van 40 euro: Katrien Everaert
  • Bak Glabbeekse appelen: Elise Verbeken + Sigrid Vanden Bempt & Julie Segers + Joke Frijters + Randy Spiessens

Op verschillende plaatsen in Glabbeek werden de groene woorden (in tijdelijke milieuvriendelijke verf) #glabbeekschakelt aangebracht. Mensen mochten een selfie nemen en posten op facebook. Ook hier heel wat inzendingen. Hier werd de winnaar van de boekenbon t.w.v. 40 euro Emma Frooninckx.

Verschillende winnaars waren aanwezig op de corona-veilige prijsuitreiking op zaterdagavond 24 oktober.

Dank aan alle deelnemers en proficiat aan de winnaars!

IK WIL JOU DRAGEN, VASTHOUDEN EN NABIJ ZIJN. OP MIJ KAN JE REKENEN!

Op zondag 18 oktober 2020 ging de nieuwe Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek van start. Aan het eind van de eucharistieviering in de kerk van Kapellen kregen de aanwezigen twee kaarsjes mee naar huis met daarop het nieuwe logo van de eengemaakte parochie en volgende boodschap: “We willen meer en meer een hartelijke gemeenschap worden, waar mensen elkaar vasthouden en nabij zijn, gedragen door God, naar het voorbeeld van Sint-Franciscus. Daarom deze twee kaarsjes: één kaarsje is voor jou. Mogen we vragen om het tweede kaarsje de komende dagen aan iemand uit je omgeving te schenken: je ouders, je dochter/zoon, je tante/oom, je vriend(in), je buur, … met de boodschap: ‘Ik wil jou dragen, vasthouden en nabij zijn. Op mij kan je rekenen.’ “

MUZIEK & POËZIE OP HET KERKHOF

Op zondag 1 november 2020 wordt het kerkhof van Kapellen ondergedompeld in een sfeer van sereniteit dankzij bijzondere momenten van livemuziek en poëzie.

Vóór en na de eucharistieviering van 9.30 uur, meer bepaald vanaf 8.45 tot 9.25 uur en tot ongeveer een half uur na de viering, zal er op het kerkhof van Kapellen sfeermuziek gebracht worden door mensen vanuit onze parochiegemeenschap en daarbuiten.
Vóór de namiddagwake van 15 uur, en dit vanaf 14 uur, zal poëzie met muzikale omlijsting voorgedragen worden. Na deze gebedswake sluiten we weer af met het brengen van sfeermuziek.
Bij guur herfstweer gebeuren deze momenten onder een beschermende tent.

We hopen dat uw bezoek aan uw dierbaren op ons mooie kerkhof op deze manier een warme en helende beleving mag worden.
Van harte welkom!

CENTRALE KERKRAAD OP ZOEK NAAR TWEEDE ADEM VOOR KERK(EN) GLABBEEK

Onze zes Glabbeekse parochiekerken hadden in het verleden een volwaardige functie als gebedsruimte. Verschillende dreigen in onbruik te geraken. Hun toekomst is onduidelijk.
Gezien de grote ruimtes dragen deze kerken heel wat potentieel in zich. Maar een neven- of herbestemming, die uiteindelijk het gebouw en de lokale gemeenschap recht zal aandoen, is een moeilijke oefening.
Om die reden ging de Centrale Kerkraad Glabbeek op zoek naar partners die hen hiermee konden bijstaan. Zij vonden hulp bij het Departement Architectuur van de KU Leuven. Twee studentes van het vijfde jaar ingenieur-architectuur zullen zich, in het kader van hun masterproef “duurzame renovatie”, focussen op het gebruik en de eventuele herbestemming van de kerken in de Vlaamse gemeenten, meer specifiek in de gemeente Glabbeek. Zij zullen eerst een algemeen onderzoek doen om daarna, voor één of twee specifiek, een herbestemming uit te werken. Deze masterproef is theoretisch en zal op geen enkele wijze een effectieve impact hebben, maar een visie op een mogelijke herbestemming aanreiken.

Sint-Niklaaskerk Glabbeek
Samen met het gemeentebestuur besliste de kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek te onderzoeken of de Sint-Niklaaskerk voor een herbestemming naar een woonfunctie in aanmerking komt. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of deze herbestemming op een kwalitatieve, respectvolle en betaalbare manier uitvoerbaar is. Niet enkel een zo economisch mogelijk project is belangrijk, maar een project waarbij het historisch karakter en de eigenheid van de kerk op één of andere manier kan behouden blijven.
Dit betekent dat op basis van een korte studie wordt onderzocht wat het potentieel is van de woonfunctie van de kerk. Deze studie zal moeten uitwijzen of dit herbestemmingstraject realistisch blijkt.

BOOMPLANTING ALS SYMBOOL VOOR HET STREVEN NAAR EEN LEEFBARE TOEKOMST

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn spraakmakende encycliek Laudato Si’, die stelt dat ecologie, rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. ‘Integrale ecologie’ is de sleutel voor een wereld met toekomst.
Vijf jaar later inspireert Laudato Si tot het uitroepen van een wereldwijd ‘Jaar van Laudato Si’ om de oproep kracht bij te zetten voor een échte ommekeer naar een duurzame wereld.

Op zondag 18 oktober ’20 om 11.30 uur werd er, als afsluiter van de installatie- en aanstellingsviering in de nieuwe, eengemaakte Pastorale Zone Franciscus, door de misdienaars -onze jeugd & onze toekomst- een hoogstam pruimenboom geplant aan de eeuwenoude pastorie van Glabbeek, in aanwezigheid van Mgr. Vanhoutte, de nieuwe zoneploeg, de kerkraad van Glabbeek en een afvaardiging van Natuurpunt Glabbeek
. Met het planten van deze boom drukken we onze christelijke hoop uit voor een leefbare toekomst en ons engagement voor een ecologische bekering.