OUDE FOTO’S KERK GLABBEEK

De Heemkundige Kring werkt op dit ogenblik aan een gids voor de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Deze gids vormt het sluitstuk van het project om van iedere kerk in onze gemeente een gids uit te brengen.
Voor deze gids zoeken we nog enkele foto’s van de binnenzijde van de kerk zoals ze vroeger was. Wie kan de Kring hieraan helpen? Wie dit kan, vragen we contact op te nemen met de Kring. Ze zullen de foto’s dan kopiëren en ze aan de eigenaar terugbezorgen. Ook welkom zijn foto’s van processies, priesterwijdingen, missies, pastoors, … kortom alle gebeurtenissen van vroeger in en rond de kerk.
De gids zal worden voorgesteld eind mei 2017 waarop we iedereen nu reeds uitnodigen.
De Heemkundige Kring dankt u voor uw medewerking!

Contact: 016/77.93.37 of info@heemkunde-glabbeek.be

VOORSTELLING NIEUWE GIDS VOOR DE KERK VAN KAPELLEN

Vrijdag 28 mei werd in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk van Kapellen, met de kerkraad als gastheer, de nieuwe gids voor de kerk voorgesteld. De gids werd opgedragen aan wijlen Omer Goedhuys (de vorig jaar overleden voorzitter van de kerkfabriek) en werd gerealiseerd door de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de parochieploeg. De auteur van de gids, Dries Ceuppens van de Heemkundige Kring, toonde met een uitgebreide PowerPointpresentatie de vele mooie en merkwaardige zaken die deze kerk te bieden heeft (en waar we in het algemeen over heen kijken). Na de voorstelling werd nagepraat bij een glaasje.

De gids is verkrijgbaar in Kapellen bij Agnes Vanhellemont of bij het secretariaat van de Heemkundige Kring (Moutsbornstraat 9 in Bunsbeek, 016/77.90.59, info@heemkunde-glabbeek.be) en kost 5 euro.