DAG VAN DE MANTELZORGER

Donderdag 23 juni
Meer dan de helft van de Vlamingen tussen 18 en 85 jaar ondersteunt zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden. Ongeveer 1 op 5 Vlamingen behoort tot de categorie van regelmatige zorgdrager die minstens wekelijks ondersteuning bieden. Mantelzorg draagt bij tot goede zorg. Mantelzorgers zorgen ervoor dat de zorgbehoevende in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het is dan ook positief dat het aantal mantelzorgers toeneemt.

In Vlaanderen zijn er dus honderdduizenden mantelzorgers, die op vrijwillige basis zorg dragen voor zieke familieleden, buren of kennissen. Op de Dag van de Mantelzorg hebben diverse organisaties die mee instaan voor de zorgverlening, gewaarschuwd voor de overbelasting die bij vele mantelzorgers bestaat. Naast een eigen dagtaak en gezinsleven, worden hun zorgtaken groter door de toenemende vergrijzing en door de grotere behoefte aan thuiszorg.
Mantelzorgers verdienen onze morele steun.

Dank u wel duizendmaal!

“ANDERS BEKEKEN”

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo menselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

Je kan de graag gehoorde/gelezen schrijfsels van Luc vanaf nu ook online volgen op www.kerk-lubbeekglabbeek.be/andersbekeken.

1STE GEZINSVIERING GROOT SUCCES

Met de slogan: “Samen maken we er iets moois van” hebben we geprobeerd zoveel mogelijk volwassenen en kinderen te engageren. Zo kwam op zondag 12 juni onze eerste gezinsviering tot stand. Onder leiding van Liselotte en Joris zorgden ons kinderkoortje voor de muzikale noot. We konden het tekentalent bewonderen van Victor M. Hij tekende de mooie brug die we terugvonden in het verhaal van de kinderbrug en de voorpagina van de zangmapjes. Ook vele kinderen van de scholen van Kapellen, Bunsbeek en Glabbeek hebben hun tekentalent getoond. Zij maakten de vrolijk versierde hartjes, een teken van warmte en liefde. Pastoor Luc droeg zijn steentje bij met een preek op kindermaat. Dat dit allemaal niemand onberoerd liet, bleek uit het spontane applaus en het enthousiast meezingen van het vredeslied. Tot slot bood de parochieploeg van Kapellen ons na de viering nog een glaasje aan.
We hebben er samen iets moois van gemaakt!

Tot de volgende gezinsviering…

SACRAMENTSTOREN ZUURBEMDE

De Sacramentstoren, van de hand van de 16de eeuwse Vlaamse topkunstenaar Cornelis Floris de Vriendt, in de Kerk Zuurbemde krijgt regelmatig bezoek van geïnteresseerden. Zo ook vandaag: sympathieke mensen uit Bierbeek en Brugge.

Heb jij de Zuurbemdse Sacramentstoren al met eigen ogen gezien? Interesse? Laat iets weten aan gert.janssens@kerk-lubbeekglabbeek.be.

Meer info op nl.wikipedia.org/wiki/Sacramentstoren_(Zuurbemde)