ZEGENING LEEFGEMEENSCHAP PERSONEN VAN HETZELFDE GESLACHT

Reactie Belgische bisschoppen

De Belgische bisschoppen hebben kennis genomen van het ‘responsum’ van 15 maart 2021 waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalt dat de zegening van de leefgemeenschap van ‘personen van hetzelfde geslacht’ niet mogelijk is. Zij beseffen dat dit bij vele homoseksuele gelovigen, hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt.
Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen (bisschoppen, priesters en pastorale medewerkers, theologen, wetenschappers, politici en maatschappelijk werkers), samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling.
De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de exhortatie “Amoris Laetitia”, “De vreugde van de liefde”, die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: onderscheiden, begeleiden en integreren; dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden.

SINT-JOZEFSTOCHT IN DIEST – 19 MAART

Voor alle mannen, vaders en echtgenoten

Op vrijdag 19 maart ’21 (naamdag van Sint-Jozef, patroonheilige van de werkenden) worden in onze gewesten vijf Sint-Jozefstochten gepland, waarvan één in Diest.

De wandeltocht (+- 18 km, maar inkorten kan) richt zich tot alle mannen, vaders en echtgenoten van alle generaties, ongeacht sociale toestand, gelovig of zoekend.

Onthaal vanaf 8.30 uur in de Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt te Diest (ingang aan de zijkant). Eucharistie om 9.00 uur. Vertrek tocht vanaf 9.45 uur. Auto parkeren kan gratis op 300 m van de kerk op parking “Citadel”. Toekomen met de trein (IC20) kan ook. Van het station tot de kerk is het 1,1 km. Routes worden elektronisch toegestuurd.

Praktische info:
www.sint-jozefstocht.be
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 17 maart.
Contactpersoon: Mark Libaers, 013 / 31 32 83

GRATIS DIGITALE NIEUWSBRIEF GLABBEEKSE PAROCHIEGEMEENSCHAPPEN

F4275k35Wens je gratis op de hoogte gehouden te worden van de nieuwsberichten rond de zes Glabbeekse parochiegemeenschappen (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) maak dan gebruik van onze digitale nieuwsbrief! Hiervoor hebben we enkel je e-mailadres nodig.
Indien je geen interesse meer hebt, kan je jezelf uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Inschrijven via www.kerkglabbeek.be/nieuwsbrief

DANKJEWEL, LIEVE VRIJWILLIGER!

Vandaag, zaterdag 5 december ’20, is het dag van de vrijwilliger!
We zetten de schijnwerpers op al wie zich gratis, belangeloos en voor niets inzet.

De hele coronacrisis laat ons meer dan anders beseffen
hoe betekenisvol vrijwilligerswerk is,
hoe belangrijk en hartverwarmend het is.

Daarom:
de schijnwerpers op alle vrijwilligers
de mensen van het eerste en het laatste uur
die achter de schermen van verschillende verenigingen
tal van activiteiten voorbereiden;

de stille werkers binnen een woonzorgcentrum
of bij mensen met een beperking

de vele jongeren die een groot deel van hun vrije tijd
invullen door het organiseren van jeugdbewegingsactiviteiten

iedereen die zich in inzet om mensen elders kansen te geven:
Broederlijk Delen en Welzijnszorg.

En uiteraard: al wie zich engageert in en rond het Kerkgebeuren:
lectoren en helpers bij liturgie,
het koor,
de misdienaars,
leerkrachten, catechisten en jonge ouders die zich engageren voor de
eerste communie- en vormselvoorbereidingen,
de mensen die helpen bij het thuisbezorgen van de communie,
de medewerkers van Kerk en Leven,
de mensen die de kerken poetsen,
de mensen achter de website, facebook- en instagrampagina,
de mensen uit de kerkfabrieken, parochieploegen, werk- en stuurgroepen,
en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Dankjewel!
Namens de Zoneploeg Sint-Franciscus Glabbeek
– pastoor Luc, Agnes, Chris, Jan & Gert

Dankwoordje van onze hulpbisschop, Mgr. Vanhoutte: https://youtu.be/5VkpAHbre4k

GLABBEEKSE PAROCHIES NU OOK OP INSTAGRAM

42227729_1844203335687485_271234756769742848_n

In februari 2014 startten de zes Glabbeekse parochies een eigen facebookpagina. Ondertussen zijn we 6 jaar later en telt deze facebookpagina meer dan 850 volgers. Een duidelijk bewijs dat de artikels en foto’s die gepost worden in de smaak vallen.

Ondertussen is Instagram een populair sociaal medium geworden, voor sommige leeftijdscategorieën zelfs het meest populaire. Sinds enige tijd zijn ook de Glabbeekse geloofsgemeenschappen te vinden op Instagram: volg ons dus op www.instagram.com/kerkparochiesglabbeek .

WINNAARS WEDSTRIJDEN #GLABBEEKSCHAKELT

Zondag 18 oktober ‘20 was de officiële start van de Pastorale Zone Franciscus. Om de nodige aandacht te trekken op dit gebeuren werd de voorbije weken #glabbeekschakelt op de Glabbekenaren losgelaten.
Er werden vier wandelingen op touw gezet waar de deelnemers zinnen moesten vormen en doormailen. Dit waren de correcte zinnen:

  • Attenrode-Wever: “Hoe wil jij meewerken aan een gastvrije en warme gemeenschap?”
  • Bunsbeek: “Voor wie ben jij de naaste?”
  • Glabbeek-Zuurbemde: “Wanneer en door wie voelde jij je echt gedragen?”
  • Kapellen: “Wie of wat haalt het beste in jou naar boven?”

Heel wat mensen deden de wandelingen en mailden ons de zinnen. Een onschuldige hand trok op maandag 19/10 de winnaars:

  • Hoofdprijs: boekenbon van 40 euro: Katrien Everaert
  • Bak Glabbeekse appelen: Elise Verbeken + Sigrid Vanden Bempt & Julie Segers + Joke Frijters + Randy Spiessens

Op verschillende plaatsen in Glabbeek werden de groene woorden (in tijdelijke milieuvriendelijke verf) #glabbeekschakelt aangebracht. Mensen mochten een selfie nemen en posten op facebook. Ook hier heel wat inzendingen. Hier werd de winnaar van de boekenbon t.w.v. 40 euro Emma Frooninckx.

Verschillende winnaars waren aanwezig op de corona-veilige prijsuitreiking op zaterdagavond 24 oktober.

Dank aan alle deelnemers en proficiat aan de winnaars!

BOOMPLANTING ALS SYMBOOL VOOR HET STREVEN NAAR EEN LEEFBARE TOEKOMST

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn spraakmakende encycliek Laudato Si’, die stelt dat ecologie, rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. ‘Integrale ecologie’ is de sleutel voor een wereld met toekomst.
Vijf jaar later inspireert Laudato Si tot het uitroepen van een wereldwijd ‘Jaar van Laudato Si’ om de oproep kracht bij te zetten voor een échte ommekeer naar een duurzame wereld.

Op zondag 18 oktober ’20 om 11.30 uur werd er, als afsluiter van de installatie- en aanstellingsviering in de nieuwe, eengemaakte Pastorale Zone Franciscus, door de misdienaars -onze jeugd & onze toekomst- een hoogstam pruimenboom geplant aan de eeuwenoude pastorie van Glabbeek, in aanwezigheid van Mgr. Vanhoutte, de nieuwe zoneploeg, de kerkraad van Glabbeek en een afvaardiging van Natuurpunt Glabbeek
. Met het planten van deze boom drukken we onze christelijke hoop uit voor een leefbare toekomst en ons engagement voor een ecologische bekering.

MYSTERIE ROND #GLABBEEKSCHAKELT ONTRAFELD

Vandaag was het de officiële start van de Pastorale Zone Franciscus. Om de nodige aandacht te trekken op dit gebeuren werd de voorbije weken #glabbeekschakelt op de Glabbekenaren losgelaten. Glabbeek schakelt een versnelling hoger, schakelt parochies aan elkaar, wil mensen schakelen.
Omdat Sint-Franciscus doorgaans gekend is als de figuur die met de vogels sprak, doken er her en der langs wandelwegen groene en rode houten vogels op. Lucas De Visscher, een fictieve Glabbeekse ornitholoog op Facebook, leidde dit allemaal in goede banen. Op verschillende plaatsen bracht hij, met tijdelijke milieuvriendelijke verf, ook de groene woorden #glabbeekschakelt aan op voetpaden.

Morgen, maandag 19/10, worden de winnaars van de twee wedstrijden (wandelingen en selfies), bekendgemaakt!

PASTORALE ZONE FRANCISCUS VAN START

Sint-Franciscus (van Assisi) werd gekozen als de patroonheilige voor de nieuwe eengemaakte parochie voor Groot-Glabbeek. De naam en het daarbij horende logo, die tot nu toe angstvallig geheim werden gehouden, werden in de eucharistieviering van vanochtend bekend gemaakt.

Waarom de keuze voor (Sint-)Franciscus?
Franciscus (°ca. 1182, +1226) was een ongewone en veelzijdige persoonlijkheid met een open oog voor de problemen van zijn tijd. Een man van de milieubeweging, een vredesactivist en een voorstander van dialoog, van mensen en van religies verbinden. Een man die altijd de kant koos van de minsten in de samenleving. Gevoelig, genereus, radicaal en goedhartig. Maar ook en vooral iemand die zich verbonden wist met God, die het Evangelie, de Blijde Boodschap uitdroeg over heel de wereld. Getuige daarvan de vele volgelingen (Minderbroeders, Kapucijnen, Clarissen…),
die gedurende zijn leven al overtuigd waren van het feit dat deze boodschap niet verloren mocht gaan.
De combinatie van deze eigenschappen heeft de doorslag gegeven.

Met onze huidige Paus verkeren we bovendien in goed gezelschap, want ook hij koos voor de naam Franciscus en dat heeft eveneens bijgedragen tot ons besluit. Ook hij is een vernieuwende geest, een eenvoudige en inspirerende figuur met aandacht voor mensen, voor de zwakkeren in de samenleving. Ook hij leeft ons het Evangelie voor.