PATROONHEILIGE WEVER UITGEBREID GEVIERD

Na de eucharistieviering van 9 uur, voorgegaan door pater Jan, was het zondag weer het ideaal moment om de traditionele varkenskopverkoop te houden aan de kerkdeur in Wever ter gelegenheid van het feest van Sint-Antonius abt, beschermheilige van de parochie. Zoals de traditie wil, schenken het Davidsfonds Glabbeek en de parochie Wever de opbrengst aan een goed doel.

Niet minder dan vier halve (450 euro) en één hele varkenskop (200 euro) gingen voor de hamer en werden per opbod verkocht. Er waren zoals steeds ook zwarte/witte pensen en preskop. Het was koud en de hartverwarmende dranken maakten warm van binnen.

Dit jaar gaat het volledige bedrag (incl. de collecte in de kerk) naar de processie (15/08) van Wever, waar nieuwe kledingstukken voor gekocht zullen worden.

Nadien werd Wever-kermis afgesloten met varken aan het spit in parochiecentrum ‘t Solveld.

Advertenties

GLABBEEK ZINGT KERST

Over heel Vlaanderen organiseerde het Davidsfonds vandaag, Tweede Kerstdag, haar ondertussen traditionele “Vlaanderen zingt Kerst” op tweede kerstdag. Ook Davidsfonds Glabbeek nam hieraan deel. In de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek zong het gelegenheidskoor en heel wat deelnemers onder de muzikale leiding van Ben Wijnants kerstliederen. Iedereen zong -doorheen bekende en minder bekende liederen- de kerstvrede en de kerstvreugde uit. Na het concert werd er nog een drankje aangeboden aan de aanwezigen.

 

VARKENSKOPVERKOOP

f4275b02Traditiegetrouw organiseren het Davidsfonds Glabbeek en de parochie Sint-Antonius Wever samen de Sint-Antoniusviering. Daar hoort sinds mensenheugenis ook de openbare verkoop van varkenskoppen bij. Op zondag 15 januari 2017 kunt u weer komen bieden op het pleintje vóór de kerk van Wever.

Zoals steeds gaan de collecte in de kerk op die zondag en de opbrengst van de varkenskoppenverkoop naar een goed doel: dit jaar naar het Medisch Pedagogisch Centrum Terbank (www.mpcterbank.be). Het MPC Terbank is een Multifunctioneel Centrum (MFC) is een voorziening voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een licht of matig verstandelijke beperking met al dan niet bijkomende emotionele of gedragsproblemen. Zij biedt gepaste antwoorden op zorgvragen voor deze jongeren in de vorm van: verblijf, dagbesteding tijdens schooluren, buitenschoolse dagopvang, kortdurend logeren en ambulante begeleiding in gezinnen.
Er zijn 11 leefgroepen die de mogelijkheid op een flexibel verblijf garanderen. Naast het residentieel aanbod voorziet de dienst AttrAktief in schoolaanvullende activiteiten. Deze dienst zet in op vrije tijd, op naschoolse dagopvang en dagbesteding, op semitherapeutische sessies en zelfs op het inrichten van logeerweekends. Recent heeft deze dienst een nieuwbouw in gebruik genomen en is men actief op zoek naar fondsen en sponsoring voor de aankoop van nieuw materiaal (spelmateriaal, meubilair, …)

Zondag 15 januari 2017
Eucharistieviering om 9 uur en varkenskopverkoop om 10 uur
Sint-Antoniuskerk van Wever (Solveldweg)

GLABBEEK ZINGT KERST

Over heel Vlaanderen organiseerde het Davidsfonds haar ondertussen traditionele “Vlaanderen zingt Kerst” op tweede kerstdag. Ook Davidsfonds Glabbeek nam hieraan deel. In de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek zong het gelegenheidskoor en heel wat deelnemers onder de muzikale leiding van Ben Wijnants kerstliederen. Iedereen zong – doorheen bekende en minder bekende liederen – de kerstvrede en de kerstvreugde uit. Na het concert werd er nog een drankje aangeboden aan de aanwezigen.

LEZING “ACHTER DE MUREN VAN EEN KLOOSTER”

Donderdag 8 december 2016 om 20 uur in de Sint-Antoniuskerk Wever (Solveldweg) – Davidsfonds Glabbeek

In hun glorietijd waren de monniken van Zevenkerken met tweehonderd. Nu bevolken nog twintig mannen het slotklooster van Sint-Andries bij Brugge. Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee, deelde leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens. Het resultaat was Tussen de Regels, een verrassend boek dat een diepe inkijk geeft in het leven en de verzuchtingen van de overgebleven broeders van Zevenkerken.

Hoe wordt de strenge Regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloosterling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons? Op deze en veel andere vragen geeft Bart een antwoord tijdens deze lezing. Van harte welkom!

Toegang: Leden: 10 euro / Niet leden: 12 euro drankje inbegrepen
Informatie: Df.glabbeek@gmail.com