SFEERVOLLE SCHOOLVIERING KAPELLEN

Op woensdagochtend 20 december vierden de leerlingen, leerkrachten, directie en (groot-)ouders van vrije basisschool “De Kleine Wereld” in Kapellen eucharistie in voorbereiding op Kerstmis met als thema “een kerststal vol schatten” in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Het waren de meisjes en jongens van het vijfde en zesde leerjaar die de viering verzorgden. Iedereen keerde na de viering met een goed gevoel terug naar de school, klaar om te genieten van de kerstvakantie én om Kerstmis te vieren.

Advertenties

EERSTE COMMUNIE KAPELLEN: OUDERAVOND

prent communieDe oudervergadering i.v.m. de Eerste Communie in Kapellen gaat door op woensdag 15 november ‘17 om 20 uur in de school van Kapellen. De ouders van de kinderen, die in Kapellen hun Eerste Communie op zondag 29 april ’18 wensen te doen, worden hierop vriendelijk uitgenodigd.

DANKJEWEL LEERKRACHTEN!

992a039cf025c0644854918731aae563Namens onze zes Glabbeekse parochies willen we op deze “Dag van de Leerkracht” alle leerkrachten van de scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek, VBS De Kleine Wereld Kapellen en GBS De Springplank Glabbeek (én daarbuiten) bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en voor hun passie voor kinderen & jongeren en lesgeven!

DANKJEWEL!

STARTVIERING SCHOOL KAPELLEN

Thema: “Op zoek naar schatten”
Op woensdagvoormiddag 6 september stond de eerste eucharistieviering van het nieuwe schooljaar op de agenda voor directie, leerkrachten en leerlingen van de school in de kerk van Kapellen.
Enkele leuke liedjes werden vooraf goed ingestudeerd waardoor er een fijne sfeer hing in de kerk. Directeur Roel zorgde voor de begeleiding op gitaar.

Na de viering trokken alle leerlingen terug naar de school om er een prachtig schooljaar vol vriendschap, vreugde en plezier van te maken, evenals de leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven en geen moeite sparen om de leerlingen te helpen.

NIEUW MARIABEELDJE IN TUIN SCHOOL KAPELLEN INGEWIJD

Een tijdje geleden werd de grot en het Mariabeeld in de tuin van het gezellige schooltje “De Kleine Wereld” in Kapellen afgebroken wegens bouwvallig en dus onveilig. Tijd voor een nieuw beeld… Paul Tweepenninckx van de Dorpsstraat schonk een mooi Mariabeeld; een papa van een leerling van de school gaf een splinternieuw houten boomkapelletje en “handige Harry” Ronny Laermans zorgde dat alles netjes in elkaar werd gepuzzeld.

Op vrijdag 8 september ’17 om 13 uur werd het Mariabeeld ingewijd tijdens een gebedsviering in de mooie tuin van de school. Samen met de leerlingen en leerkrachten Dorien, Lindsey, Melissa & Petra en directeur Roel. Er waren ook enkele dorpsgenoten, die kwamen meevieren en -bidden. Er werd trouwens niet toevallig gekozen voor 8 september: de feestdag van Maria-Geboorte, de patrones van de parochie Kapellen.
De jongens en meisjes hadden enkele passende liedjes ingeoefend en kleurrijke tekeningen gemaakt over moeder Maria. Andere hadden dan weer een tekstje geschreven en vertelden hoe ze Maria zien en ervaren in hun jonge leven. Chris, Gert en Priester Luc gingen voor in de gemoedelijke viering op kindermaat. Het beeldje werd ingezegend met een palmtakje en gewijd water. Er werd aan God gevraagd om troost of vreugde te schenken aan leerlingen, leerkrachten, ouders of toevallige passanten, die Maria erom vragen. Het werd een mooi moment, dat gelovige verbondenheid bracht tussen alle aanwezigen.

Het was tot op het laatste moment onzeker of de viering in openlucht kon doorgaan, omwille van het miezerige regenweer. Tot enkele minuten voor de start regende het en ook de rest van de namiddag vielen de druppels uit de lucht. Enkel tijdens de viering bleef het op miraculeuze wijze droog. Zou Maria er voor iets tussen gezeten hebben?…

NIEUW MARIABEELD TUIN SCHOOL KAPELLEN WORDT INGEWIJD

uitnodigingEen tijdje geleden werd de grot (en het Mariabeeld) in de tuin van de school “De Kleine Wereld” in Kapellen afgebroken wegens bouwvallig en dus onveilig. Tijd dus voor een nieuw beeld… een dorpsgenoot schonk een mooi Mariabeeld; een papa van een leerling van de school gaf een houten boomkapelletje en een “handige Harry” zorgde dat alles netjes in elkaar werd gepuzzeld.

Op vrijdag 8 september ’17 om 13 uur wordt het kapelletje en het Mariabeeld ingewijd tijdens een gebedsviering in de mooie tuin van de school, samen met de leerlingen en de leerkrachten. Er werd niet toevallig gekozen voor 8 september: de feestdag van Maria-Geboorte, de patrones van de parochie Kapellen.

U bent alvast érg welkom om mee te vieren & te bidden!

START NIEUW SCHOOLJAAR

family-prayerGod, geef ons leerkrachten die geen schrik hebben van de leerlingen,
die niet bang zijn van de slimme of de stille leerling,
ook niet van de speelse of de kritische leerling.
Geef ons leerkrachten die echt aanwezig zijn in hun les,
die zich laten kennen in wie ze zijn,
in wat ze willen en van waaruit ze leven,
die interesse hebben voor hun vak en vooral voor ons.
En tenslotte: geef ons leerkrachten
die bereikbaar zijn als we het moeilijk hebben.

God, geef ons leerlingen
die niet alleen werken als en omdat het moet,
maar die durven vragen stellen,
die proberen initiatieven te nemen,
die willen praten en overleggen met anderen,
die kunnen luisteren naar andere meningen,
die iets over hebben voor elkaar,
die diep in hun hart
het beste van zichzelf durven bovenhalen.

Een gebed van een wijze indiaan luidt als volgt:
Laat mij nooit oordelen over mijn medemensen
zonder dat ik minstens veertien dagen
in hun schoenen heb gestaan.
Moge deze wijsheid
het samenleven in het komende schooljaar tekenen.