GELUKKIGE VADERDAG!

Fijne Vaderdag aan alle papa’s en een warme knuffel voor ieder die vandaag een papa mist en voor elke papa die een kind mist!

Goede God
U, die als geen ander weet wat ’t betekent om Vader te zijn;
U, die als geen ander weet dat ‘Vader worden’ een gunst is maar ‘Vader zijn’ een kunst is.

Tot U willen wij bidden voor alle vaders in de wereld die het te druk hebben om te spelen met hun kinderen.

Voor hen die hun kinderen niet meer begrijpen of andere verwachtingen van ze hebben.
Dat ze tijd mogen uittrekken om naar hun kinderen te luisteren, met hen mee te denken, in hun schoenen durven te staan.

En voor alle kinderen die teleurgesteld zijn in hun vaders, hen moeten missen of verdriet hebben om hen.
Dat ze bij U, hemelse Vader, rust en bescherm
ing mogen vinden en dat andere Vaders hun tot steun mogen zijn.

Wij danken U tenslotte voor alle zorgzame, goedwillende en liefdevolle vaders die ons steeds weer inspireren in navolging van U.
Amen.

GELUKKIGE VADERDAG AAN ALLE VADERS & GROOTVADERS!

Het leven hebt gij ons geschonken.
Geborgenheid hebt gij ons gegeven.
Gij hebt uw brood voor ons gebroken,
onze tranen gedroogd
en onze vreugde gedeeld.
Vroeg in de morgen begon uw dag,
bij nacht nam hij een einde.
Trots waart gij op uw kinderen.
Wij droegen elk een eigen naam.
Wij erfden van uw geloof,
van uw werken en uw zorgen,
van uw wil om te leven
en van uw moed om te sterven.

Vader, dankbaar zeggen wij uw naam.

VADER ZIJN

F4275o23Vader zijn is gelukkig zijn om de taak die men vervullen mag,
is met moeder meebouwen aan een huis dat een echte thuis is.

Vader zijn is een wijze, sterke, goede vriend zijn van de kinderen,
is flink zijn,
maar ook de soepelheid bezitten
om op tijd en stond iets toe te geven.

Vader zijn is een eerlijke en hartelijke houding aannemen,
is belangstellen, belangstelling hebben
en belangstelling tonen voor alles wat in huis gebeurt,
is trouw zijn en het vertrouwen van de kinderen waard zijn.

Vader zijn is groot zijn zonder de anderen te kleineren,
is sterk zijn zonder de anderen te kwetsen,
is weten dat men er is om het welzijn van het kind,
van élk kind dat men is toevertrouwd.

Vader zijn is moedig zijn in moeilijke momenten,
is zich laten leiden door het gezond verstand,
maar ook door ’t hart.
is aandacht en tijd overhebben voor het gezin,
is ruimte scheppen ruimte geven.

Vader zijn is meer goedkeuren dan afkeuren,
is blij zijn en ontspannen, begrijpend
en vergevend in ’t leven staan.

Vader zijn is gelovig zijn, is durven bidden, is blijven bidden,
is een verwijzing zijn naar het vaderschap van God zelf.
vader zijn is iedere dag opnieuw proberen een betere vader te worden.