GLABBEEK ZINGT KERST

Over heel Vlaanderen organiseerde het Davidsfonds vandaag, Tweede Kerstdag, haar ondertussen traditionele “Vlaanderen zingt Kerst” op tweede kerstdag. Ook Davidsfonds Glabbeek nam hieraan deel. In de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek zong het gelegenheidskoor en heel wat deelnemers onder de muzikale leiding van Ben Wijnants kerstliederen. Iedereen zong -doorheen bekende en minder bekende liederen- de kerstvrede en de kerstvreugde uit. Na het concert werd er nog een drankje aangeboden aan de aanwezigen.

 
Advertenties

ZALIG KERSTMIS!

Kerstmis2

De herders naar Betlehem
Kerstmis vieren doen we niet
in de ijdele charme van romantiek,
engelenhaar en zeemzoete muziek,
maar in een echte tocht naar Betlehem.
Met Kerstmis worden we uitgenodigd
om mee te gaan naar Betlehem
en in te stappen in het verhaal
van de herders en de wijzen,
in de tragiek en de vreugde van Jozef en Maria.
Kerstmis vieren betekent
luisteren naar elkaar en naar mensen
die God laten geboren worden in mensen
voor wie er geen plaats meer was in de herberg.

SFEERVOLLE SCHOOLVIERING KAPELLEN

Op woensdagochtend 20 december vierden de leerlingen, leerkrachten, directie en (groot-)ouders van vrije basisschool “De Kleine Wereld” in Kapellen eucharistie in voorbereiding op Kerstmis met als thema “een kerststal vol schatten” in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Het waren de meisjes en jongens van het vijfde en zesde leerjaar die de viering verzorgden. Iedereen keerde na de viering met een goed gevoel terug naar de school, klaar om te genieten van de kerstvakantie én om Kerstmis te vieren.

GLABBEEK ZINGT KERST

Over heel Vlaanderen organiseerde het Davidsfonds haar ondertussen traditionele “Vlaanderen zingt Kerst” op tweede kerstdag. Ook Davidsfonds Glabbeek nam hieraan deel. In de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek zong het gelegenheidskoor en heel wat deelnemers onder de muzikale leiding van Ben Wijnants kerstliederen. Iedereen zong – doorheen bekende en minder bekende liederen – de kerstvrede en de kerstvreugde uit. Na het concert werd er nog een drankje aangeboden aan de aanwezigen.

ZALIGE KERST!

dsc_0010-aangepast2

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest aan de jongeren
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de oudere mensen
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de kerk die herboren wordt
in het geven van onderdak aan mensen op de dool,
in het opkomen voor de minsten,
in de zorg voor het welzijn van iedereen.
Zij maken Gods menswording zichtbaar.

Zalig Kerstfeest aan de vele mensen
die stilletjes en ongekend gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.
Zalig Kerstfeest aan onze zieken en allen die met respect en begrip
met zorg en liefde hen nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerstfeest aan u allen
die samenkomen om Jezus te gedenken
en deel te nemen aan zijn eucharistie.
Wij willen Gods zegen voor de mensheid uitstralen.