VOORSTELLING NIEUWE GIDS VOOR DE KERK VAN KAPELLEN

Vrijdag 28 mei werd in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk van Kapellen, met de kerkraad als gastheer, de nieuwe gids voor de kerk voorgesteld. De gids werd opgedragen aan wijlen Omer Goedhuys (de vorig jaar overleden voorzitter van de kerkfabriek) en werd gerealiseerd door de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de parochieploeg. De auteur van de gids, Dries Ceuppens van de Heemkundige Kring, toonde met een uitgebreide PowerPointpresentatie de vele mooie en merkwaardige zaken die deze kerk te bieden heeft (en waar we in het algemeen over heen kijken). Na de voorstelling werd nagepraat bij een glaasje.

De gids is verkrijgbaar in Kapellen bij Agnes Vanhellemont of bij het secretariaat van de Heemkundige Kring (Moutsbornstraat 9 in Bunsbeek, 016/77.90.59, info@heemkunde-glabbeek.be) en kost 5 euro.

ZIEKENZORG GLABBEEK-ZUURBEMDE OP BEDEVAART NAAR DE KAPEL VAN DE HEINKENSBERG TE WEVER

Op dinsdag 17 mei 2016 trok Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde op bedevaart naar O.-L.-Vrouw van de Heinkensberg. Het was een fijne en deugddoende misviering ter ere van Moeder Maria waarbij iedereen de liedjes uit volle borst meezong. De viering werd gevolgd door een gezellig samenzijn in het “Trefpunt” op de Rode. Daar werden we onthaald met lekkere pannenkoeken en heerlijke koffie, waarvoor een speciale dank aan de vrijwilligers daar. Na een gemoedelijke babbel keerde iedereen tevreden naar huis terug.

PAROCHIEMEDEWERKERS ZES GLABBEEKSE PAROCHIES IN DE BLOEMEN GEZET

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat de meer dan 200 vrijwilligers van de zes Glabbeekse parochies uitgenodigd werden op een eucharistieviering en een maaltijd. Als dank voor een gans jaar van onafgebroken inzet en engagement voor hun kerk/Kerk en hun geloofsgemeenschap in dienst van God en de mensen, boden de parochiegemeenschappen op zondag 22 mei 2016 alle medewerkers een gezellige dag aan.

Het begon ’s morgens met een eucharistieviering in de zondagskerk te Kapellen. Na de viering werden de genodigden verwacht op een heerlijke BBQ in de centrale pastorie van Glabbeek. Er gingen meer dan 120 medewerkers in op de uitnodiging: misdienaars, lectoren, catechisten, poetsers, klusjesmannen, medewerkers van het parochieblad, leden van ploegen, zangkoren en kerkraden en priesters. Het was de bedoeling om er een tuinfeest van te maken, maar omwille van het voorspelde regenweer werd er gegeten in de vrije vertrekken van onze pastorie en in tenten in de tuin. Er werd gebabbeld, gelachen, gesmuld, verteld: kortom het was voor iedereen een deugddoende dag, voor herhaling vatbaar!

De volledige fotoreportage kan je bekijken op www.kerk-lubbeekglabbeek.be/fotos

Foto’s van de hand van Tom Lambrechts, www.tomlambrechts.be