UITVAARTPLECHTIGHEDEN IN ONZE KERKEN WORDEN NIET DUURDER

Door o.a. de stijgende energieprijzen en loonsverhogingen zullen crematies de komende weken en maanden fors duurder te worden. Stijgingen tot 10% zijn geen uitzonderingen en zullen de volledige uitvaartsector treffen, zeggen deskundigen. Plechtigheden in uitvaartcentra en crematoria wordt dus nog wat prijziger.

Kerkelijke uitvaartplechtigheden daarentegen worden NIET duurder: het vast bedrag van 275 euro blijft sinds 2019 ongewijzigd. In deze prijs is alles inbegrepen zodat u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan. En voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt discreet een oplossing gevonden.

In de Pastorale Zone Glabbeek zoeken we samen met de nabestaanden, naar manieren om sereen en mooi afscheid te nemen met woorden en muziek op maat. Je kan trouwens ook kiezen in welke kerk je de uitvaart wil laten doorgaan: Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Verwacht je dat er veel mensen aanwezig zullen zijn, dan kan een grotere kerk gekozen worden, wil je het eerder intiem houden, kan je naar een kleine kerk uitwijken. Maar ook je persoonlijke band met de ene of de andere kerk kan je keuze bepalen.
Zo zorgen wij er voor dat elk afscheid uniek is en geheel volgens de wensen van de overledene en zijn of haar familie.

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!

klokken

Vandaag, Witte Donderdag, vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome, om zondag terug te keren. De klokken worden straks omstreeks 18.15 uur nog éénmaal geluid en dan zal er tot de avond van Stille Zaterdag (18.15 uur), in de Glabbeekse parochies én in de rest van de wereld, geen kerkklok meer te horen zijn.

De legende vertelt dat kerkklokken tijdens de mis op Witte Donderdag de kerktoren verlaten en naar Rome vliegen. De klokken krijgen miraculeus vleugels, maar je ziet ze niet vliegen, want dat doen ze hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op. Daarna vliegen ze terug naar hun kerktoren en laten de eieren vallen in tuinen en parken.
Niet de paashaas dus, maar vliegende klokken verstoppen eieren op Pasen.

OVERLIJDEN GABY GEETS – WEVER

zonsondergang (Aangepast)

Op 8 maart ’22 overleed Gaby Geets op 85-jarige leeftijd. We nemen dinsdag 15 maart 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Andrieskerk van Attenrode (!).
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Gaby?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/08-03-2022/gaby-geets

MONUMENTENWACHTERS CONTROLEREN GLABBEEKSE KERKEN

Sinds jaar en dag doen de Glabbeekse kerkfabrieken (vanaf 01/01 de fusiekerkfabriek) beroep op de diensten van Monumentenwacht. Via periodieke inspecties biedt deze provinciaal georganiseerde organisatie onafhankelijk advies en ondersteuning aan kerkfabrieken, die het beheer voor zich nemen van o.a. de zes kerken, de pastorie van Glabbeek, de kapel van de Heinkensberg en de kapel op de hoek van de Dorpsstraat-Stationsstraat in Kapellen.

Een inspectie houdt in dat bouwkundige monumentenwachters dankzij hun expertise de bouwfysische toestand van ons waardevol kerkelijk erfgoed in kaart brengen. Er zijn ook interieurwachters die advies geven over het bewaren en het onderhoud van o.a. schilderijen, beelden, vloeren, meubels,… Als algemene regel geldt dat het beheer van waardevolle gebouwen het beste kan worden opgevolgd door middel van een vijfjaarlijkse inspectie. Na elke inspectie wordt een uitgebreid verslag opgemaakt. Dankzij deze rapporten hebben we dus uitstekend zicht op de toestand van ons religieus erfgoed, een actieplan van wat er moet gebeuren en alle informatie voor de communicatie met bestuurders, architecten en aannemers.

We hopen dat we voor het restaureren van onze kerkelijke gebouwen ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op de broodnodige subsidies van de gemeentelijke en Vlaamse Overheid.

GLABBEEKSE PAROCHIES EN KERKFABRIEKEN SMELTEN SAMEN, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Op 8 december ’21 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
de samenvoeging van de zes Glabbeekse parochies en de bijhorende kerkfabrieken. Een belangrijke stap in een integratieproces dat vele jaren geleden werd gestart. De versmelting brengt een meer efficiënte inzet van mensen en financiële middelen met zich mee met slechts één doel: de Blijde Boodschap van Jezus in onze tijd te laten blijven weerklinken.

Waar de zes Glabbeekse parochies in het verleden een individuele werking kenden, wijzigde dit in 2001. De oprichting van de Federatie Glabbeek coördineerde vanaf dan een samenwerking, netwerking en dialoog tussen de zes geloofsgemeenschappen, maar elke parochie bleef op zichzelf bestaan.
Op het vlak van onder meer liturgie, catechese, diaconie, parochieblad, financieel beheer, secretariaat, communicatie, … kwam er de volgende 16 jaar een intense samenwerking tot stand.
Voor de zes kerkfabrieken veranderde dit niets aan hun werking, maar vanaf 2005 coördineerde een Centraal Kerkbestuur die werking en was dit bestuur het enige aanspreekpunt voor de gemeente.

Vanaf 2017 werden er stappen gezet om de Federatie Glabbeek om te vormen tot een Pastorale Zone. Bij federaties ging het om een samenwerking van zelfstandige parochies, bij een pastorale zone om een gemeenschappelijke werking van parochies die opgaan in één nieuwe parochie met meerdere kernen. De uitdaging was en is om de beschikbare middelen en mensen gerichter in te zetten. Enerzijds om een nieuwe, volwaardige organisatie neer te zetten met een kwalitatief aanbod op het vlak van liturgie, catechese, evangelisatie en diaconie. Anderzijds om de Kerk ter plaatse dicht bij de mensen te houden.
Na een intens traject werd op 18 oktober 2020 de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek opgericht en een vijfkoppige zoneploeg aangesteld.

De volgende stap in het integratieproces kon vanaf dan aanvatten, de samenvoeging van de parochies én de kerkfabrieken van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Begin 2021 werd hiervoor de procedure gestart en het aanvraagdossier werd eind mei ingediend.
Het verzoek tot samenvoeging werd op 27 september ’21 door kardinaal Jozef De Kesel en
op 8 december ’21 door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekrachtigd.
De komende maanden zal de aanstelling gebeuren van een nieuw kerkbestuur in de pastorale zone en een kerkteam per kerkgebouw.

Samen kunnen we van dit project een succes maken en daarom nodigen we ook jou uit om er aan mee te werken. Jij die je al jaren lang engageert in één van onze Glabbeekse kerkgemeenschappen, maar ook jij die je aangesproken voelt door die christelijke boodschap. Iedereen die dat wil is zeker welkom om hier zijn of haar schouders onder te zetten.

VIERINGEN KERK VANAF 1 SEPTEMBER ZONDER BEPERKING AANTAL EN AFSTAND

Eucharistievieringen, dopen, huwelijken en begrafenissen

Gelovigen kunnen vanaf woensdag 1 september 2021 opnieuw samen vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst. Alle andere maatregelen werden geschrapt.

DRUKKE DOOPWEKEN IN HET VERSCHIET IN GLABBEEKSE KERKEN

De voorbije weken werden Odin, Alfred, Lucie, Felix, Viktor en Ellie gedoopt in onze kerken. Op dit moment staan er de komende weken nog twaalf andere doopplechtigheden gepland in onze kerken. Heerlijk jong leven!

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods liefde en bescherming. Ze beloven hun dochter of zoon Jezus te leren kennen en haar of hem een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel wordt hun kind opgenomen in een grote, wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Het doopsel is de eerste stap die van een mens een christen maakt en die ons binnenleidt in het christelijk geloof.

Wil je meer weten over dopen? Kijk dan gerust eens op www.gezinspastoraal.be/page/doopsel

Willen jullie je kind laten dopen in één van onze Glabbeekse kerken, neem dan contact met Gert Janssens, 0474 / 72 14 82 (tel. en Whatsapp) of via gert.janssens@kerkglabbeek.be