EERSTE COMMUNIE-CATECHESE GLABBEEK VAN START

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat je voor het eerst deelneemt aan de eucharistie. Eucharistie vieren is samen ‘tijd maken voor God.’ Als geloofsgemeenschap luisteren we naar verhalen uit de Bijbel, en breken en delen we het brood, net zoals Jezus en zijn leerlingen dat deden. Zo versterken we onze band met God en met elkaar. Ingaan op de eerste communie veronderstelt dat je je ook als gezin engageert om samen met je kind mee te gaan in het geloofsverhaal.

Onlangs, na wat vertraging omwille van corona, is een groepje van 13 meisjes en jongens in de pastorie van Glabbeek gestart met de catechese voor de Eerste Communie op zaterdag 7 mei 2022: Elouise, Emiel, Emma, Isaura, Janne, Julie, Larsen, Louise, Lucas, Renee, Sien, Ty en Wietse. Een groepje enthousiaste mama’s en papa’s begeleiden de kinderen op een gelovige manier naar een bijzondere dag!

VORMELINGEN MUZIKAAL AAN HET WERK

Op zaterdagvoormiddag 26 maart ’22 gingen de vormelingen naar de kerk van Kapellen om zich al zingend voor te bereiden op hun grote dag, nl. het Heilig Vormsel van 30 april ’22. Onder de muzikale begeleiding van jongerenpastor Toni vloog de tijd voorbij en voor ze het wisten, stond iedereen uit volle borst mee te zingen.
Wat ons betreft, zijn we samen op goede weg!

INZAMELACTIE VOOR OEKRAINE GAAT VERDER!

Mensen kunnen sinds woensdag 9 maart ’22 terecht met lang houdbaar voedsel (blik, pasta, rijst, droog voedsel, thee, instant koffie, koekjes…) en hygiëne producten (pampers, maandverband, tandpasta, douchegel, shampoo, deodorant en andere verzorgingsproducten) in de garage van de pastorie van Glabbeek (Dries 9, 3380 Glabbeek, naast zaal Glazuur). Vandaag vertrok een eerste vracht richting Oekraïne via een Poolse vrouw uit Hoegaarden.

De inzamelactie in de garage van de pastorie gaat verder, elke dag van 8 tot 20 uur. De actie wordt voorlopig verlengd tot en met zaterdag 26 maart ’22.

Dank aan ieder die reeds producten heeft geschonken!

OVERLIJDEN GABY GEETS – WEVER

zonsondergang (Aangepast)

Op 8 maart ’22 overleed Gaby Geets op 85-jarige leeftijd. We nemen dinsdag 15 maart 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Andrieskerk van Attenrode (!).
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Gaby?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/08-03-2022/gaby-geets

KERKFABRIEK EN PASTORALE ZONE WILLEN OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN OPVANGEN IN PASTORIE GLABBEEK

Ook wie op de vlucht is voor geweld dat geen naam heeft, moeten we met liefde en eerbied benaderen”, sprak aartsbisschop De Kesel in een eerdere kersthomilie. Ook paus Franciscus deed meerdere oproepen voor de opvang van vluchtelingen door katholieke gemeenschappen. Hij spreekt over een grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid die de Kerk deelt met elke mens van goede wil om -ieder volgens zijn eigen mogelijkheden- de uitdagingen van de hedendaagse migratie te beantwoorden met vriendelijkheid, zorgvuldigheid, wijsheid en gezond verstand.

De kerkfabriek en de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek nemen deze oproep ter harte en stellen de onlangs gerenoveerde vertrekken van de pastorie van Glabbeek ter beschikking voor de tijdelijke opvang van vijf vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeente voorziet in de sanitaire voorzieningen.

De pastorie is de voorbije jaren uitgegroeid tot het kloppend hart van onze geloofsgemeenschap. We maken nu graag plaats voor die mensen die het zo nodig hebben.

GLABBEEKSE KERKGEMEENSCHAP ZAMELT IN VOOR OEKRAÏNE

De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Tot nu toe schat de VN dat zo’n anderhalf miljoen Oekraïense burgers hun huizen noodgedwongen hebben verlaten. Oekraïners vragen om hulp, veel hulp. En dat zorgt ervoor dat mensen overal in Europa in actie komen. De Glabbeekse geloofsgemeenschap betuigde al haar solidariteit met het Oekraïense volk en met iedereen die onder de oorlog lijdt. Maar daarnaast worden er meer en meer vragen gesteld om ook concreet hulp te bieden.

Inzameling van niet-bederfelijk voedsel en hygiëne producten
We vernemen dat er een grote behoefte is aan lang houdbaar voedsel (blik, pasta, rijst, droog voedsel, thee, instant koffie, koekjes…) en aan hygiëne producten (pampers, maandverband, tandpasta, douchegel, shampoo, deodorant en andere verzorgingsproducten).

Je kan vanaf woensdag 9 maart ’22 terecht met bovenstaande producten in de garage van de pastorie van Glabbeek (Dries 9, 3380 Glabbeek, naast zaal Glazuur). Dit kan elke dag van 8 tot 20 uur. De actie loopt tot en met zaterdag 19 maart ’22.

#plekvrij
Pastoor Luc Thiry doet ook een oproep voor het tijdelijk opvangen van Oekraïense vluchtelingen (het gaat vooral om vrouwen en kinderen). Voor de wat ouderen onder ons die over een ruime woning beschikken en die vaak alleen zijn, kan dit zelfs fijn gezelschap betekenen. Denk er eens over na.

Of een financiële bijdrage
Steun je liever met een financiële bijdrage dan kan dat via een overschrijving bij de katholieke hulporganisatie Caritas op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met vermelding “4147 OEKRAÏNE”. Voor elke schenking van 40 euro of meer geniet je van een belastingvermindering van 45%.

VERONTRUSTENDE TOESTAND TOREN SINT-NIKLAASKERK GLABBEEK

In 2016 werd door de toenmalige kerkfabriek Sint-Niklaas gemeld aan het gemeentebestuur dat er onderhouds- en herstellingswerken nodig waren aan de kerktoren van de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. In de loop van 2021 liet de gemeente een visuele controle uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de toestand van de toren. Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de toestand van de toren zorgwekkend begint te worden. De komende dagen beslist de gemeente, in samenspraak met de kerkraad Sint-Franciscus, of een veiligheidsperimeter rond het kerkgebouw aangewezen is. De kerkraad contacteerde ondertussen het studiebureau voor een overleg om na te gaan welke instandhoudingswerken er aan de toren dienen te gebeuren. Zij contacteerde ook IGO Leuven om te bekijken welke dringende werken kunnen uitgevoerd worden.

Begin dit jaar gaf de gemeente haar principieel akkoord met een cofinanciering in het herbestemmingsproject van de Sint-Niklaaskerk tot een woonfunctie. De kerkraad Sint-Franciscus zet nu de volgende stappen om het project te starten.

LANCERING LOGO EN RAAMAFFICHE 450 JAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HEINKENSBERG

Dit jaar staat het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg -Maria Troosteres der Bedrukten- 450 jaar in Wever (Glabbeek). In dit feestjaar worden verschillende activiteiten georganiseerd: een tentoonstelling, een openluchtviering en natuurlijk ook de praalstoet.

Bij een jubileumjaar horen uiteraard ook een logo en een raamaffiche, beiden van de hand van Bunsbekenaar Paul Baumans (°1956).

Paul Baumans studeerde af in 1977 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Daarna werkte hij als vormgever en illustrator voor diverse grote reclamebureaus. In Glabbeek startte hij een eigen reclamebureau dat actief was tot 2009. Na deze periode werkte Paul opnieuw als reclameontwerper bij verschillende Vlaamse ondernemingen. Vandaag de dag brengt Paul zijn dagen door in het zuiden van Frankrijk. Hij tekent veel, werkt aan een nieuw cartoonboek en onderhoudt zijn tuin. Maar Glabbeek en vooral Bunsbeek laten hem niet los. Verschillende keren per jaar keert hij voor even terug naar zijn heimat.

Alle informatie rond de feestelijkheden ‘450 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg’ kan u vinden op: www.kerkglabbeek.be/450jaar