OVERLIJDEN MARIA DASQUE – GLABBEEK

zonsondergang (Aangepast)

Op 30 juni ’22 overleed onverwachts Maria Dasque op 88-jarige leeftijd. We nemen donderdag 7 juli 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Maria?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/30-06-2022/maria-dasque

OVERLIJDEN LIZETTE DUERINCKX – GLABBEEK

zonsondergang (Aangepast)

Op 20 juni ’22 overleed onverwachts Lizette Duerinckx op 83-jarige leeftijd. We nemen maandag 27 juni 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in haar geliefde Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Lizette?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/20-06-2022/lizette-duerinckx

OVERLIJDEN GODELIEVE SWINNEN – GLABBEEK

zonsondergang (Aangepast)

Op 7 juni ’22 overleed Godelieve Swinnen op 86-jarige leeftijd. We nemen woensdag 15 juni 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Godelieve?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/07-06-2022/godelieve-swinnen

 

EERSTE COMMUNIE GLABBEEK

Zaterdag 7 mei ’22, een stralende ochtend in Glabbeek. De dag waarop 13 meisjes en jongens ervoor kozen om deel te nemen aan de maaltijd van Jezus. Vol trots en overtuiging werd er gezongen, voorgelezen, gebeden en geluisterd naar het Woord van de Heer.
Deze dag werd een mooi moment in het leven van onze jongste gelovigen.
Ze mogen fier zijn op zoveel jong enthousiasme en engagement!

Lieve ouders, dankjewel en proficiat voor jullie inzet en het enthousiaste voorbeeld voor jullie kinderen. Dankjewel aan pastoor Luc, om deze jonge gelovigen te helpen luisteren en kijken .
Bedankt juf Anneleen en juf Liesbeth, om er samen met onze kinderen een mooie viering van te maken.
Dankjewel aan Gert, voor de praktische ondersteuning voor en tijdens dit moment.
Bedankt fotograaf Kevin, om ons nog lang na te laten genieten van dit moment.

UITVAARTPLECHTIGHEDEN IN ONZE KERKEN WORDEN NIET DUURDER

Door o.a. de stijgende energieprijzen en loonsverhogingen zullen crematies de komende weken en maanden fors duurder te worden. Stijgingen tot 10% zijn geen uitzonderingen en zullen de volledige uitvaartsector treffen, zeggen deskundigen. Plechtigheden in uitvaartcentra en crematoria wordt dus nog wat prijziger.

Kerkelijke uitvaartplechtigheden daarentegen worden NIET duurder: het vast bedrag van 275 euro blijft sinds 2019 ongewijzigd. In deze prijs is alles inbegrepen zodat u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan. En voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt discreet een oplossing gevonden.

In de Pastorale Zone Glabbeek zoeken we samen met de nabestaanden, naar manieren om sereen en mooi afscheid te nemen met woorden en muziek op maat. Je kan trouwens ook kiezen in welke kerk je de uitvaart wil laten doorgaan: Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Verwacht je dat er veel mensen aanwezig zullen zijn, dan kan een grotere kerk gekozen worden, wil je het eerder intiem houden, kan je naar een kleine kerk uitwijken. Maar ook je persoonlijke band met de ene of de andere kerk kan je keuze bepalen.
Zo zorgen wij er voor dat elk afscheid uniek is en geheel volgens de wensen van de overledene en zijn of haar familie.

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!

klokken

Vandaag, Witte Donderdag, vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome, om zondag terug te keren. De klokken worden straks omstreeks 18.15 uur nog éénmaal geluid en dan zal er tot de avond van Stille Zaterdag (18.15 uur), in de Glabbeekse parochies én in de rest van de wereld, geen kerkklok meer te horen zijn.

De legende vertelt dat kerkklokken tijdens de mis op Witte Donderdag de kerktoren verlaten en naar Rome vliegen. De klokken krijgen miraculeus vleugels, maar je ziet ze niet vliegen, want dat doen ze hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op. Daarna vliegen ze terug naar hun kerktoren en laten de eieren vallen in tuinen en parken.
Niet de paashaas dus, maar vliegende klokken verstoppen eieren op Pasen.

VERONTRUSTENDE TOESTAND TOREN SINT-NIKLAASKERK GLABBEEK

In 2016 werd door de toenmalige kerkfabriek Sint-Niklaas gemeld aan het gemeentebestuur dat er onderhouds- en herstellingswerken nodig waren aan de kerktoren van de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. In de loop van 2021 liet de gemeente een visuele controle uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de toestand van de toren. Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de toestand van de toren zorgwekkend begint te worden. De komende dagen beslist de gemeente, in samenspraak met de kerkraad Sint-Franciscus, of een veiligheidsperimeter rond het kerkgebouw aangewezen is. De kerkraad contacteerde ondertussen het studiebureau voor een overleg om na te gaan welke instandhoudingswerken er aan de toren dienen te gebeuren. Zij contacteerde ook IGO Leuven om te bekijken welke dringende werken kunnen uitgevoerd worden.

Begin dit jaar gaf de gemeente haar principieel akkoord met een cofinanciering in het herbestemmingsproject van de Sint-Niklaaskerk tot een woonfunctie. De kerkraad Sint-Franciscus zet nu de volgende stappen om het project te starten.

OVERLIJDEN ARMAND VANSTOCKSTRAETEN – GLABBEEK

zonsondergang (Aangepast)

Op 7 februari ’22 overleed Armand Vanstockstraeten op 90-jarige leeftijd. We nemen zaterdag 12 februari 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Armand?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/07-02-2022/armand-vanstockstraeten

MONUMENTENWACHTERS CONTROLEREN GLABBEEKSE KERKEN

Sinds jaar en dag doen de Glabbeekse kerkfabrieken (vanaf 01/01 de fusiekerkfabriek) beroep op de diensten van Monumentenwacht. Via periodieke inspecties biedt deze provinciaal georganiseerde organisatie onafhankelijk advies en ondersteuning aan kerkfabrieken, die het beheer voor zich nemen van o.a. de zes kerken, de pastorie van Glabbeek, de kapel van de Heinkensberg en de kapel op de hoek van de Dorpsstraat-Stationsstraat in Kapellen.

Een inspectie houdt in dat bouwkundige monumentenwachters dankzij hun expertise de bouwfysische toestand van ons waardevol kerkelijk erfgoed in kaart brengen. Er zijn ook interieurwachters die advies geven over het bewaren en het onderhoud van o.a. schilderijen, beelden, vloeren, meubels,… Als algemene regel geldt dat het beheer van waardevolle gebouwen het beste kan worden opgevolgd door middel van een vijfjaarlijkse inspectie. Na elke inspectie wordt een uitgebreid verslag opgemaakt. Dankzij deze rapporten hebben we dus uitstekend zicht op de toestand van ons religieus erfgoed, een actieplan van wat er moet gebeuren en alle informatie voor de communicatie met bestuurders, architecten en aannemers.

We hopen dat we voor het restaureren van onze kerkelijke gebouwen ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op de broodnodige subsidies van de gemeentelijke en Vlaamse Overheid.