GEBED NA DE VAKANTIE

F4275h34.jpgGod, geef ons een hart dat in de voorbije vakantie gevoed is met nieuwe energie en volgeladen batterijen. We stappen opnieuw in het gareel, vol moed en inzet, met zorg en aandacht, en in verantwoordelijkheid voor onze dagelijkse opdracht. We gaan er weer voor als deel van het geheel.
Geef ons een hart dat blijft kloppen voor jongeren, de jeugd, de toekomst van morgen, vandaag onze zorg om hen voor te gaan en wegwijzer te zijn naar een hoopvolle toekomst.
Geef ons een hart dat ruim is en mild, maar tegelijk genuanceerd en kordaat. Dat wij doorverwijzers zijn naar een horizon die verder ligt dan de voldoeningen van het nu-moment. Dat wij stapstenen aanreiken die uitnodigen tot durf en vertrouwen.
Geef ons een hart dat warm genoeg is om de kilte van het egoïsme te doorbreken, en te luisteren naar het verhaal achter de eenzaamheid, het verlangen om erbij te horen en zichzelf te mogen zijn. Geef ons een hart dat ineenkrimpt bij ruzies, een hart dat in de bres springt om te verzoenen en te zalven.
Geef ons een hart, God, het ruime hart van Jezus, die mens werd om het ons voor te leven. Dat wij leren beminnen op de maat van zijn liefde, wat ons ten volle gelukkig kan maken omdat zijn liefde onsterfelijk is.
Amen.

VORMING GEZOCHT IN DE BUURT?

IMG_20170825_121911_d51Interesse voor een opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW) in Leuven?
Het HIGW richt zich tot drie groepen studenten: tot kandidaat-leraars en kandidaat-leraressen rooms-katholieke godsdienst voor het lager en voor het secundair onderwijs, tot kandidaat-pastoraal werk(st)ers en kandidaat-diakens, en tot allen die
geïnteresseerd zijn in theologische of pastoraaltheologische vorming en bijscholing (de ‘vrije studenten’).

Meer info in de folders in de kerk van Kapellen of op
https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/organisatie/hoger-instituut-voor-godsdienstwetenschappen-higw

PROFICIAT KRISTOF!

Op zaterdag 23 augustus 1997 (20 jaar geleden dus) werd Kristof Struys in zijn geliefde Zuurbemde door kardinaal Danneels priester gewijd. Het werd die zonovergoten 23ste augustus, exact twintig jaar geleden, een groot volksfeest in Zuurbemde. Honderden mensen zakten af naar het kasteel van Zuurbemde, waar in open lucht de wijding plaatsvond.
Proficiat met je jubileum, Kristof!

Je kan je eigen felicitaties voor Kristof doorgeven via www.kerk-lubbeekglabbeek.be/kristof20 . Wij bundelen de wensen en bezorgen ze Kristof op papier.

BEZINNING
Priester-zijn is
in Gods woorden wonen
het woord dat naar het diepste gaat van al het menselijk spreken
het woord dat fluistert, deint en zingt
dat jubelen kan, maar ook in stilte wenen
dat schreeuwt en schroeit
en smekend stamelen blijft.

Priester-zijn is telkens opnieuw kiezen
met een blij hart wat God wil
is met een groot hart houden van de mensen
over zijn gebreken heen
is met een klein hart
in alle eenvoud
volhouden de mens te dienen.

Priester-zijn is
delen in het grote Geheim
je eindeloos verwonderen
over het licht, het gras, het water
en dat alles een plaats geven in het geheugen van de ziel.

Priester-zijn is
met soms een aarzelend geloof,
maar met een heel groot vertrouwen
de toekomst in zijn handen leggen.

HUWELIJK GLABBEEK: SHANA & SIMON

DSC_0009__1__161Deze namiddag beloofden Shana Riquet & Simon Vandermeulen (woonachtig in de Craenenbroekstraat) elkaar eeuwige trouw in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Diaken Omer Laermans was de voorganger. Proficiat vanwege onze christelijke parochiegemeenschap en héél veel geluk in jullie huwelijksleven!

God van liefde,
wij herkennen U in wat tussen Shana en Simon is gegroeid.
Geef dat hun liefde,
geworteld in goede grond,
verder mag openbloeien
en dat zij U blijvend mogen herkennen
als de bron van leven en van goedheid.
Amen.

KSA GLABBEEK OP KAMP

In juli ging KSA Glabbeek op kamp naar Carlsbourg (provincie Luxemburg)… hét hoogtepunt van het werkjaar! Een aantal dagen weg van huis met geëngageerde, vertrouwde leiders en leidsters… een gevoel van uitvliegen! Vriendschapsbanden worden gesmeed door samen aangename (en soms minder aangename) momenten te beleven en er over te kunnen praten.
Dankbare, heuglijke momenten die blijven nazinderen bij iedere deelnemer.

Meer op: https://www.flickr.com/photos/ksjglabbeek/sets/72157683341645412/with/36063621186/

JAARLIJKSE BEDEVAART VAN VLAAMS BRABANT NAAR BANNEUX

F4275k33.JPGOp maandag 11 september bedevaart van Vlaams-Brabant naar Banneux. Eén opstapplaats per parochie (Sporthal Glabbeek, Tiensesteenweg). Vertrek aan de verschillende opstapplaatsen vanaf 8.30 uur
Programma: 11.00 uur: eucharistieviering
12.15 uur: middagmaal
15.00 uur: ziekenzegening
16.30 uur: koffie en taart
17.30 uur: huiswaarts

Prijs: 38 euro alles inbegrepen – inschrijving pas geldig na betaling via rekeningnummer: BE02 3631 3528 5940 van Dagbedevaart Banneux met vermelding van naam + opstapplaats.
Inschrijving vóór 25 augustus 2017 bij Gert Janssens, gert.janssens@kerk-lubbeekglabbeek.be

WEVER ZET EEUWENOUDE MARIAPROCESSIE VOORT

Generaties lang komen mensen in de kapel van de Heinkensberg te Wever tot Onze-Lieve-Vrouw en haar danken. Op dinsdagnamiddag 15 augustus om 15 uur trok, onder donkere wolken, de processie uit. Veel mensen van Wever en daarbuiten (met heel wat nieuwe gezichten) stapten mee van aan de Sint-Antoniuskerk, muzikaal begeleid door de Koninklijke Harmonie Crescendo, tot aan de kapel van de Heinkensberg. Langs dezelfde weg keerden men nadien terug naar de kerk. Priester Luc droeg de zonnemonstrans met daarin de geconsacreerde hostie en pater Jan sprak een woordje bij aankomst aan de kapel.
Het was hartverwarmend te mogen zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij deze traditie en mee willen zorgen voor het bewaren van de processie. Nadien was er nog een drankje en mogelijkheid tot een babbel in de parochiezaal.

We houden eraan om iedereen, die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt, van harte te danken hiervoor.

Foto’s: Elisa Taes

 

TRACTORPROCESSIE HOELEDEN

DSC_0035_848In Hoeleden vindt op zondag 20 augustus 2017 het jaarlijkse tractortreffen (10 uur) plaats. Om 13.30 uur vertrekt de tractorprocessie (+- 15 km) aan de feesttent op de Zandstraat. In onze gemeente passeert de colonne in Zuurbemde. Aansluitend (15.30 uur) volgt de tractorwijding aan café De Lustige Schutters. Dit als afsluiter van de tiendaagse Hoeleden-Dries kermis, georganiseerd door De Jonkheid Hoeleden-Dries. Er worden honderden tractoren verwacht.

Meer info op www.facebook.com/kermisHoeleden.

WEVER VIERT MARIA

15 augustus, feest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, is sinds mensenheugenis een hoogdag voor Wever. Door de regen kon de eucharistieviering helaas niet doorgaan in openlucht aan de kapel van de Heinkensberg, maar moest er verhuisd worden naar de Sint-Antoniuskerk van Wever. Omstreeks 10 uur liep de kerk vol met jonge en minder jonge gelovigen. Mensen van Wever, maar ook velen van buiten de parochie kwamen op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw. Priester Luc Thiry was de voorganger in de eucharistieviering en het koor van Kapellen-Glabbeek luisterde het geheel op. Aan het eind van de viering zorgde priester Luc voor de kinderzegen.
Het was fijn biddend en zingend te mogen vertoeven in de nabijheid van Maria.

We houden eraan om iedereen, die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt, van harte te danken hiervoor.

Naar jaarlijkse traditie trekt in de namiddag (15 uur) de processie door het dorp: van aan de kerk naar de kapel en terug. Tenzij regenweer natuurlijk. U bent van harte uitgenodigd.

EEN COLUMN OVER BEGRAVEN IN “INTIEME KRING”…

uitvaart“Mijn vriendin is begraven in besloten kring. Mooi is dat, en ik dan?”
door Phaedra Werkhoven, 29 juli 2017, http://www.trouw.nl

Er viel een rouwkaart op mijn mat. De tweede al in twee weken tijd. Ik ruk de envelop open. Ach, ome Henk. Mijn kleurrijke ome Henk, die ik al in geen eeuwigheid meer heb gezien, maar op mijn netvlies zit gebrand.

Ik kijk wanneer de begrafenis zal zijn. Oh, hij blijkt al te zijn begraven of gecremeerd. Dat zegt de kaart niet. “In besloten kring afscheid genomen” staat er. Alles heeft Henk zelf zo gekozen. De dood is met steeds meer keuzes omgeven. Niet dat al die keuzes het gemakkelijker maken. Ook niet voor de omgeving. SGP-voorman Van der Staaij poerde pas het euthanasie-litteken open in The Wall Street Journal in de hoop dat het buitenland ons land zal wakker schudden.

Verontrustend telefoontje, twee weken geleden. Marie ligt op sterven. Ze was de beste vriendin van mijn ouders. Sinds zij stierven zestien jaar geleden, nodigde ik haar iedere kerst bij ons uit aan de dis. Marie, mijn lijntje naar mijn ouders. Zonder haar geen kerst. Zo voelde het.

Tegen een vriendin van Marie aan de telefoon die ik niet ken roep ik vlak voor ik haar wil wegdrukken: “Ik kom er nú aan.” “Ho, wacht, ze wil niemand zien’, zegt ze ineens. “Ze wilde dat ik je belde, maar ze kan het niet aan om je te zien, hoe moeilijk dat ook voor je moet zijn.” Ik val even stil. “Ze wil me niet zien? Ja maar, Marie weet hoe ik ben”, roep ik. “Ik beuk altijd overal doorheen, ik kom er nu aan”, zeg ik weer, terwijl inmiddels tranen over mijn wangen stromen. “Ze wil het echt niet. Ze is heel zwak.” Kan me niet schelen, ik wil haar aankijken, omhelzen. Ze bezweert me dat ze het morgen nog eens zal vragen en me dan meteen zal bellen.
Is het niet van iedereen?

Ik denk terug aan hoe Marie, toen mijn vader stierf, mij, mijn zus en mijn moeder bijstond. Dat wij de neiging hadden om niemand uit te willen nodigen, mijn vader stiekem te begraven, alle pottenkijkers van het erf wilden schoppen. Laat ons in totale ontreddering! Marie zei: “Hou eens op, dat kunnen jullie niet maken. Mensen willen afscheid nemen.” Ze praatte op ons in. Ze had gelijk. En juist zij, juist zij, wil er nu alleen tussenuit knijpen. Ik app de vriendin, of ze dan misschien iets aan Marie wil voorlezen. Herinneringen druppen in tranen. In een waas tik ik een afscheid aan Marie. Hoe ik haar bewonderde, dat ze zoveel voor me betekende, hoeveel ik van haar hield. Even later krijg ik antwoord. “Ze was heel blij met je bericht, traantjes. Je krijgt een kus.” Nog geen twee dagen later sterft ze. Een kaart. Besloten kring, zoals ze wenste, zoals ze was, staat er. Ze was helemaal niet zo. Gewoon zomaar weg. Mooi is dat, en ik dan?

In het hoe en wanneer we sterven mogen we zelf kiezen. Maar is het afscheid niet van iedereen? Begraaf mij nooit in stilte, fluister ik tegen mijn kinderen die net zo ontzet zijn dat er noch een laatste ontmoeting, noch een begrafenis is. “Ook al beweer ik dan anders, begraaf me met al het kabaal van de wereld.”