SUCCES IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!

terug_naar_schoolVandaag is het weer zo ver: de start van een nieuw schooljaar. Na een vakantie met leuke dagen vol van spelen, amusement en soms zelfs zalig nietsdoen, stappen de leerlingen en leerkrachten opnieuw door de schoolpoorten. Zo eindigt de vakantie met vele herinneringen.

De leerlingen kunnen dit schooljaar opnieuw veel bijleren. Hoe meer je leert, hoe meer je doet, hoe beter en vaardiger je wordt. Op school leer je samenwerken en delen. Je deelt je vreugde en je plezier. De opgedane kennis geeft je een eigenwaarde en voed je op tot een mens vol met zelfvertrouwen. Dit en nog veel meer vraagt van elkeen een engagement, maar laat ook je aandacht en je liefde groeien. Daarom denken we aan de toekomst en wensen ieder van u een tof en leerrijk schooljaar toe.

Heer God,
wij danken U voor al het nieuwe
dat we elke dag mogen beleven.
Nu zijn we de schooldagen nog niet beu,
maar we weten dat het niet altijd zo mooi zal blijven.
Wellicht komt er wel een periode dat we ons zullen vervelen,
het moe worden, het saai vinden…

Help ons dan, Heer,
dat wij onze studies blijven beleven
als een boeiende ontdekkingstocht
die ons voorbereidt op het grote leven waar wij van dromen.
Amen.

Advertenties

ZESDE LEERJAAR GAAT INTERRELIGIEUS

F4275k20Op vrijdag 4 mei ’18 brachten de leerlingen van het zesde leerjaar, juf Lindsay en godsdienstjuf Anneleen van de gemeenteschool van Glabbeek een bezoek aan de imposante Sint-Theodarduskerk van Beringen-Mijn. De kerk werd gebouwd in de periode 1939-1943 door de uitbater van de steenkoolmijn van Beringen. Ere-deken Rik Segers leidde de kinderen rond in de kerk en vertelde meer over het katholieke geloof en beantwoordde de vragen van de geïnteresseerde kinderen. De kinderen trokken ook naar de kerktoren en moesten niet minder dan 164 treden beklimmen.
De meisjes en jongens bezochten tevens een moskee en een protestante kerk.

DANKJEWEL LEERKRACHTEN!

992a039cf025c0644854918731aae563Namens onze zes Glabbeekse parochies willen we op deze “Dag van de Leerkracht” alle leerkrachten van de scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek, VBS De Kleine Wereld Kapellen en GBS De Springplank Glabbeek (én daarbuiten) bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en voor hun passie voor kinderen & jongeren en lesgeven!

DANKJEWEL!

PARKING GLAZUUR OOK DIT JAAR TER BESCHIKKING VOOR KINDEREN EN OUDERS

F4275i35De kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek samen met de vzw Glazuur stellen -net als de voorbije jaren- tijdens het nieuwe schooljaar de parking van de Glazuur ter beschikking aan de leerlingen & hun ouders en de leerkrachten van de gemeenteschool. De kerkfabriek en de bestuursleden van vzw Glazuur wensen iedereen succes in het nieuwe schooljaar!

START NIEUW SCHOOLJAAR

family-prayerGod, geef ons leerkrachten die geen schrik hebben van de leerlingen,
die niet bang zijn van de slimme of de stille leerling,
ook niet van de speelse of de kritische leerling.
Geef ons leerkrachten die echt aanwezig zijn in hun les,
die zich laten kennen in wie ze zijn,
in wat ze willen en van waaruit ze leven,
die interesse hebben voor hun vak en vooral voor ons.
En tenslotte: geef ons leerkrachten
die bereikbaar zijn als we het moeilijk hebben.

God, geef ons leerlingen
die niet alleen werken als en omdat het moet,
maar die durven vragen stellen,
die proberen initiatieven te nemen,
die willen praten en overleggen met anderen,
die kunnen luisteren naar andere meningen,
die iets over hebben voor elkaar,
die diep in hun hart
het beste van zichzelf durven bovenhalen.

Een gebed van een wijze indiaan luidt als volgt:
Laat mij nooit oordelen over mijn medemensen
zonder dat ik minstens veertien dagen
in hun schoenen heb gestaan.
Moge deze wijsheid
het samenleven in het komende schooljaar tekenen.

PARKING GLAZUUR BLIJFT TER BESCHIKKING

De kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek samen met de vzw Glazuur stellen -net als de voorbije jaren- tijdens het nieuwe schooljaar de parking van de Glazuur ter beschikking aan de leerlingen & hun ouders en de leerkrachten. De kerkfabriek en de bestuursleden van vzw Glazuur wensen iedereen succes in het nieuwe schooljaar!

NIEUW SCHOOLJAAR IN ZICHT (2)

Aan iedereen die op donderdag 1 september de boekentas weer opneemt, wensen we een vlotte start van het nieuwe schooljaar toe. Het wordt hopelijk een blij weerzien met de vriendjes, de juf of meester, de collega’s…Directeur, juffen, meesters, kinderen allemaal, we wensen jullie heel veel plezierige én leerrijke momenten samen.
 
Geef me niet alles wat ik vraag.
Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan krijgen.
 
Roep niet op mij.
Als jij roept, heb ik minder respect voor je.
Bovendien leer je me dan ook roepen en dat wil ik niet.
Geef niet altijd bevelen.
Als je mij iets vraagt in plaats van te bevelen,
zal ik het vlugger en liever doen.
 
Doe wat je belooft, om het even of het goed of slecht is.
Als je me een beloning belooft of straf, geef ze dan.
 
Vergelijk me met niemand, zeker niet met mijn zus of broer.
Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden
en als ik slechter lijk, zal ik erom lijden.
Laat mij zelf mijn eigen weg vinden.
Als je alles in mijn plaats doet,
zal ik het nooit leren.
 
Vertel mij geen leugens en vraag mij ook niet te liegen,
zelfs niet om uit een probleem te geraken.
Bij leugens voel ik mij niet goed:
ik verlies dan mijn geloof in wat je zegt.
Wanneer ik iets verkeerds doe,
vraag mij dan niet steeds naar het waarom.
Ik weet het zelf niet altijd.
Wanneer jij je vergist hebt, geef dit dan toe.
Dat zal mijn geloof in jou versterken en het zal mij leren
mijn eigen vergissingen ook toe te geven.
 
Leer mij God kennen en liefhebben.
Het heeft geen zin erover te leren op school
als ik er bij jou niets van zie.
Wanneer ik een probleem voorleg, zeg dan niet:
Ik heb geen tijd voor onbenulligheden of Dat heeft geen belang.
Probeer me te begrijpen en te helpen.
Zie me graag en zeg het mij.
Ik heb graag dat je het zegt, ook al vind je dat niet nodig.

ZESDE LEERJAAR GAAT INTERRELIGIEUS

Op vrijdag 3 juni brachten de leerlingen van het zesde leerjaar en hun godsdienstjuf Anneleen Dewaelheyns van de Gemeenteschool van Glabbeek een bezoek aan de imposante Sint-Theodarduskerk van Beringen-Mijn. De kerk werd gebouwd in de periode 1939-1943 door de uitbater van de steenkoolmijn van Beringen. Ere-deken Rik Segers leidde de kinderen rond in de kerk en vertelde meer over het katholieke geloof en beantwoordde de vragen van de geïnteresseerde kinderen. De kinderen trokken ook naar de kerktoren en moesten niet minder dan 164 treden beklimmen.
De meisjes en jongens bezochten tevens een moskee en een protestante kerk.

Schoolgebouw maakt -na meer dan 100 jaar- plaats voor 28 assistentiewoningen

Eerdaags starten de afbraakwerken van het schoolgebouw in de Nieuwstraat te Glabbeek. De Glabbeekse Sint-Niklaasparochie verkocht onlangs het gebouw uit 1906 om de bouw van 28 assistentiewoningen voor senioren mogelijk te maken. Ook de kerkfabriek verkocht een stuk grond, nl. de weide tussen het schoolgebouw en de pastorie. Het is de groep “Oase” die zal instaan voor de uitbating van de assistentiewoningen. Dezelfde groep die de nieuwe woonzorgcampus in de Stationsstraat te Glabbeek, op een boogscheut van het voormalige schoolgebouw in de Nieuwstraat, zal gaan uitbaten.

Tot 2006 zat een deel van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool “De Springplank” te Glabbeek in het schoolgebouw in de Nieuwstraat. In dat jaar werd het nieuwe schoolgebouw van De Springplank op de Dries 26 in gebruik genomen. Sinds toen staan de lokalen in de Nieuwstraat leeg. De parochie ging op zoek naar een gepast project dat opnieuw ten dienst zou staan van de bevolking van Glabbeek.
Ze vond dat in de bouw van assistentiewoningen. Dit zijn woningen die gebouwd zijn in de nabijheid van een woonzorgcampus en bedoeld zijn voor oudere mensen, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben. De opbrengst van de verkoop van deze twee percelen zullen, zoals het bisdom en de burgerlijke overheid voorschrijven, opnieuw geïnvesteerd worden in vastgoed.
Met het rendement hiervan kan men een deel van de werking van parochie en kerkfabriek financieren.

Geschiedenis school
Het schoolhuis en de vier klaslokalen werden gebouwd rond 1906 in opdracht van de graag geziene pastoor Julius Ponsaerts (pastoor van Glabbeek van 1892 tot 1932) op een perceel dat hem toebehoorde. Pastoor Ponsaerts was een zeer verstandig man met een scherp inzicht in de noden van zijn tijd. De sociale ontvoogding van de lagere klassen was geen ijdel begrip voor hem. Gans zijn leven heeft hij gevochten om de landbouwers van het Hageland een menswaardiger bestaan te bezorgen.
De gebouwen werden gefinancierd met penningen, geschonken door de inwoners van Glabbeek en Zuurbemde, en met een gift van 10.000 fr. van de familie de la Coste (kasteel Zuurbemde). De materialen van de gesloopte vrije school van Zuurbemde werden ter beschikking gesteld voor het nieuwe dorpsschooltje. Ze werden kosteloos door de inwoners van Glabbeek naar de Kwadeplasstraat, nu Nieuwstraat, gebracht.

Pastoor Ponsaerts wenste dat de school bestuurd werd door kloosterzusters. Op zaterdag 26 september 1908 werden de gebouwen in gebruik genomen door Zusters van het Heilig Graf van Turnhout.
De “aanneembare” school begon met 120 meisjes voor de lagere klassen en vijfenzeventig kinderen voor de kleuterschool. (In aanneembare scholen waren de gebouwen en het beheer in handen van het katholiek onderwijs en de gemeentelijke overheid gaf hiervoor subsidies.)
Ook werd er een zondagsschool opgericht voor meisjes die door de week thuis moesten helpen. Aangezien er toen nog geen schoolplicht bestond, kwam een gedeelte van de leerlingen enkel in de winter naar school.
De zusters verlieten de school van Glabbeek in 1918 wegens geldgebrek. Er werden drie leken als gemeentelijke leerkracht benoemd. De bewaarschool bleef een vrije school. Later fusioneerde de vrije school met de gemeenteschool van Glabbeek.