GELOVIGE GLABBEEKSE VRIJWILLIGERS DRAGEN BIJ TOT HOGE VACCINATIEGRAAD IN DE STREEK

De vaccinatiegraad op het grondgebied van de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland, d.w.z. in de vaccinatiecentra van Tienen en Landen, is bijzonder hoog. 95% van de bevolking ouder dan 12 hebben reeds twee prikken gehad. Dat maakt de basisvaccinatiecampagne een groot succes. Ook wat de boostervaccinaties betreft zit de campagne mooi op schema.

Het grote succes is mede te danken aan de vrijwilligers die zich inzetten in de vaccinatiecentra. Zij nemen heel wat taken voor hun rekening: parkingwacht, mensen begeleiden naar het onthaal/kabinet/wachtzaal, afspraken nakijken, identiteitscontrole, telefonische ondersteuning met afspraken en registratie, inspuiten van het vaccin, …

Ook vanuit Glabbeek zijn er heel wat vrijwilligers die zich ondertussen al verschillende maanden enthousiast en onvermoeibaar inzetten om de coronapandemie het hoofd te bieden. Een deel van die vrijwilligers zijn medewerkers van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek: hun engagement komt mede voort uit hun gelovig-zijn, uit hun streven om God handen en voeten te geven in deze moeilijke tijd. Zo ook Agnes Vanhellemont, Chris Nys, Ingrid Kerckaert, Maria Saelmaekers (niet op de foto), Ria Boyen, Eddy Claes en Paul Ottenburghs. Zij maken, naast hun engagement in onze parochies, graag ook tijd vrij om hier hun steentje bij te dragen.

Aan hen en aan álle vrijwilligers die mee op de barricades staan tegen het virus: dank voor uw volgehouden inzet!

CORONAVEILIGE EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG VERDERGEZET

We behouden de maatregelen tegen het corona-virus tijdens de vieringen op zondag (9.30 uur) in de kerk van Kapellen. Bij dit alles houden we de woorden van pastoor Luc in gedachten: “Voor ons is het een absolute must dat tijdens de eucharistievieringen de kerk de veiligste en gezondste plaats is in heel het dorp.
Tot morgen!

VIERINGEN KERK VANAF 1 SEPTEMBER ZONDER BEPERKING AANTAL EN AFSTAND

Eucharistievieringen, dopen, huwelijken en begrafenissen

Gelovigen kunnen vanaf woensdag 1 september 2021 opnieuw samen vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst. Alle andere maatregelen werden geschrapt.

OVERLIJDEN JETTEKE COECKELBERGHS – KAPELLEN

zonsondergang (Aangepast)

Op 10 augustus ’21 overleed Jetteke Coeckelberghs op 99-jarige leeftijd. We nemen dinsdag 17 augustus ’21 in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jetteke?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/10-08-2021/jetteke-coeckelberghs

OVERLIJDEN JOSSY VAN REETH – KAPELLEN

zonsondergang (Aangepast)

Op 7 augustus ’21 overleed Jossy Van Reeth op 92-jarige leeftijd. We nemen vrijdag 13 augustus ’21 in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jossy?

OVERLIJDEN WILLY CARTUYVELS – ZUURBEMDE

zonsondergang (Aangepast)

Op 7 augustus ’21 overleed Willy Cartuyvels op 80-jarige leeftijd. We nemen donderdag 12 augustus ’21 in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van hem in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Willy?

De rouwbrief kan u vinden op https://hansenbvba.be/overlijdens/7-augustus-2021-willy-cartuyvels/?comments

TOT ZONDAG IN DE KERK!

Op zondag 13 juni ’21 zetten wij onze kerk in Kapellen terug wagenwijd open. Wij hopen vurig dat alle bekende gezichten terug op post zullen zijn. Laat dat onze kordate manier zijn om de coronaperiode af te sluiten en achter ons te laten.

Als de pandemie ons iets geleerd heeft dan is dat wel hoezeer wij nood hebben aan menselijk contact, aan menselijke nabijheid en menselijke warmte. En laat dát nu juist één van de hoofdbetrachtingen zijn van het christelijk geloof: scheidingsmuren neerhalen, eenzaamheid doorbreken en mensen samenbrengen.

Daarom deze warme oproep: kom vanaf volgende week opnieuw trouw naar de eucharistievieringen. Stel niet uit. Denk niet: ik wacht nog een beetje. Want, zoals wij allen weten: van uitstel komt afstel.
En televisie en livestream zijn alleen maar goed in uiterste nood, als al het andere verboden is of als het voor jou, in je persoonlijke situatie echt niet anders kan. Want deze hulpmiddelen gaan voorbij aan het uiterst belangrijke sociale aspect van ons kerk-zijn: verbinding maken tussen mensen en het bevorderen van de samenhorigheid via het fysiek aanwezig zijn bij elkaar.

Bovendien is op dit moment de kerk de veiligste plaats in onze samenleving. Alle aanwezigen dragen een mondmasker. Er is de verplichte desinfectering van de handen bij het binnenkomen. En onze medewerkers waken erover dat de gewenste afstand tussen de aanwezigen op elke moment gerespecteerd wordt.

Daarom: tot ziens in de kerk, volgend weekend.
Je wordt er hartelijk verwacht.
Op de eerste plaats natuurlijk door de Heer zelf.

pastoor Luc

OPNIEUW SAMEN EUCHARISTIE VIEREN VANAF ZO. 13 JUNI IN KAPELLEN

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf 9 juni gelovigen opnieuw kunnen samenkomen voor kerkelijke vieringen, met een maximum van 100 personen. De veiligheidsmaatregelen van voordien (mondmaskers, pijlen, linten, affiches, ontsmettingsgel) zijn nog steeds in voege. Ook ons team van vier hostessen en stewards staat paraat om u te begeleiden in de kerk.

Concreet betekent dit dat we in onze pastorale zone vanaf zondag 13 juni ’21 om 9.30 uur opnieuw samen eucharistie kunnen vieren in onze zondagskerk in Kapellen.

Tot dan!