EERSTE COMMUNIE-CATECHESE GLABBEEK VAN START

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat je voor het eerst deelneemt aan de eucharistie. Eucharistie vieren is samen ‘tijd maken voor God.’ Als geloofsgemeenschap luisteren we naar verhalen uit de Bijbel, en breken en delen we het brood, net zoals Jezus en zijn leerlingen dat deden. Zo versterken we onze band met God en met elkaar. Ingaan op de eerste communie veronderstelt dat je je ook als gezin engageert om samen met je kind mee te gaan in het geloofsverhaal.

Onlangs, na wat vertraging omwille van corona, is een groepje van 13 meisjes en jongens in de pastorie van Glabbeek gestart met de catechese voor de Eerste Communie op zaterdag 7 mei 2022: Elouise, Emiel, Emma, Isaura, Janne, Julie, Larsen, Louise, Lucas, Renee, Sien, Ty en Wietse. Een groepje enthousiaste mama’s en papa’s begeleiden de kinderen op een gelovige manier naar een bijzondere dag!

INZAMELACTIE VOOR OEKRAINE GAAT VERDER!

Mensen kunnen sinds woensdag 9 maart ’22 terecht met lang houdbaar voedsel (blik, pasta, rijst, droog voedsel, thee, instant koffie, koekjes…) en hygiëne producten (pampers, maandverband, tandpasta, douchegel, shampoo, deodorant en andere verzorgingsproducten) in de garage van de pastorie van Glabbeek (Dries 9, 3380 Glabbeek, naast zaal Glazuur). Vandaag vertrok een eerste vracht richting Oekraïne via een Poolse vrouw uit Hoegaarden.

De inzamelactie in de garage van de pastorie gaat verder, elke dag van 8 tot 20 uur. De actie wordt voorlopig verlengd tot en met zaterdag 26 maart ’22.

Dank aan ieder die reeds producten heeft geschonken!

KERKFABRIEK EN PASTORALE ZONE WILLEN OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN OPVANGEN IN PASTORIE GLABBEEK

Ook wie op de vlucht is voor geweld dat geen naam heeft, moeten we met liefde en eerbied benaderen”, sprak aartsbisschop De Kesel in een eerdere kersthomilie. Ook paus Franciscus deed meerdere oproepen voor de opvang van vluchtelingen door katholieke gemeenschappen. Hij spreekt over een grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid die de Kerk deelt met elke mens van goede wil om -ieder volgens zijn eigen mogelijkheden- de uitdagingen van de hedendaagse migratie te beantwoorden met vriendelijkheid, zorgvuldigheid, wijsheid en gezond verstand.

De kerkfabriek en de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek nemen deze oproep ter harte en stellen de onlangs gerenoveerde vertrekken van de pastorie van Glabbeek ter beschikking voor de tijdelijke opvang van vijf vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeente voorziet in de sanitaire voorzieningen.

De pastorie is de voorbije jaren uitgegroeid tot het kloppend hart van onze geloofsgemeenschap. We maken nu graag plaats voor die mensen die het zo nodig hebben.

GLABBEEKSE KERKGEMEENSCHAP ZAMELT IN VOOR OEKRAÏNE

De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Tot nu toe schat de VN dat zo’n anderhalf miljoen Oekraïense burgers hun huizen noodgedwongen hebben verlaten. Oekraïners vragen om hulp, veel hulp. En dat zorgt ervoor dat mensen overal in Europa in actie komen. De Glabbeekse geloofsgemeenschap betuigde al haar solidariteit met het Oekraïense volk en met iedereen die onder de oorlog lijdt. Maar daarnaast worden er meer en meer vragen gesteld om ook concreet hulp te bieden.

Inzameling van niet-bederfelijk voedsel en hygiëne producten
We vernemen dat er een grote behoefte is aan lang houdbaar voedsel (blik, pasta, rijst, droog voedsel, thee, instant koffie, koekjes…) en aan hygiëne producten (pampers, maandverband, tandpasta, douchegel, shampoo, deodorant en andere verzorgingsproducten).

Je kan vanaf woensdag 9 maart ’22 terecht met bovenstaande producten in de garage van de pastorie van Glabbeek (Dries 9, 3380 Glabbeek, naast zaal Glazuur). Dit kan elke dag van 8 tot 20 uur. De actie loopt tot en met zaterdag 19 maart ’22.

#plekvrij
Pastoor Luc Thiry doet ook een oproep voor het tijdelijk opvangen van Oekraïense vluchtelingen (het gaat vooral om vrouwen en kinderen). Voor de wat ouderen onder ons die over een ruime woning beschikken en die vaak alleen zijn, kan dit zelfs fijn gezelschap betekenen. Denk er eens over na.

Of een financiële bijdrage
Steun je liever met een financiële bijdrage dan kan dat via een overschrijving bij de katholieke hulporganisatie Caritas op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met vermelding “4147 OEKRAÏNE”. Voor elke schenking van 40 euro of meer geniet je van een belastingvermindering van 45%.

PAROCHIE SINT-FRANCISCUS HANGT VLAG HALFSTOK UIT SOLIDARITEIT MET OEKRAÏNE

De (Vaticaanse) vlag aan de pastorie van Glabbeek hangt sinds deze week halfstok uit solidariteit met het Oekraïense volk dat sedert een week in totale oorlog leeft na de grootschalige inval van Rusland. Bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog worden we opnieuw geconfronteerd met oorlog in Europa. Dat is bijzonder verontrustend en daar past een krachtige en unanieme veroordeling bij. Onze gedachten en gebeden zijn dan ook bij iedereen die getroffen wordt door deze oorlog.

MONUMENTENWACHTERS CONTROLEREN GLABBEEKSE KERKEN

Sinds jaar en dag doen de Glabbeekse kerkfabrieken (vanaf 01/01 de fusiekerkfabriek) beroep op de diensten van Monumentenwacht. Via periodieke inspecties biedt deze provinciaal georganiseerde organisatie onafhankelijk advies en ondersteuning aan kerkfabrieken, die het beheer voor zich nemen van o.a. de zes kerken, de pastorie van Glabbeek, de kapel van de Heinkensberg en de kapel op de hoek van de Dorpsstraat-Stationsstraat in Kapellen.

Een inspectie houdt in dat bouwkundige monumentenwachters dankzij hun expertise de bouwfysische toestand van ons waardevol kerkelijk erfgoed in kaart brengen. Er zijn ook interieurwachters die advies geven over het bewaren en het onderhoud van o.a. schilderijen, beelden, vloeren, meubels,… Als algemene regel geldt dat het beheer van waardevolle gebouwen het beste kan worden opgevolgd door middel van een vijfjaarlijkse inspectie. Na elke inspectie wordt een uitgebreid verslag opgemaakt. Dankzij deze rapporten hebben we dus uitstekend zicht op de toestand van ons religieus erfgoed, een actieplan van wat er moet gebeuren en alle informatie voor de communicatie met bestuurders, architecten en aannemers.

We hopen dat we voor het restaureren van onze kerkelijke gebouwen ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op de broodnodige subsidies van de gemeentelijke en Vlaamse Overheid.

GEMEENTELIJK SCHILDERIJ KRIJGT PLAATS IN PASTORIE GLABBEEK

Danny & Jan van de kerkraad hebben het schilderij net een plaatsje gegeven in de inkomhal van de pastorie.

Naar aanleiding van de lopende verbouwingswerken aan het gemeentehuis van Glabbeek werd er gezocht naar een nieuwe locatie voor het schilderij “dorpszicht op kerk en huizenrij”. Op welke semi publieke plaats kon dit kunstwerk dan ook beter hangen dan op de centrale pastorie van Glabbeek, het hart van de pastorale werking van de Glabbeekse geloofsgemeenschappen? Het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-Niklaas ondertekenden dan ook onlangs een bruikleenovereenkomst.

Het werk is van de hand van Bunsbekenaar Paul Baumans (°1956) en dateert van 1999. In dat jaar gaf het toenmalig gemeentebestuur, bij monde van burgemeester Arseen De Coster en gemeentesecretaris Paul Cloots, de opdracht aan de kunstenaar iets creatief te realiseren met als thema “Glabbeek”. Deze opdracht kwam er nadat er een succesvolle duo-tentoonstelling had plaatsgevonden in het gemeentehuis. Glabbekenaar Paul Janssens stelde er zijn bronzen beelden voor en Paul Baumans zijn grafisch werk en aquarellen.

Het schilderij is een panoramisch landschap met zicht op de Sint-Niklaaskerk en woningen, gezien vanuit een veldwegel waar de schilder indertijd bijna dagelijks met zijn hond passeerde. Het schilderij van 2 op 1 meter is met acrylverf geschilderd op een voorbehandeld houten paneel en afgewerkt met een acrylvernis.
Dit prachtige werk heeft jaren in de loketruimte van het gemeentehuis gehangen en schittert nu in de pas gerenoveerde inkomhal van de pastorie.

INKOMHAL PASTORIE GLABBEEK STRAALT OPNIEUW GASTVRIJHEID UIT DANKZIJ VRIJWILLIGERS

Na de renovatie van de Waefelaertszaal in 2019 en de Ponsaertszaal in 2020 kreeg deze zomer een andere ruimte van de centrale pastorie van Glabbeek een totale make-over.
De voorbije weken hebben meer dan twintig vrijwilligers -jong en minder jong- gepassioneerd hun schouders gezet onder de verjongingskuur van de afgeleefde inkomhal.

Schilder Tom Struys gaf met zijn vakkundig advies richting aan de werkzaamheden. Een enthousiaste ploeg van vrijwilligers heeft op een maand tijd van een grauwe ruimte een statige inkomhal gemaakt, klaar om bezoekers gastvrij welkom te heten.

Er werd een hele waslijst aan taken afgewerkt: het pleisterwerk op muren en plafonds werd hersteld, deuren en plinten werden afgeschuurd, de lambrisering werd opgeknapt, de oude trap onderging een ware gedaanteverandering: hij werd geluchtgomd en geölied. Nadien kreeg alles een fris laagje verf en de stopcontacten en de lichtschakelaars werden ook vervangen. Het werd een geslaagde make-over !

Je kan de pastorie beschouwen als een “plaats van verbinding”. De gezellige babbels tijdens de interieurwerken, het onderhoud in de tuin, de talrijke vergadermomenten, de samenkomsten met kinderen en jongeren: allemaal momenten waar verbondenheid centraal staat.

De pastorie is de voorbije jaren ook spontaan uitgegroeid tot het administratief centrum van de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek en de zes parochies. Ze functioneert als zetel, als vergaderplaats en archiefruimte voor de zes kerkfabrieken, evenals voor de Centrale Kerkraad. De bijeenkomsten voor de kinderen van de Eerste Communiecatechese gaan er door en de jongens en meisjes van de Vormselcatechese praten en werken er rond geloof. Heel wat andere kerkelijke werkgroepen hebben de pastorie als uitvalsbasis.

Op vrijdagavond 10 september ’21 werden de mensen die meewerkten aan deze metamorfose door de kerkraad uitgenodigd op de inhuldiging en op een kleine receptie! Iedereen vond het eindresultaat uitermate geslaagd. Er zal de komende maanden dus opnieuw vlot vergaderd kunnen worden in dit imposante gebouw.

Dankjewel aan de medewerkers voor hun enthousiaste inzet: Agnes, An, Arlette, Bea, Bernadette C., Bernadette G., Chris, Danny, Diane, Dirk, Eddy, Gert, Ingrid, Jan, Joris, Jonas, Kristine, Luc, Lukas, Maria, Mia, Mireille, Ria, Rik, Rudi, Thomas en Tom.

NIEUW GEVELKAPELLETJE PASTORIE GLABBEEK INGEZEGEND

Op zondag 20 juni 2021, bij de opening van de Kapellekesfietstocht, werd aan de gevel van de pastorie een mooi, nieuw kapelletje ingezegend door pastoor Luc Thiry. Zowel het kapelletje als het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel zijn een geschenk van onze deken, Luc Van Hilst. De kerkfabriek stelt vanaf nu de voortuin van de pastorie open, zodat fietsers, buurtbewoners en passanten elkaar en Maria kunnen ontmoeten op één van de nieuwe zitbanken.

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
Moeder van God en onze moeder.
Vol vertrouwen bidden wij tot U:
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Help onze zieken,
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde
wonen in onze familie;
zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij
met uw bescherming.
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, bid voor ons.

KERSTSTAL EN -VERLICHTING AAN PASTORIE GLABBEEK

De meeste dorpsgenoten passeren doorheen de week langs de eeuwenoude Pastorie Glabbeek. Het is hen ongetwijfeld opgevallen dat er de voorbije kerstperiode heel wat extra licht te bespeuren viel in de voortuin van de pastorie, die het kloppend hart is van onze pastorale werking.

Het was pastoor Luc die de impuls gaf om het Kerstverhaal meer aandacht te geven aan de pastorie. We waren dan ook blij verrast toen we in de zomer de vraag kregen van Hans Pijpops of we interesse hadden in enkele mooie stenen beelden voor de kerststal, beelden die nog in de voortuin hadden gestaan van zijn ouders.
Het was Paul Vanherck uit Bunsbeek die ons een kerststal aanbood, die bijna twintig jaar in zijn opslagruimte stond. De kerststal werd menig keer gebruikt door Davidsfonds Glabbeek voor de opvoering van “En waar de sterre bleef stille staan” naar het verhaal en toneelstuk van Felix Timmermans.
Een vijftal vrijwilligers uit Glabbeek en Zuurbemde sloegen de handen in elkaar om het stalletje op te bouwen in de voortuin van de pastorie. Met de plaatsing van de beelden en verlichting werd deze stal een uniek exemplaar voor ons dorp. Kom gerust een kijkje nemen. Het resultaat mag er zijn!

Van een andere dorpsgenote kregen we drie grote kerstbeelden -kindje Jezus, moeder Maria en Jozef-, die binnen in de pastorie een plaatsje kregen.

Dankjewel aan de gulle gevers en de vrijwilligers voor dit mooie initiatief! Ongetwijfeld het begin van een nieuwe traditie in het centrum van ons dorp.