DENKAVOND ROND DE TOEKOMST VAN ONZE PASTORALE ZONE/PAROCHIES

Op dinsdagavond 30 januari 2018 klonken we samen op het nieuwe jaar met een fijne groep geïnteresseerden in de toekomst van onze pastorale zone en dit in het mooie kader van de pastorie van Glabbeek. Meteen maakten we van die gelegenheid gebruik om in gesprek te gaan. Hoe geven we die nieuwe pastorale zone vorm? Welke inhoud zien we voor de verschillende beleidsvelden binnen die zone? En niet in het minst… wie ziet het zitten om verder met ons in dialoog te gaan en mee te bouwen aan onze toekomst?

Binnen de pastorale zone, zullen we werken met vier beleidsvelden. Gert Janssens, Agnes Vanhellemont en Chris Nys, elk verantwoordelijk voor een beleidsveld (catechese, evangelisatie, diaconie en het tijdelijke) gaven toelichting.
De verantwoordelijken van de vier velden vormen samen met Priester Luc de zoneploeg. Die ploeg zal vorm geven aan de grote beleidslijnen binnen de pastorale zone.
Een ruimere zoneraad zal later samengesteld worden. De mensen uit deze zoneraad zullen de 4 veldverantwoordelijken ondersteunen.

Met deze informatie gingen alle aanwezigen zelf aan de slag. Bedoeling was om voor elk van de beleidsvelden van gedachten te wisselen en zo veel mogelijk ideeën, opmerkingen, bedenkingen… te noteren op de vragen die gesteld werden. Het werd een boeiende avond, waar bekende en nieuwe gezichten elkaar ontmoetten en leerden kennen en waar toch wel nieuwe inzichten zijn ontstaan.

Heb je deze fijne en inspirerende avond gemist? Geen nood! We verwelkomen je graag op een volgende bijeenkomst en nodigen je nu alvast uit om je eigen voorstellen te bezorgen.
Je kan hiervoor terecht bij Chris Nys, Gert Janssens of bij de andere veldverantwoordelijken.

Wij gingen alvast naar huis met nieuwe inspiratie! Dank aan iedereen die erbij was…

Meer kan je lezen in het parochieblad van 21/02…

Advertenties

EERSTE COMMUNIE 2018

communie2Graag willen we je uitnodigen op de infoavond voor de Eerste Communie in 2018 in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Wij verwachten u op dinsdag 12 december ‘17 om 20 uur in de pastorie van Glabbeek.
We kijken er alvast naar uit! Tot dan!

PAROCHIES GLABBEEK STAAN MEE RECHT TEGEN ARMOEDE

lakenDe Internationale dag voor de uitroeiing van armoede wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 17 oktober. Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. In steeds meer landen maken mensen kenbaar dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ook wordt er teruggedacht aan allen die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting.

De witte lakens die je op 17 oktober aan gebouwen zult ziet hangen staan symbool voor de hoop op een wereld zonder armoede. Ook de parochies van Glabbeek doen mee: aan de pastorie van Glabbeek zie je ook het witte laken hangen.

Armoede… een thema waar de Kerk trouwens al meer dan 2.000 jaar rond werkt en vecht! Denk maar aan pater Damiaan, Moeder Teresa, priester Daens, duizenden religieuzen en gewone gelovigen doorheen de geschiedenis.
Tijdens de adventperiode (aanloop naar Kerstmis) wordt er traditioneel in de Vlaamse Kerk gewerkt rond Welzijnszorg en in de vastenperiode (aanloop naar Pasen) wordt er campagne gevoerd rond Broederlijk Delen. Ook dan doet Glabbeek haar duit in het zakje!

PASTORIETUIN GLABBEEK DECOR VOOR KUBB-TORNOOI JH BUNKER

Op 14, 15, 16 en 17 september 2017 organiseerde jeugdhuis de Bunker voor de 38ste keer “Bunker Kermis” in Glabbeek. Net zoals vorig jaar waren de kermisgangers voor het kubb-tornooi te gast in de voortuin van de pastorie van Glabbeek op zondagnamiddag 17/09. Twaalf ploegen (met telkens vier tot zes spelers) namen deel. Kubb is een Zweeds buitenspel, waarbij de spelers houten blokken van het andere team omver moeten gooien door er houten stokken tegenaan te gooien. Team “DE 4” werd de uiteindelijke winnaar. Proficiat!

Het is dankzij een enthousiast groepje vrijwilligers dat de pastorietuin het jaar rond netjes gehouden wordt. Interesse om met dit groepje mee te werken aan dit mooie parkje te midden ons dorp? Geef een seintje aan pastorie-glabbeek@kerk-lubbeekglabbeek.be?

EERSTE COMMUNIE GLABBEEK

F4275c07.jpgOnlangs zijn een groepje meisjes en jongens in de pastorie van Glabbeek gestart met de catechese voor de Eerste Communie van zondag 7 mei 2017 in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Een groepje enthousiaste mama’s – Brigitte, Carmen, Doreen, Griet, Magali, Ozanne, Tine C en Tine D – begeleiden de kinderen op een gelovige manier naar een, ongetwijfeld, prachtige dag!

Lieve kinderen, beste ouders, maak er nog een deugddoende voorbereidingstijd van!

KOM BINNEN EN ZET U…

Dat is de warme oproep die Bond zonder Naam in november lanceerde en die sinds deze week prijkt naast de statige voordeur van de pastorie van Glabbeek.
“Kom binnen en zet u” is immers ook mentale deuren openzetten. Zonder vooroordelen en onbevangen durven kijken naar elkaar. We willen met dit eenvoudig initiatief een krachtig signaal sturen naar de samenleving. Een warm welkom en een luisterend oor voor elkaar, want de zes Glabbeekse parochies nodigen frequent kinderen, jongeren, volwassenen en senioren uit om te luisteren en te praten tijdens overlegmomenten en catechese-samenkomsten op de pastorie van Glabbeek.

PAROCHIEMEDEWERKERS ZES GLABBEEKSE PAROCHIES IN DE BLOEMEN GEZET

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat de meer dan 200 vrijwilligers van de zes Glabbeekse parochies uitgenodigd werden op een eucharistieviering en een maaltijd. Als dank voor een gans jaar van onafgebroken inzet en engagement voor hun kerk/Kerk en hun geloofsgemeenschap in dienst van God en de mensen, boden de parochiegemeenschappen op zondag 22 mei 2016 alle medewerkers een gezellige dag aan.

Het begon ’s morgens met een eucharistieviering in de zondagskerk te Kapellen. Na de viering werden de genodigden verwacht op een heerlijke BBQ in de centrale pastorie van Glabbeek. Er gingen meer dan 120 medewerkers in op de uitnodiging: misdienaars, lectoren, catechisten, poetsers, klusjesmannen, medewerkers van het parochieblad, leden van ploegen, zangkoren en kerkraden en priesters. Het was de bedoeling om er een tuinfeest van te maken, maar omwille van het voorspelde regenweer werd er gegeten in de vrije vertrekken van onze pastorie en in tenten in de tuin. Er werd gebabbeld, gelachen, gesmuld, verteld: kortom het was voor iedereen een deugddoende dag, voor herhaling vatbaar!

De volledige fotoreportage kan je bekijken op www.kerk-lubbeekglabbeek.be/fotos

Foto’s van de hand van Tom Lambrechts, www.tomlambrechts.be

PASTORIE UIT 1787 BRUIST VAN LEVEN VOOR EN DOOR DE GLABBEEKSE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN!

Centrumfunctie gaf tweede adem aan pastorie Glabbeek

Niet alle Glabbeekse pastorieën nog langer een functie als gebouw voor de religie
Tot voor enkele jaren werd elk van de zes pastorieën binnen de gemeente bewoond door een pastoor. O.a. door de daling van het aantal priesters zijn er ondertussen drie pastorieën verkocht aan particulieren. De pastorieën van Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen bleven het langst bewoond. De kerkfabriek van Kapellen besliste, gezien de pensionering van pastoor Berben in 2007, hun pastorie te verhuren voor privaat bewoning. De pastorie van Bunsbeek staat, sinds het overlijden van pastoor Vanderheyden eind 2014, leeg en een desaffectatie wordt onderzocht.
Kerkfabrieken beseffen dat ze geen nood meer hebben aan individuele pastorieën voor de pastoraal en doen hiermee ook hun duit in het zakje van de overheidsbesparingen.

Pastorie Glabbeek als centrale pastorie voor de federatie Glabbeek
De pastorie van Glabbeek werd door haar eigenaar, de kerkfabriek Sint-Niklaas, in overleg met pastoor Luc Thiry, de federatieploeg, de Centrale Kerkraad en het bisdom, voor gebruik als centrale pastorie bestemd. De pastorie wordt sinds 2001 niet meer bewoond door een priester, maar de woonvertrekken op het eerste verdiep werden verschillende jaren verhuurd om zo extra inkomsten te genereren en de pastorieomgeving te onderhouden. Waarschijnlijk komt er binnenkort terug bewoning op het eerste verdiep.
Voor de keuze als centrale pastorie werd er rekening gehouden met de uitstraling en de centrale ligging binnen de gemeente, het waardevolle karakter (anno 1787), de parkeermogelijkheden en het intensief gebruik. De kerkfabriek heeft de laatste jaren tevens heel wat financiële middelen en energie geïnvesteerd in dit prachtige gebouw. De middelen voor de renovatie (o.a. dak, ramen en deuren) werden grotendeels door de kerkfabriek zelf opgehoest (o.a. schenkingen, giften, erfenis) en deels mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente (zoals wettelijk voorzien is).

De pastorie van Glabbeek is de voorbije jaren spontaan uitgegroeid tot het administratief centrum van de zes parochies. Het is nu reeds de zetel, de vergaderplaats en de archiefruimte voor enkele kerkfabrieken, evenals voor de Centrale Kerkraad; de andere kerkfabrieken verhuizen binnen afzienbare tijd eveneens naar daar. Ook de archieven van de parochies zullen er voortaan bewaard worden.
De bijeenkomsten voor de kinderen van de Eerste Communiecatechese van de parochies Attenrode, Glabbeek en Zuurbemde gaan door in de pastorie. Ook de jongens en meisjes van de vormselcatechese van Attenrode, Glabbeek, Wever en Zuurbemde praten en werken er enthousiast rond geloof. Heel wat andere kerkelijke initiatieven zoals federatieploeg, parochieblad, werking Broederlijk Delen, wekelijkse permanentie, … hebben de pastorie als uitvalsbasis. Ondertussen zijn er ook enkele verenigingen, die regelmatig samenkomen op de pastorie.

Kerkfabriek maakt bouw van assistentiewoningen mee mogelijk
De kerkfabriek en de parochie Sint-Niklaas Glabbeek verkochten eind 2015 respectievelijk een weide en een oud schoolgebouw naast de pastorie aan een investeringsmaatschappij, om de bouw van 28 assistentiewoningen voor senioren op de woonzorgcampus mogelijk te maken. De bouw hiervan is onlangs gestart.

Een kerkfabriek is een openbare instelling, opgericht door de Belgische overheid en functionerend binnen de burgerlijke wetgeving, die in de eerste plaats belast is met het beheer van de middelen als “goede huisvader” voor de uitoefening van de eredienst binnen een parochie/dorp.
De kerkfabriek toont door haar inzet in onder meer bovenstaand dossier, dat ze een verantwoordelijkheid opneemt, die uitstijgt boven de haar wettelijk opgelegde taken.

De Kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek

OPENAVOND 2016 Broederlijk Delen

Vrijdag 19 februari – 20 uur – Pastorie Glabbeek

Landbouwgrond, bouwgrond, industrieterrein! Wie macht en geld heeft kan grond kopen om te exploiteren of te boren naar mineralen en gas. De campagne van Broederlijk Delen brengt ons naar Colombia in Zuid-Amerika waar 99% van de bevolking slechts 54% van de grond bezit. Meestal zijn het kleine boeren die van hun grond verdreven worden om plaats te maken voor de aanleg van een stuwmeer of grootschalige bouwprojecten.

Grond is voor de boerengemeenschappen in Colombia veel meer dan dat lapje waar hun huis op staat. Ze produceren er hun voedsel. Grond bepaalt hun cultuur en hun identiteit. Het vertelt het verhaal van hun voorouders. Grond heeft zelfs een spirituele waarde. En toch is het de economische waarde van grond die voorop staat.

Colombiaanse boeren zijn geen marionetten die zomaar naar de pijpen moeten dansen van de machtigen. Hun gronden worden bedreigd, maar ze staan er gelukkig niet alleen voor, want Broederlijk Delen en haar lokale partners helpen de boeren de touwtjes zelf weer in handen te nemen.

Op vrijdag 19 februari (20 uur) wordt de werking en de campagne 2016 van Broederlijk Delen toegelicht op de pastorie van Glabbeek (naast de Glazuur). Tevens zal onze Colombiaanse gast, Candelario Álvarez Barrera (62 jaar), de werking van zijn organisatie ASPROCIG (partner van Broederlijk Delen) toelichten. De avond wordt afgesloten met lekkere hapjes en verfrissende drankjes

Doe mee en toon dat ook jij geen marionet bent, maar iemand die bewust kiest voor een nieuwe levensstijl en een betere wereld. Van harte welkom!