VORMELINGEN MAKEN SELFIES

0paneel kerk.jpgWe gaven onlangs onze vormelingen een kleine opdracht: we vroegen hen om twee foto’s (selfies) te nemen. Eén selfie bij een kerk. De tweede selfie bij een andere uiting van katholiek/christelijk geloof. De meisjes en jongens gingen op zoek en het resultaat mag gezien worden. Proficiat! De foto’s werden trouwens opgehangen op het catecheseprikbord in de kerk van Kapellen.

INZAMELING SPEELGOED

Speelgoed.jpgVorige zondag zamelden we, samen met de vormelingen 2018, tijdens de gezinsviering in de kerk van Kapellen speelgoed in ten voordele van “Bezorgd om Mensen” (Tienen) van zuster Paula Jamers .

Het werden heel veel mooi ingepakte cadeautjes!
Hartelijk dank daarvoor!
In de loop van deze week worden de pakjes in Tienen afgeleverd.

44 MEISJES & JONGENS GESTART OP WEG NAAR HET VORMSEL 2018

Op zaterdagnamiddag 30 september ‘17 was het zover: alle catechesegroepen van onze zes parochies/dorpen en hun catechisten Erika, Ingrid, Jennifer, Liesbeth, Melissa, Gilbert en Gert kwamen voor de eerste keer samen voor de gemeenschappelijke startdag. Om 14 uur werd iedereen in zaal Glazuur verwacht. Er werd gepraat over idolen, gespeeld, gebeden, gelachen en de meisjes en jongens kregen een verfrissend drankje… De kinderen kregen ook uitleg over hoe het catechesejaar is opgebouwd en wat ze mogen verwachten. De eerste thuisopdracht luidde als volgt: “Maak twee selfies (foto’s waarop je zelf staat). Eéntje met op de achtergrond een kerkgebouw en ééntje met een ander teken van geloof (kapel, Mariabeeldje, priester…) en mail het door.
Om 16.30 uur was de samenkomst afgelopen: tof en voor sommigen zelfs te kort.

De volgende ochtend, zondag 1 oktober, was iedereen paraat voor de startviering in de Kerk Van Kapellen. Aan het eind van de viering werd bekendgemaakt door de catechisten dat ze de komende 217 dagen (tot de dag van de Vormselviering) om beurt dagelijks gaan bidden voor de meisjes en jongens. Bidden jullie ook mee voor hen?

Het startschot voor enkele boeiende en leerrijke maanden is gegeven. De catechisten en de kinderen gaan enthousiast de weg naar het Vormsel, dat op zondag 6 mei 2018 voltrokken zal worden…

INFOAVOND PLECHTIGE COMMUNIE / VORMSEL 2018

megafoonVormselfoto (3) -aangepast2.JPG

Je kind start in het laatste jaar van de lagere school. Heb je er al over nagedacht om je zoon of dochter in te schrijven voor de catechese ter voorbereiding op de Plechtige Communie / het Vormsel in 2018?

We nodigen je uit op de infoavond, die zal doorgaan op woensdag 13 september 2017 om 20 uur in zaal Glazuur (Dries 7a te Glabbeek): we geven je dan de nodige informatie over praktische zaken.

We kijken er alvast naar uit! Tot dan!
Het catechisten-team (begeleiders) Erika, Ingrid, Jennifer, Liesbeth, Melissa, Gert en priester Luc