TENTOONSTELLING 450 JAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HEINKENSBERG

Dit jaar staat het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg -Maria Troosteres der Bedrukten- 450 jaar in Wever (Glabbeek). Sindsdien gaat daar elk jaar, op 15 augustus, de processie door ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg. Elke 25 jaar is dat een bijzondere editie met een Mariale praalstoet door het dorp. De vorige keer was dat in 1997, dus ook in 2022 zal deze praalstoet georganiseerd worden.

Omdat dit jaar de 450ste processie extra speciaal is, organiseren het Processiecomité en de Heemkundige Kring een tentoonstelling over het ontstaan en de geschiedenis van de kapel en de processie. U kan er foto’s, teksten, vlaggetjes, krantenknipsels, film, processiekledij… komen bewonderen. Deze expositie gaat door op zaterdag 12 en zondag 13 maart en op zaterdag 19 en zondag 20 maart ’22, telkens van 14 tot 18 uur. Dit alles in de Sint-Antoniuskerk van Wever.

Alle informatie rond de feestelijkheden ‘450 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg’ kan u vanaf 1 maart vinden op: www.kerkglabbeek.be/450jaar

SINT-ANTONIUSVERERING IN WEVER

De parochiegemeenschap van Wever vierde op zondag 16 januari ’22 haar patroonheilige Sint-Antonius. Samen met de leden van het Davidsfonds kwamen ze samen in de parochiekerk van Wever voor een stemmige eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Luc Thiry. In deze viering werd er gebeden om, naar het voorbeeld van Sint-Antonius, te leren leven in eenvoud, nederigheid en geloof.
Ook al kon de kermis en de varkenskopverkoop niet doorgaan, toch blijft de verering rond Sint- Antonius bestaan.
De kerk was mooi versierd, vooral de beelden van Sint-Antonius kregen hierbij extra aandacht .
De heilige Antonius is de beschermheilige van het vee, beschermer tegen de pest, het Sint-Antoniusvuur en behoeder tegen alle kwaad.
De collecte in deze viering werd gehouden ten voordele van het processiecomité, als steun voor de Mariale stoet n.a.v. 425 jaar Heinkensberg op 15 augustus.

Hopelijk kan Wever volgend jaar weer voluit zijn patroonheilige vereren!

Op initiatief van enkele verenigingen in Vlaanderen, willen het Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Vind jij dat deze traditie niet mag verloren gaan? Vul dan de bevraging in op www.glabbeek.be/sint-antoniuserfgoed .

MONUMENTENWACHTERS CONTROLEREN GLABBEEKSE KERKEN

Sinds jaar en dag doen de Glabbeekse kerkfabrieken (vanaf 01/01 de fusiekerkfabriek) beroep op de diensten van Monumentenwacht. Via periodieke inspecties biedt deze provinciaal georganiseerde organisatie onafhankelijk advies en ondersteuning aan kerkfabrieken, die het beheer voor zich nemen van o.a. de zes kerken, de pastorie van Glabbeek, de kapel van de Heinkensberg en de kapel op de hoek van de Dorpsstraat-Stationsstraat in Kapellen.

Een inspectie houdt in dat bouwkundige monumentenwachters dankzij hun expertise de bouwfysische toestand van ons waardevol kerkelijk erfgoed in kaart brengen. Er zijn ook interieurwachters die advies geven over het bewaren en het onderhoud van o.a. schilderijen, beelden, vloeren, meubels,… Als algemene regel geldt dat het beheer van waardevolle gebouwen het beste kan worden opgevolgd door middel van een vijfjaarlijkse inspectie. Na elke inspectie wordt een uitgebreid verslag opgemaakt. Dankzij deze rapporten hebben we dus uitstekend zicht op de toestand van ons religieus erfgoed, een actieplan van wat er moet gebeuren en alle informatie voor de communicatie met bestuurders, architecten en aannemers.

We hopen dat we voor het restaureren van onze kerkelijke gebouwen ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op de broodnodige subsidies van de gemeentelijke en Vlaamse Overheid.

PASTORALE ZONE GLABBEEK DENKT AAN OVERLEDEN KINDEREN OP WERELDLICHTJESDAG

Heel veel lichtjes brandden in de straten van Wever, want op zondag 12 december ’21 was het immers Wereldlichtjesdag.

We wilden een warme gemeenschap vormen rond hen die een kind verloren. Niet alleen voor diegenen die aanwezig waren, maar ook voor alle mensen daarbuiten. Mensen die hun kind verloren in oorlog, op de vlucht, op zoek naar een beter leven. En heel bijzonder ook voor al die mensen van wie we zelfs niet weten met welk verdriet, met welke grote leegte ze moeten leven.

Rond 18 uur kwam er best wat volk opdagen aan de mooi verlichte Sint-Antoniuskerk van Wever.

Iedereen werd hartelijk verwelkomd en de ouders van overleden kinderen mochten kleurrijk versierde sterren met de naam van hun kind erop in de kerstboom hangen. Na dit betekenisvolle moment werd iedereen uitgenodigd om mee op weg te gaan langs de verlichte straten. Op deze manier vormden we een ketting van liefde en warmte ter nagedachtenis van alle overleden kinderen, waar ook ter wereld.

Al wandelend brachten we wat licht in de duisternis en steunden we elkaar en alle mensen die een kind missen.

Terug in de met kaarsjes gevulde kerk, was er een gedachtenismoment met passende poëzie en hartverwarmende livemuziek.

Het was mooie en serene viering, het heeft mensen geraakt. Dit kon enkel zo mooi worden door een fijne samenwerking.

Bedankt iedereen namens al die mensen die we in hun grootste verdriet konden nabij zijn.

In onze pastorale zone Sint-Franciscus willen we mensen die een kind verloren heel speciaal nabij zijn. Wanneer een kind sterft, kunnen we hen begeleiden naar een mooi en warm afscheid dat we volledig afstemmen op hun noden en wensen, in of naast de Kerk, op het kerkhof of thuis.
Ook als het afscheid al wat langer geleden is en er nood is aan een gesprek, een ritueel, een afscheid, willen we samen met ouders of andere familieleden zoeken naar een zinvolle manier om dit verdriet te dragen en de herinnering levend te houden. We noemen dit initiatief “Vergeet-me-nietje”.
Meer info op www.kerkglabbeek.be/vergeetmijnietje

Ook jij mag beroep op ons doen, wij zijn er voor jou!

GLABBEEKSE PAROCHIES EN KERKFABRIEKEN SMELTEN SAMEN, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Op 8 december ’21 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
de samenvoeging van de zes Glabbeekse parochies en de bijhorende kerkfabrieken. Een belangrijke stap in een integratieproces dat vele jaren geleden werd gestart. De versmelting brengt een meer efficiënte inzet van mensen en financiële middelen met zich mee met slechts één doel: de Blijde Boodschap van Jezus in onze tijd te laten blijven weerklinken.

Waar de zes Glabbeekse parochies in het verleden een individuele werking kenden, wijzigde dit in 2001. De oprichting van de Federatie Glabbeek coördineerde vanaf dan een samenwerking, netwerking en dialoog tussen de zes geloofsgemeenschappen, maar elke parochie bleef op zichzelf bestaan.
Op het vlak van onder meer liturgie, catechese, diaconie, parochieblad, financieel beheer, secretariaat, communicatie, … kwam er de volgende 16 jaar een intense samenwerking tot stand.
Voor de zes kerkfabrieken veranderde dit niets aan hun werking, maar vanaf 2005 coördineerde een Centraal Kerkbestuur die werking en was dit bestuur het enige aanspreekpunt voor de gemeente.

Vanaf 2017 werden er stappen gezet om de Federatie Glabbeek om te vormen tot een Pastorale Zone. Bij federaties ging het om een samenwerking van zelfstandige parochies, bij een pastorale zone om een gemeenschappelijke werking van parochies die opgaan in één nieuwe parochie met meerdere kernen. De uitdaging was en is om de beschikbare middelen en mensen gerichter in te zetten. Enerzijds om een nieuwe, volwaardige organisatie neer te zetten met een kwalitatief aanbod op het vlak van liturgie, catechese, evangelisatie en diaconie. Anderzijds om de Kerk ter plaatse dicht bij de mensen te houden.
Na een intens traject werd op 18 oktober 2020 de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek opgericht en een vijfkoppige zoneploeg aangesteld.

De volgende stap in het integratieproces kon vanaf dan aanvatten, de samenvoeging van de parochies én de kerkfabrieken van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Begin 2021 werd hiervoor de procedure gestart en het aanvraagdossier werd eind mei ingediend.
Het verzoek tot samenvoeging werd op 27 september ’21 door kardinaal Jozef De Kesel en
op 8 december ’21 door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekrachtigd.
De komende maanden zal de aanstelling gebeuren van een nieuw kerkbestuur in de pastorale zone en een kerkteam per kerkgebouw.

Samen kunnen we van dit project een succes maken en daarom nodigen we ook jou uit om er aan mee te werken. Jij die je al jaren lang engageert in één van onze Glabbeekse kerkgemeenschappen, maar ook jij die je aangesproken voelt door die christelijke boodschap. Iedereen die dat wil is zeker welkom om hier zijn of haar schouders onder te zetten.

WERELDLICHTJESDAG 2021

Op ‘Wereldlichtjesdag’, de tweede zondag van december, worden wereldwijd alle overleden kinderen herdacht. Ook in onze Glabbeekse parochies willen we op deze dag hierbij stilstaan. Wij doen dit in de kerk van Wever (Solveldweg).

Zondag 12 december ‘21
Sint-Antoniuskerk in Wever
18 uur – start lichtjeswandeling van 3,5 km (rolstoel- & buggytoegankelijk)
19 uur – herdenkingsmoment in de kerk

Heb jij een kind verloren, recent of lang geleden, tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of later? Wil jij de ouders van overleden kinderen speciaal nabij zijn? Dan nodigen we jou van harte uit op deze momenten. Van welke overtuiging je bent, gelovig, anders-gelovig of niet gelovig, we willen je nabij zijn in het verlies dat je draagt.

Breng een lichtje of een zaklamp mee voor de wandeling.

Van harte welkom!

VIERINGEN KERK VANAF 1 SEPTEMBER ZONDER BEPERKING AANTAL EN AFSTAND

Eucharistievieringen, dopen, huwelijken en begrafenissen

Gelovigen kunnen vanaf woensdag 1 september 2021 opnieuw samen vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst. Alle andere maatregelen werden geschrapt.

DRUKKE DOOPWEKEN IN HET VERSCHIET IN GLABBEEKSE KERKEN

De voorbije weken werden Odin, Alfred, Lucie, Felix, Viktor en Ellie gedoopt in onze kerken. Op dit moment staan er de komende weken nog twaalf andere doopplechtigheden gepland in onze kerken. Heerlijk jong leven!

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods liefde en bescherming. Ze beloven hun dochter of zoon Jezus te leren kennen en haar of hem een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel wordt hun kind opgenomen in een grote, wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Het doopsel is de eerste stap die van een mens een christen maakt en die ons binnenleidt in het christelijk geloof.

Wil je meer weten over dopen? Kijk dan gerust eens op www.gezinspastoraal.be/page/doopsel

Willen jullie je kind laten dopen in één van onze Glabbeekse kerken, neem dan contact met Gert Janssens, 0474 / 72 14 82 (tel. en Whatsapp) of via gert.janssens@kerkglabbeek.be