KERK KAPELLEN IS CORONAKLAAR!

Vanaf zondag (14/06) 9.30 uur kunnen de vieringen in de kerk van Kapellen hernemen, weliswaar onder strikte voorwaarden. Pijlen, linten, affiches, ontsmettingsgel, … werden onlangs door onze vrijwilligers geplaatst om alles zo veilig mogelijk te maken, zodat we de woorden van pastoor Luc alle eer konden aandoen: “Voor ons is het een absolute must dat tijdens de eucharistievieringen de kerk de veiligste en gezondste plaats is in heel het dorp.”
Nog even acht gouden basisregels op een rijtje… Trouwens, de komende zondagen zal er een team van vier “hostessen” en “stewards” klaar staan om u bij te staan.

COMMUNICANTJES BIDDEN -SAMEN- HET ONZE VADER

De voorbije weken zouden duizenden communicantjes uit ons land (en de rest van de wereld) voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Door de coronacrisis werden alle Eerste Communievieringen uitgesteld naar het najaar.

We vroegen aan de meisjes en jongens van de catechesegroepen van Kapellen en Glabbeek om het Onze Vader thuis te leren bidden. De ouders stuurden ons dit filmpje graag door en wij monteerden het tot één gebed.

Kijken én bidden jullie mee?
Of beter nog…. bid al eens samen met je (klein-)kinderen!

Filmpje Glabbeek: https://youtu.be/aYHcyxLw8Y8
Filmpje Kapellen: https://youtu.be/hS_W033LTC4

LAATSTE KEER CORONA-LUIDEN OP ZONDAGOCHTEND

Sinds 22 maart ’20 luidden de kerkklokken in onze parochies elke zondag van 9.55 tot 10 uur. Dit om in de corona-periode alle mensen een hart onder de riem steken, in het bijzonder zieken en allen die zich voor hen inzetten: dokters, verpleegkundigen, thuiszorgers en mantelzorgers, in instellingen, ziekenhuizen en elders. Een teken van hoop én medeleven, van troost en dank.

Vandaag, 7 juni, luidden de klokken voor de laatste keer op zondagochtend om 9.55 uur. We hopen dat dit gebaar geapprecieerd werd en bidden verder voor een spoedig einde van het corona-leed….

HERSTART KERKELIJKE VIERINGEN GLABBEEK OP ZONDAG 14 JUNI

Na de beslissing van de Veiligheidsraad en in overleg met de bisschoppenconferentie mogen wij u met grote vreugde de herstart aankondigen van de eucharistievieringen in onze zondagskerk van Kapellen. De eerste viering zal doorgaan op zondag 14 juni ’20 om 9.30 uur. We nodigen u hier graag voor uit.

Uw en onze gezondheid en veiligheid zijn onze belangrijkste prioriteit hierbij. We zullen ons dan ook strikt houden aan de zeer gedetailleerde richtlijnen van de overheid. Om dit te garanderen zullen enkele “hostessen” en “stewards” u wegwijs maken, zodat het voor iedereen een deugddoende en aangename viering kan worden.

Na al die weken… weer van harte welkom!

NEEN TEGEN RACISME

“Beste vrienden, we kunnen geen enkele vorm van racisme of uitsluiting tolereren of onze ogen sluiten en beweren dat we de heiligheid van alle mensenlevens verdedigen. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat het geweld van de afgelopen nachten zelfdestructief en zelfbeschadigend is. Niets wordt gewonnen door geweld en er gaat veel verloren.”

Vandaag sluit ik me aan bij de Kerk van Saint-Paul en Minneapolis, en van heel de Verenigde Staten, om te bidden voor de zielenrust van George Floyd en alle anderen die hun leven hebben verloren aan de zonde van het racisme. We bidden om troost voor de nabestaanden en rouwende vrienden, en we bidden voor nationale verzoening en de vrede waarnaar we verlangen.

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, Moeder van Amerika, bemiddelt voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid in uw land en in de wereld.”

Paus Franciscus, 3 juni 2020

VIERINGEN IN KERK TERUG MOGELIJK

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de erediensten opnieuw mogen doorgaan en dit vanaf 8 juni 2020. Dit betekent dus dat de zondagsvieringen (kerk Kapellen) opnieuw georganiseerd mogen worden. Er zal een maximum van 100 personen gelden per viering. Op 1 juli zou dat dan uitgebreid worden tot 200 mensen.
De komende dagen zal de pastorale zoneploeg Glabbeek samenzitten om de nodige voorbereidingen te treffen op basis van het draaiboek met alle veiligheidsvoorschriften opgesteld door de bisschoppen. De veiligheid en de gezondheid van eenieder zijn van het hoogste belang in deze!

Meer info volgt eerdaags…

PAUS FRANCISCUS

De pandemie moet het verlangen in ons wakker maken om te dienen en om het goede te doen. Hoe verkeerd is narcisme in deze tijd van pandemie: de neiging om alleen aan onze eigen behoeften te denken, onverschillig te zijn voor die van anderen en niet onze eigen zwakheden en fouten toe te geven.”

God, bevrijdt ons van de verlamming van egoïsme en wek in ons het verlangen om te dienen, om goed te doen.”

Paus Franciscus, Pinksteren 2020

ZALIG PINKSTEREN!

Vandaag, 50 dagen na Pasen, vieren we het feest van Pinksteren. Bid je volgend gebed mee met ons?

Heilige Geest, Bron van waarheid. U, Adem van God, Schenker van Leven!
Verras me midden in het dagelijkse leven.
Volg me in al mijn plannen.
Verander me in mijn inzicht.
Vul me met al uw gaven.
Onderricht me in de school van de liefde.
Was me zodat ik zuiver word.
Wakker mijn talent aan zodat het kan openbloeien.
Wees werkzaam in mij zodat mijn leven vernieuwd wordt.
Ontvlam mijn hart zodat ik getuig van U.
Kom achter me aan als ik vlucht.
Breng me terug als ik doelloos dwaal.
Vuur me aan als mijn ijver afneemt.
Geef me vleugels als ik me inzet.
Kom naar me toe als ik U zoek.
Loop naast me als ik in gedachten verzonken ben.
Verlicht mijn verstand als ik niet begrijp.
Bevrijd me als ik blokkeer.
Wijs me de weg als ik besluiteloos ben.
Zuiver me als ik verleid word.
Doorgloei me als ik het koud heb.
Overspoel me als ik zelfingenomen ben.
Doorstroom me als ik leeg ben.
Schenk me vreugde als ik verdriet heb.
Omarm me als ik eenzaam ben.
Bid in mij als ik geen woorden heb.
Troost me als ik verlaten ben.
Genees me als ik ziek ben.
Houd me vast als ik val.
Breng me in veiligheid als ik hulpeloos ben.
Omvat me als ik van verlangen brand.
Jubel in me als ik U bemin.

(vrij naar de Youcat)

VIERINGEN IN DE KERK VAN KAPELLEN TERUG MOGELIJK?

Woensdag (3/06) wordt beslist door de Nationale Veiligheidsraad wanneer de erediensten opnieuw mogen doorgaan, maar het staat nu al vast dat in een eerste fase maximaal honderd mensen zullen mogen samenkomen. Dat heeft de bisschoppenconferentie afgesproken met de specialisten van de exitstrategie (GEES). Het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden. Iedereen die de kerk binnengaat, ontsmet de handen met beschikbaar gestelde alcoholgel. Wie de communie uitreikt ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en laat de hostie ‘eerbiedig vallen’ in de uitgestrekte hand van de gelovige. Tot nader order mogen de koren niet zingen.

ONZE VORMELINGEN IN EEN FILMPJE OVER CORONA EN HUN UITGESTELD VORMSEL

De vormselvieringen van onze meisjes en jongens zouden plaatsvinden op zondag 26 april ‘20 in de kerk van Kapellen. Omwille van de corona-pandemie werd dit uitgesteld en verschoven naar zondag 27 september ‘20.

Wat denken onze jongeren daarvan? Waarom kijken zij uit naar hun Vormsel? Wat betekent het Heilig Vormsel voor hen persoonlijk?
Jongerenpastor Toni van de Pastorale Regio Tienen maakte er een kort filmpje over. Je zal ongetwijfeld enkele jongens en meisjes uit de Glabbeekse parochies herkennen. Maar ook hulpbisschop Koen Vanhoutte en deken Luc Van Hilst (onze vormheer) van Scherpenheuvel hebben een boodschap.

Kijk je mee op https://youtu.be/ndf-OLAWGrQ ?!