INZAMELEN PALMTAKJES

F4275j08.jpgDe veertigdagentijd komt in zicht. Op woensdag 1 maart begint die met gebed en het opleggen van as. De as die op aswoensdag wordt gebruikt wordt gemaakt van ‘oude’ palmtakjes. In de kerken van Kapellen, Attenrode en Wever zal op zaterdag 25 en zondag 26 februari een mand staan om uw palmtakjes van vorig jaar in te zamelen.

Aswoensdag

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.
Gisteren, woensdag 10 februari, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering op Palmzondag.