COMMUNICANTJES BIDDEN -SAMEN- HET ONZE VADER

De voorbije weken zouden duizenden communicantjes uit ons land (en de rest van de wereld) voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Door de coronacrisis werden alle Eerste Communievieringen uitgesteld naar het najaar.

We vroegen aan de meisjes en jongens van de catechesegroepen van Kapellen en Glabbeek om het Onze Vader thuis te leren bidden. De ouders stuurden ons dit filmpje graag door en wij monteerden het tot één gebed.

Kijken én bidden jullie mee?
Of beter nog…. bid al eens samen met je (klein-)kinderen!

Filmpje Glabbeek: https://youtu.be/aYHcyxLw8Y8
Filmpje Kapellen: https://youtu.be/hS_W033LTC4

LAATSTE KEER CORONA-LUIDEN OP ZONDAGOCHTEND

Sinds 22 maart ’20 luidden de kerkklokken in onze parochies elke zondag van 9.55 tot 10 uur. Dit om in de corona-periode alle mensen een hart onder de riem steken, in het bijzonder zieken en allen die zich voor hen inzetten: dokters, verpleegkundigen, thuiszorgers en mantelzorgers, in instellingen, ziekenhuizen en elders. Een teken van hoop én medeleven, van troost en dank.

Vandaag, 7 juni, luidden de klokken voor de laatste keer op zondagochtend om 9.55 uur. We hopen dat dit gebaar geapprecieerd werd en bidden verder voor een spoedig einde van het corona-leed….

HERSTART KERKELIJKE VIERINGEN GLABBEEK OP ZONDAG 14 JUNI

Na de beslissing van de Veiligheidsraad en in overleg met de bisschoppenconferentie mogen wij u met grote vreugde de herstart aankondigen van de eucharistievieringen in onze zondagskerk van Kapellen. De eerste viering zal doorgaan op zondag 14 juni ’20 om 9.30 uur. We nodigen u hier graag voor uit.

Uw en onze gezondheid en veiligheid zijn onze belangrijkste prioriteit hierbij. We zullen ons dan ook strikt houden aan de zeer gedetailleerde richtlijnen van de overheid. Om dit te garanderen zullen enkele “hostessen” en “stewards” u wegwijs maken, zodat het voor iedereen een deugddoende en aangename viering kan worden.

Na al die weken… weer van harte welkom!

NEEN TEGEN RACISME

“Beste vrienden, we kunnen geen enkele vorm van racisme of uitsluiting tolereren of onze ogen sluiten en beweren dat we de heiligheid van alle mensenlevens verdedigen. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat het geweld van de afgelopen nachten zelfdestructief en zelfbeschadigend is. Niets wordt gewonnen door geweld en er gaat veel verloren.”

Vandaag sluit ik me aan bij de Kerk van Saint-Paul en Minneapolis, en van heel de Verenigde Staten, om te bidden voor de zielenrust van George Floyd en alle anderen die hun leven hebben verloren aan de zonde van het racisme. We bidden om troost voor de nabestaanden en rouwende vrienden, en we bidden voor nationale verzoening en de vrede waarnaar we verlangen.

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, Moeder van Amerika, bemiddelt voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid in uw land en in de wereld.”

Paus Franciscus, 3 juni 2020

VIERINGEN IN KERK TERUG MOGELIJK

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de erediensten opnieuw mogen doorgaan en dit vanaf 8 juni 2020. Dit betekent dus dat de zondagsvieringen (kerk Kapellen) opnieuw georganiseerd mogen worden. Er zal een maximum van 100 personen gelden per viering. Op 1 juli zou dat dan uitgebreid worden tot 200 mensen.
De komende dagen zal de pastorale zoneploeg Glabbeek samenzitten om de nodige voorbereidingen te treffen op basis van het draaiboek met alle veiligheidsvoorschriften opgesteld door de bisschoppen. De veiligheid en de gezondheid van eenieder zijn van het hoogste belang in deze!

Meer info volgt eerdaags…

PAUS FRANCISCUS

De pandemie moet het verlangen in ons wakker maken om te dienen en om het goede te doen. Hoe verkeerd is narcisme in deze tijd van pandemie: de neiging om alleen aan onze eigen behoeften te denken, onverschillig te zijn voor die van anderen en niet onze eigen zwakheden en fouten toe te geven.”

God, bevrijdt ons van de verlamming van egoïsme en wek in ons het verlangen om te dienen, om goed te doen.”

Paus Franciscus, Pinksteren 2020