BELGISCHE BISSCHOPPEN GAAN VOLUIT VOOR KLIMAATVRIENDELIJKE TOEKOMST

1320_effects-image.jpgIn het Klimaatakkoord van Parijs hebben de wereldleiders zich geëngageerd om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde flink onder de 2 graden Celsius te houden, een engagement waartoe ook de katholieke Kerk wil bijdragen. In een nieuwe engagementsverklaring die dinsdag bekend werd gemaakt, vragen de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken investeringen in fossiele brandstoffen in de komende jaren te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.

Ook een aantal met de Kerk verbonden organisaties ging in op de oproep en neemt eenzelfde engagement op als dat van de bisschoppen: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen, de Missionarissen van Scheut, de Abdij O.-L.-V van Nazareth, de Zusters van Maria, de Salvatorianen, de Zusters van de Barmhartigheid Jesu, de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven en het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.

Meer op www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/belgische-kerk-investeert-klimaatvriendelijke-toekomst

DANKJEWEL LEERKRACHTEN!

992a039cf025c0644854918731aae563Namens onze zes Glabbeekse parochies willen we op deze “Dag van de Leerkracht” alle leerkrachten van de scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek, VBS De Kleine Wereld Kapellen en GBS De Springplank Glabbeek (én daarbuiten) bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en voor hun passie voor kinderen & jongeren en lesgeven!

DANKJEWEL!

4 OKTOBER: WERELDDIERENDAG

F4275p40.jpgOp woensdag 4 oktober wordt Sint-Franciscus gevierd. Hij was een echte dierenvriend, en daarom is het op die dag ook Werelddierendag. Sint-Franciscus heeft ook zelf een gebed tot God geschreven. Hieronder vind je de versie voor kinderen. Lees het samen met je ouders of grootouders, en praat met elkaar over wat we in dit gebed aan God vragen.

Heer, maak mij een vriend van de vrede
Waar ruzie is, laat mij het goedmaken
Waar gegild wordt, laat mij rust geven
Waar bangheid is, laat mij hoop brengen
Waar niemand wil delen, laat mij maar delen
Waar het donker is, laat mij licht maken
Waar tranen zijn, laat mij lachen brengen
Waar mensen een hekel hebben aan elkaar,
laat mij ze de liefde voordoen.
Want het is beter te geven dan te pakken,
beter te delen met elkaar dan verdeeld te zijn,
beter te prijzen dan geprezen te worden.

http://www.bijbelin1000seconden.be

ZANGAVOND MET JOS BIELEN

F4275j41“DAG NA DAG” – liederen uit het zangboek Zingt Jubilaté. Ook verkenning van enkele nieuwe liederen niet uit Zingt Jubilaté.
Op donderdag 12 oktober 2017 om 19.30 uur in de Sint-Rochuskapel (Mariadal) te 3320 Hoegaarden (Ingang + parking langs de Kloosterstraat).

Koorleden, dirigenten, muziekliefhebbers, kortom iedereen die graag zingt of wat wil bijleren wordt zeker verwacht.

Breng liefst uw zangboek mee. Er zullen ook voldoende exemplaren voorhanden zijn op de zangavond.

44 MEISJES & JONGENS GESTART OP WEG NAAR HET VORMSEL 2018

Op zaterdagnamiddag 30 september ‘17 was het zover: alle catechesegroepen van onze zes parochies/dorpen en hun catechisten Erika, Ingrid, Jennifer, Liesbeth, Melissa, Gilbert en Gert kwamen voor de eerste keer samen voor de gemeenschappelijke startdag. Om 14 uur werd iedereen in zaal Glazuur verwacht. Er werd gepraat over idolen, gespeeld, gebeden, gelachen en de meisjes en jongens kregen een verfrissend drankje… De kinderen kregen ook uitleg over hoe het catechesejaar is opgebouwd en wat ze mogen verwachten. De eerste thuisopdracht luidde als volgt: “Maak twee selfies (foto’s waarop je zelf staat). Eéntje met op de achtergrond een kerkgebouw en ééntje met een ander teken van geloof (kapel, Mariabeeldje, priester…) en mail het door.
Om 16.30 uur was de samenkomst afgelopen: tof en voor sommigen zelfs te kort.

De volgende ochtend, zondag 1 oktober, was iedereen paraat voor de startviering in de Kerk Van Kapellen. Aan het eind van de viering werd bekendgemaakt door de catechisten dat ze de komende 217 dagen (tot de dag van de Vormselviering) om beurt dagelijks gaan bidden voor de meisjes en jongens. Bidden jullie ook mee voor hen?

Het startschot voor enkele boeiende en leerrijke maanden is gegeven. De catechisten en de kinderen gaan enthousiast de weg naar het Vormsel, dat op zondag 6 mei 2018 voltrokken zal worden…