PAROCHIECENTRUM BUNSBEEK BESTAAT 50 JAAR

De v.z.w. Parochiecentrum Bunsbeek bestaat 50 jaar en viert dit op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2016.
Op vrijdag 28 oktober is er vanaf 19.30 uur een plechtige viering met een “schets van 50 jaar Parochiecentrum ten dienste van onze dorpsgemeenschap”, een toespraak door de burgemeester en de opening van de tentoonstelling ‘wandeling doorheen 50 jaar PCke’.
Dit geheel wordt muzikaal omlijst door Guido Vanwinckel en Charly Timmermans en er is uiteraard een receptie voor alle oud-leden, sponsors, sympathisanten, kaartspelers en tooghangers…
De tentoonstelling zal nadien ook nog te bezichtigen zijn op zaterdag 29 oktober van 16 tot 20 uur, zondag 30 oktober van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur, woensdag 2 november van 14 tot 17 uur en op vrijdag 4 november van 19 tot 21 uur.
Op zaterdag 29 oktober is er in het Parochiecentrum een optreden van de volmuziekgroep DE KADULLEN en vrienden.
Zij traden al eens op in ons Parochiecentrum, namelijk op 11 maart 1973. Nu nodigen we hen terug uit op de 50 jarige viering van PCke. De Kadullen staat voor Vlaamse meezingers en dus ambiance verzekerd.
Op deze avond worden de gewone dranken geschonken aan 1 euro de pint!

PAROCHIES GLABBEEK STAAN MEE RECHT TEGEN ARMOEDE

De Internationale dag voor de uitroeiing van armoede wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 17 oktober, morgen. Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. In steeds meer landen maken mensen kenbaar dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ook wordt er teruggedacht aan allen die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting.

De witte lakens die je op 17 oktober aan gebouwen zult ziet hangen staan symbool voor de hoop op een wereld zonder armoede. Ook de parochies van Glabbeek doen mee: aan de pastorie van Glabbeek zie je ook het witte laken hangen.

Armoede… een thema waar de Kerk trouwens al meer dan 2.000 jaar rond werkt en vecht! Denk maar aan pater Damiaan, Moeder Teresa, priester Daens, duizenden religieuzen en gewone gelovigen doorheen de geschiedenis.
Tijdens de adventperiode (aanloop naar Kerstmis) wordt er traditioneel in de Vlaamse Kerk gewerkt rond Welzijnszorg en in de vastenperiode (aanloop naar Pasen) wordt er campagne gevoerd rond Broederlijk Delen. Ook dan doet Glabbeek haar duit in het zakje!

Meer info op www.17oktober.be en www.17oktoberglabbeek.be

NATIONALE ZIEKENDAG – ZONDAG 9/10

Samana (ex-Ziekenzorg)
Iedereen erbij!

Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte heeft. Geen griepje of een vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak chronisch. Veel mensen weten wat voor zware impact dat heeft op het leven van die zieken en hun naasten. Voor al die mensen die ziek zijn of te maken hebben met iemand met een zware ziekte, werd de #NationaleZiekendag in het leven geroepen.
De Nationale Ziekendag is de dag waarop we aan iedereen aandacht willen vragen voor de chronisch zieke persoon en zijn omgeving. Het is een dag waarop we zeggen “iedereen erbij”.

Dit jaar zetten we het belang van een zorgzame buurt in de kijker. We roepen mensen op om zich mee in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor langdurige zieken of zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers.
Met deze Nationale Ziekendag hopen we meer mensen te motiveren om zich in te zetten voor een zorgzame buurt. Want daar zorgen we immers samen voor!
Van een zorgzame buurt wordt iedereen beter!

Als ik voor jou mag zijn
een mens die luisteren kan
naar alles wat je drukt,
naar alles wat je draagt…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die zoekt met jou
naar alles wat mogelijk is,
naar alles wat nog overblijft…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die zwijgen kan
wanneer een woord te veel is,
wanneer alleen de stilte zegt
wat niet te zeggen is,
dan dank ik jou
om het vertrouwen
dat je in mij stelt.

Als ik voor jou mag zijn
een mens temidden van de mensen,
door jou geroepen,
door jou gevraagd,
omdat het echt niet verder kon…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die wachten kan,
tot je danken gaat
omdat het toch nog erger kon
veel zwarter en zwaarwichtiger…

Als ik voor jou mag zijn
een mens die op het juiste ogenblik,
jouw huis betreedt
wanneer je bang geworden bent
voor ’t donker om je heen…

dan dank ik jou
om het vertrouwen
dat jij in mij wilt stellen.

DANKJEWEL LEERKRACHTEN

Namens onze zes Glabbeekse parochies willen we op deze “Dag van de Leerkracht” alle leerkrachten van de scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek, VBS De Kleine Wereld Kapellen en GBS De Springplank Glabbeek (én daarbuiten) bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en voor hun passie voor kinderen &  jongeren en lesgeven!

DANKJEWEL!

We vroegen Kris Buckinx om een woordje te schrijven voor onze leerkrachten….

BEWEGING
Veerkracht, windkracht, paardenkracht,
moederkracht en vaderkracht,
waterkracht en toverkracht,
zachte kracht en brute kracht.

Kracht wijst altijd op beweging:
op en neer of recht vooruit,
plots en bruusk, behoedzaam zacht,
maar steeds indringend, held’re kracht

Kracht wordt kracht door diepe wortels,
oppervlakkigheid houdt niet lang stand,
rijke spirit is de meststof,
zonder spirit zwakke kracht.

Ja, er is nood aan krachtpatsers,
bewogen bewegers, met zoveel kracht
dat jonge mensen in beweging komen.
Er is nood aan leer-kracht, heel veel leerkracht.

Kris Buckinx, september 2016

LEERLINGEN LOPEN 4.200 EURO BIJ ELKAAR VOOR HET GOEDE DOEL

Op vrijdag 30 september 2016 vond de jaarlijkse veldloop voor scholen plaats op het voetbalterrein van Glabbeek. Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar van de scholen van Bunsbeek, Kapellen en Glabbeek namen in de voormiddag deel aan deze loop. De deelnemende meisjes en jongens lieten zich door ouders, grootouders, familie en vrienden sponsoren voor het goede doel, nl. Kom op tegen Kanker. In totaal werd 4.200 euro ingezameld. Prachtige sportieve en financiële resultaten!

WERELDDIERENDAG

Vandaag is het Werelddierendag. Het is de dag dat de Kerk wereldwijd de heilige Franciscus (van Assisi) gedenkt, een heilige die zich bekommerde om de arme medemens, maar ook van de dieren. Franciscus is de patroonheilige van de dierenbeschermers en de milieuzorg en ook van de vogels en andere dieren. Omwille van zijn liefde voor de dieren is zijn sterfdag, 4 oktober, uitgeroepen tot Werelddierendag.

Wil je meer weten over Sint-Franciscus, kijk dan eens op www.heiligen.net/heiligen/10/04/10-04-1226-franciscus.php

ps Wist je dat er in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen op zondag 6 november ’16 (9.30 uur) de jaarlijkse Sint-Hubertusviering met brood- en hondenwijding wordt gehouden? Later meer hierover…

VORMELINGEN 2017 GESTART

Op zaterdagnamiddag 1 oktober ’16 was het zover: alle catechesegroepen van onze zes parochies/dorpen en hun catechisten kwamen voor de eerste keer samen voor de gemeenschappelijke startdag. Om 13.30 uur werd iedereen in het parochiecentrum van Wever verwacht. Er werd gepraat over idolen, gespeeld, gebeden, gelachen en de meisjes en jongens kregen een verfrissend drankje… De kinderen kregen ook uitleg over hoe het catechesejaar is opgebouwd en wat ze mogen verwachten. Ze kregen ook een opdrachtje mee naar huis: maak twee foto’s, waarop de vormeling zelf staat (selfies) met op de achtergrond een kerkgebouw en een andere foto met een ander “teken van geloof” in je buurt (Mariabeeldje, kapelletje, kruisbeeld, …) en mail het door.
Om 15.30 uur was de samenkomst afgelopen: tof en voor sommigen zelfs te kort.
De volgende ochtend, zondag 2 oktober, was iedereen paraat voor de startviering in de Kerk Kapellen.
Het lijken ook nu weer boeiende en leerrijke maanden te gaan worden voor de kinderen die op zondag 21 mei 2017 gevormd zullen worden…