Vergeet ouderen en zieken niet!

Paus Franciscus heeft gevraagd om tijdens de zomermaanden de oudere en de zieke mensen niet te vergeten. De zomer is voor deze mensen een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. Tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid en is het vooral in de grote steden moeilijk om de nodige zorgen te krijgen.

VERS BLOED GEZOCHT (M/V)

Elk jaar ontvangen zo’n 50 jongens en meisjes hun Vormsel in de zes Glabbeekse parochies. Om hen daarop op een hedendaagse manier voor te bereiden staat er een team van begeleiders (catechisten) paraat om met de kinderen enkele maanden op weg te gaan naar hun grote dag. Op dit moment zijn we met een 5-tal gemotiveerde -zowel beginnende als ervaren- catechisten.

We zijn op zoek naar bijkomende catechisten voor onze goed draaiende catechese-werking. Leeftijd en opleiding zijn niet relevant. Het is wel belangrijk dat men zich goed voelt bij 11-12-jarigen en je je kan inleven in hun leefwereld.
De samenkomsten zijn kant-en-klaar met werkmateriaal voor de begeleiders en voor de kinderen: de begeleiders hoeven dus zelf geen samenkomsten in elkaar te knutselen.

Wat wordt er verwacht van een begeleider?
Een achttal samenkomsten (van anderhalf uur) met de kinderen in een eigen groep. Een zestal gezamenlijke eucharistievieringen en een leuk bezinningsweekendje, drie repetitieavonden in de week vóór de Vormselviering en een drietal voorbereidende samenkomsten met de begeleiders. Hij/zij draait mee in een aangenaam team;
je staat er niet alleen voor.

Geïnteresseerd? Extra info?
Geef een seintje aan Gert Janssens via gert.janssens@kerk-lubbeekglabbeek.be of via 016 35 51 94.

ZUURBEMDENAAR BENOEMD TOT HOOFD PRIESTERSEMINARIE

Priester Kristof Struys, geboren en getogen in Zuurbemde, werd recent benoemd tot president van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven. Op het seminarie wordt de opleiding verzorgd van toekomstige priesters van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en sinds enige tijd ook voor de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt.
Proficiat Kristof!

Het volledig bericht kan je lezen op https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/nieuws/kristof-struys-nieuwe-president-johannes-xxiii-seminarie

Gepakt en gezakt
staan wij voor U, Heer,
klaar voor de reis.

Ga met ons mee
door stegen en wegen.
Ga met ons mee
over berg en zee.

Trek met ons mee
naar die rustige plaats,
het vakantieoord,
waarvan wij dromen.

Trek met ons mee
en bescherm ons tegen ontij.
Begeleid ons onderweg.