PASTORIE UIT 1787 BRUIST VAN LEVEN VOOR EN DOOR DE GLABBEEKSE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN!

Centrumfunctie gaf tweede adem aan pastorie Glabbeek

Niet alle Glabbeekse pastorieën nog langer een functie als gebouw voor de religie
Tot voor enkele jaren werd elk van de zes pastorieën binnen de gemeente bewoond door een pastoor. O.a. door de daling van het aantal priesters zijn er ondertussen drie pastorieën verkocht aan particulieren. De pastorieën van Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen bleven het langst bewoond. De kerkfabriek van Kapellen besliste, gezien de pensionering van pastoor Berben in 2007, hun pastorie te verhuren voor privaat bewoning. De pastorie van Bunsbeek staat, sinds het overlijden van pastoor Vanderheyden eind 2014, leeg en een desaffectatie wordt onderzocht.
Kerkfabrieken beseffen dat ze geen nood meer hebben aan individuele pastorieën voor de pastoraal en doen hiermee ook hun duit in het zakje van de overheidsbesparingen.

Pastorie Glabbeek als centrale pastorie voor de federatie Glabbeek
De pastorie van Glabbeek werd door haar eigenaar, de kerkfabriek Sint-Niklaas, in overleg met pastoor Luc Thiry, de federatieploeg, de Centrale Kerkraad en het bisdom, voor gebruik als centrale pastorie bestemd. De pastorie wordt sinds 2001 niet meer bewoond door een priester, maar de woonvertrekken op het eerste verdiep werden verschillende jaren verhuurd om zo extra inkomsten te genereren en de pastorieomgeving te onderhouden. Waarschijnlijk komt er binnenkort terug bewoning op het eerste verdiep.
Voor de keuze als centrale pastorie werd er rekening gehouden met de uitstraling en de centrale ligging binnen de gemeente, het waardevolle karakter (anno 1787), de parkeermogelijkheden en het intensief gebruik. De kerkfabriek heeft de laatste jaren tevens heel wat financiële middelen en energie geïnvesteerd in dit prachtige gebouw. De middelen voor de renovatie (o.a. dak, ramen en deuren) werden grotendeels door de kerkfabriek zelf opgehoest (o.a. schenkingen, giften, erfenis) en deels mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente (zoals wettelijk voorzien is).

De pastorie van Glabbeek is de voorbije jaren spontaan uitgegroeid tot het administratief centrum van de zes parochies. Het is nu reeds de zetel, de vergaderplaats en de archiefruimte voor enkele kerkfabrieken, evenals voor de Centrale Kerkraad; de andere kerkfabrieken verhuizen binnen afzienbare tijd eveneens naar daar. Ook de archieven van de parochies zullen er voortaan bewaard worden.
De bijeenkomsten voor de kinderen van de Eerste Communiecatechese van de parochies Attenrode, Glabbeek en Zuurbemde gaan door in de pastorie. Ook de jongens en meisjes van de vormselcatechese van Attenrode, Glabbeek, Wever en Zuurbemde praten en werken er enthousiast rond geloof. Heel wat andere kerkelijke initiatieven zoals federatieploeg, parochieblad, werking Broederlijk Delen, wekelijkse permanentie, … hebben de pastorie als uitvalsbasis. Ondertussen zijn er ook enkele verenigingen, die regelmatig samenkomen op de pastorie.

Kerkfabriek maakt bouw van assistentiewoningen mee mogelijk
De kerkfabriek en de parochie Sint-Niklaas Glabbeek verkochten eind 2015 respectievelijk een weide en een oud schoolgebouw naast de pastorie aan een investeringsmaatschappij, om de bouw van 28 assistentiewoningen voor senioren op de woonzorgcampus mogelijk te maken. De bouw hiervan is onlangs gestart.

Een kerkfabriek is een openbare instelling, opgericht door de Belgische overheid en functionerend binnen de burgerlijke wetgeving, die in de eerste plaats belast is met het beheer van de middelen als “goede huisvader” voor de uitoefening van de eredienst binnen een parochie/dorp.
De kerkfabriek toont door haar inzet in onder meer bovenstaand dossier, dat ze een verantwoordelijkheid opneemt, die uitstijgt boven de haar wettelijk opgelegde taken.

De Kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek

FILMAVOND KERK ZUURBEMDE

Op een koude zaterdagavond 12 maart 2016 trokken een 50-tal geïnteresseerden naar de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde. Dit om gedurende 80 minuten meegesleept te worden door de Vlaams film “Terug naar Morgen”.

De in Leuven opgenomen film vertelde het verhaal van de befaamde wetenschapper Viktor, die al zijn hele leven gelukkig is met Lena, ondanks een tragisch ongeval tijdens hun jeugd. Op een dag doet hij samen met zijn enthousiaste assistent Titus een baanbrekende ontdekking: ze kunnen e-mails naar het verleden sturen. Viktor’s drang om zijn en Lena’s verleden te veranderen, wordt te groot en hij drukt op ‘send’. Maar het verleden, hoe klein de ingreep ook, verander je niet zonder risico’s. Een verrassend- niet zo toevallig- liefdesverhaal, over je geluk in eigen handen nemen, over het lot, het toeval en… het te snel op send drukken.

Tijdens de pauze konden de filmliefhebbers genieten van een verfrissing en een deugddoende babbel. Een proficiat aan Erika Cleynen bij het winnen van de dvd van de film bij de verloting.

Door de unieke locatie, de mooie film en het fijne gezelschap, beleefden de aanwezigen een aangename avond. Op naar de editie 2017…

PAASCOMMUNIE

Langdurig zieken en hoogbejaarden van Bunsbeek en Kapellen, die op woensdag 16 maart vanaf 14 uur de communie, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, thuis door pastoor Luc wensen te ontvangen, mogen een seintje geven aan:
– voor Bunsbeek aan Bernadette Frantsen: 016 77 88 13 of 0498 76 64 92
– voor Kapellen aan Arlette Laermans: 0497 99 42 69

Langdurig zieken en hoogbejaarden uit Glabbeek en Zuurbemde kunnen de communie door pastoor Luc op (Witte Donderdag) donderdag 24 maart vanaf 9.30 uur. Gelieve een seintje te geven aan de bestuursleden van Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde.

Uit eerbied is het gepast om een altaartje te improviseren. Dat hoeft niet veel te zijn: een gedekt tafeltje met een kruisbeeld en een kaarsje, een palmtakje of een bloempje is al voldoende.

SOLIDAIRE MAALTIJD 2016 GROOT SUCCES!

Het is een traditie, dat we meer dan 20 jaar in Glabbeek een solidaire maaltijd organiseren. Het was dit jaar niet anders… meer dan 140 mensen kwamen zondagmiddag 6 maart meeproeven van de solidaire maaltijd voor Broederlijk Delen in zaal Glazuur. De deelnemers (ook van buiten Glabbeek) steunen op deze manier inhoudelijk en financieel de campagne van Broederlijk Delen; dit jaar stond Colombia als gastland in de kijker. Maar mensen gaan ook samen aan tafel omdat het als gemeenschapsgebeuren een mooi symbool is van de wereld die ze willen: een bewoonbare plaats voor iedereen.
Het menu: kervelsoep, koninginnehapje met frietjes op een lentegroen bedje en ijs uit Averbode werden erg gesmaakt, letterlijk en figuurlijk. Een 30-tal vrijwilligers, waaronder enkele nieuwe gezichten waarvan de jongste slechts acht jaar is, zorgden voor een vlot verloop van de organisatie en een vriendelijke bediening.
Na enkele jaren afwezigheid was er ook terug een standje van de WereldWinkel/Fairtrade Belgium. Zij promoten eerlijke handel en verkochten heel wat producten tijdens de maaltijd.
Wij willen de aanwezigen en de medewerkers danken voor hun steun!

Meer foto’s op www.kerk-lubbeekglabbeek.be/fotos .